KAP ***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 14:30
KAP ***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 -47.285 241.798 -95.128 1.284.301 31.383.686 0 31.383.686
Transferler
22 56.849 1.227.452 -1.284.301
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -3.134 -917.986 0 -921.120 -921.120
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 -50.419 298.647 1.132.324 -917.986 30.462.566 0 30.462.566
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 -45.590 298.647 1.132.324 -371.398 31.013.983 0 31.013.983
Transferler
22 -371.398 371.398 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -1.637 -473.477 -475.114 -475.114
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 -47.227 298.647 760.926 -473.477 30.538.869 0 30.538.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.113.156 -16.672.526
Dönem Karı (Zararı)
-473.477 -917.986
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-473.477 -917.986
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
197.867 312.152
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 225.755 419.511
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-27.098 -140.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -27.098 -140.495
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -790 33.136
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.418.115 -16.066.692
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.639.352 -18.738.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 16.639.352 -18.738.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.052.762 -872.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2.052.762 -872.251
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -370.252 -695.341
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.897.222 4.616.887
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -8.897.222 4.616.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -5.879 -240.366
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-646 -152.670
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -646 -152.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 15.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 0 15.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.142.505 -16.672.526
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.349 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.352 -45.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -11.352 -45.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.101.804 -16.718.476
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 9.101.804 -16.718.476
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.526.850 22.592.667
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.628.654 5.874.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 19.628.654 10.526.850
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
30.051.466 46.690.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 30.051.466 46.690.817
Diğer Alacaklar
5.827.200 7.921.943
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.827.200 7.921.943
Stoklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
13 459.706 85.029
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 459.706 85.029
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 60.832 31.483
Diğer Dönen Varlıklar
21 0 0
ARA TOPLAM
56.027.858 65.256.122
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.027.858 65.256.122
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 773.638 731.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 773.638 731.657
Maddi Duran Varlıklar
14 633.364 791.110
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 496.724 640.710
Mobilya ve Demirbaşlar
14 93.378 114.231
Özel Maliyetler
14 43.262 36.169
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 240.049 296.709
Diğer Haklar
15 240.049 296.709
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 4.425
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 22.351 19.675
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.829.113 2.003.287
TOPLAM VARLIKLAR
57.856.971 67.259.409
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Ticari Borçlar
27.138.573 36.035.795
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 27.138.573 36.035.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 39.004 44.883
Diğer Borçlar
36.728 37.376
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 36.728 37.376
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 22.822 41.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 22.822 41.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
27.237.127 36.159.834
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.237.127 36.159.834
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.801 31.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 24.801 31.304
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 56.174 54.288
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.975 85.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.318.102 36.245.426
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.538.869 31.013.983
Ödenmiş Sermaye
22 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-47.227 -45.590
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 -47.227 -45.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 298.647 298.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 760.926 1.132.324
Net Dönem Karı veya Zararı
-473.477 -371.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.538.869 31.013.983
TOPLAM KAYNAKLAR
57.856.971 67.259.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 618.890 7.359.191 -1.680.408 3.011.946
Satışların Maliyeti
23 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
618.890 7.359.191 -1.680.408 3.011.946
BRÜT KAR (ZARAR)
618.890 7.359.191 -1.680.408 3.011.946
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.119.686 -7.572.648 -1.039.970 -2.212.589
Pazarlama Giderleri
24 -3.435.135 -1.358.257 -515.904 -165.297
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 64.830 422.987 37.045 215.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -21.027 -61.243 0 -43.296
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.892.128 -1.209.970 -3.199.237 806.450
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 379.840 175.946 216.497 24.765
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.512.288 -1.034.024 -2.982.740 831.215
Finansman Gelirleri
28 20.641.003 16.396.397 14.963.902 3.485.757
Finansman Giderleri
29 -16.602.573 -16.246.440 -11.987.192 -4.518.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-473.858 -884.067 -6.030 -201.947
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
381 -33.919 7.415 -4.098
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 381 -33.919 7.415 -4.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-473.477 -917.986 1.385 -206.045
DÖNEM KARI (ZARARI)
-473.477 -917.986 1.385 -206.045
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-473.477 -917.986 1.385 -206.045
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.637 -3.134 473 100
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -2.046 -3.918 592 125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
409 784 -119 -25
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 409 784 -119 -25
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.637 -3.134 473 100
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-475.114 -921.120 1.858 -205.945
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-475.114 -921.120 1.858 -205.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700248


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.394 Değişim: 0,66% Hacim : 3.073 Mio.TL Son veri saati : 10:54
Düşük 1.392 27.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,8539 Değişim: -0,14%
Düşük 8,8453 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3622 Değişim: -0,68%
Düşük 10,3484 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
500,52 Değişim: 0,29%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.