KAP ***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 19:39
KAP ***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -5.706 1.282.878 1.277.172 1.277.172 438.006 6.365.917 1.251.935 34.333.030 0 34.333.030
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 22.259 1.229.676 -1.251.935 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-123.926 -123.926 -123.926 1.986.120 1.862.194 0 1.862.194
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -129.632 1.282.878 1.153.246 0 0 0 0 0 1.153.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460.265 0 0 0 7.595.593 1.986.120 0 36.195.224 0 36.195.224
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -221.641 1.282.878 1.061.237 1.061.237 460.265 7.595.593 3.319.686 37.436.781 0 37.436.781
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0
Transferler
0 0 252.401 3.067.285 -3.319.686 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-429.943 -429.943 -429.943 4.533.422 4.103.479 4.103.479
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -651.584 1.282.878 631.294 0 0 0 0 0 631.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712.666 0 0 0 10.662.878 4.533.422 0 41.540.260 0 41.540.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.781.768 2.774.801
Dönem Karı (Zararı)
4.533.422 1.986.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.451.088 839.711
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 402.989 70.625
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
380.585 195.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 13 380.585 195.591
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-154.538 -49.844
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -154.538 -49.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.867.344 623.339
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.292 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -45.292 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.307.869 675.630
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.746.490 1.454.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.746.490 1.454.896
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.060.035 97.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.060.035 97.929
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -8.166.914 -54.548
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.708.224 1.037.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 12.708.224 1.037.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 867.030 39.300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.090.316 -2.539.658
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.090.316 -2.539.658
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 639.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 639.859
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.676.641 3.501.461
Alınan Faiz
19 154.538 49.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -786.322 -30.168
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -2.263.089 -746.336
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.464.639 -211.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.216 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 11 48.216 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.512.855 -211.285
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 11 -3.252.854 -211.285
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.260.001 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.750 -590.928
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 12.618
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 0 12.618
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9.750 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 9.750 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -603.546
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.673.121 1.972.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.673.121 1.972.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.543.864 28.172.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.870.743 30.144.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.870.743 30.543.864
Ticari Alacaklar
6 22.855.593 16.109.103
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
880.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.975.593 16.109.103
Diğer Alacaklar
7 5.216.216 3.156.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.216.216 3.156.181
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.404.087 237.173
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.404.087 237.173
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 15.361 0
ARA TOPLAM
64.362.000 50.046.321
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.362.000 50.046.321
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
4.135.893 1.270.917
Binalar
10 781.852 795.075
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 3.326.917 461.640
Mobilya ve Demirbaşlar
10 0 0
Özel Maliyetler
10 27.124 14.202
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.274.877 32.911
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.274.877 32.911
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 206.537 135.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.134.561 2.956.762
TOPLAM VARLIKLAR
71.496.561 53.003.083
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 101.602 91.852
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 101.602 91.852
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 101.602 91.852
Ticari Borçlar
26.096.651 13.388.427
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 26.096.651 13.388.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.029.911 162.881
Diğer Borçlar
1.294.936 204.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.294.936 204.620
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 452.841
Kısa Vadeli Karşılıklar
660.030 531.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 334.413 206.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 325.617 325.617
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
29.183.130 14.832.481
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.183.130 14.832.481
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
773.171 733.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 773.171 733.821
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
773.171 733.821
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.956.301 15.566.302
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.540.260 37.436.781
Ödenmiş Sermaye
14 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
631.294 1.061.237
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
631.294 1.061.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -651.584 -221.641
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.282.878 1.282.878
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
712.666 460.265
Yasal Yedekler
14 712.666 460.265
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.662.878 7.595.593
Net Dönem Karı veya Zararı
4.533.422 3.319.686
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.540.260 37.436.781
TOPLAM KAYNAKLAR
71.496.561 53.003.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 20.501.058 15.943.809 5.025.568 -451.355
Satışların Maliyeti
15 -9.856.714 -19.963.087 -34.656 -1.418.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.644.344 -4.019.278 4.990.912 -1.869.395
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
10.644.344 -4.019.278 4.990.912 -1.869.395
Genel Yönetim Giderleri
16 -14.102.595 -5.417.558 -5.147.427 -1.937.374
Pazarlama Giderleri
16 -3.487.017 -132.012 -2.597.334 -41.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.083.237 348.459 72.510 139.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.862.031 -9.220.389 -2.681.339 -3.708.415
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 200.721 308.576 122.379 22.148
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -891 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.662.201 -8.911.813 -2.558.960 -3.686.267
Finansman Gelirleri
20 20.816.895 22.442.704 3.716.920 5.731.532
Finansman Giderleri
20 -8.753.928 -10.921.432 -2.305.688 -1.602.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.400.766 2.609.459 -1.147.728 442.934
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.867.344 -623.339 31.872 -94.840
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.794.887 -814.088 11.152 -116.034
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -72.457 190.749 20.720 21.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.533.422 1.986.120 -1.115.856 348.094
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.533.422 1.986.120 -1.115.856 348.094
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.533.422 1.986.120 -1.115.856 348.094
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-429.943 -123.926 -165.428 -107.708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -573.257 -154.908 -220.570 -134.636
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
143.314 30.982 55.142 26.928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 143.314 30.982 55.142 26.928
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-429.943 -123.926 -165.428 -107.708
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.103.479 1.862.194 -1.281.284 240.386
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.103.479 1.862.194 -1.281.284 240.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211969


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.087 Değişim: 0,76% Hacim : 88.100 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.108
Açılış: 8.051
28,9144 Değişim: 0,06%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,3460 Değişim: -0,36%
Düşük 31,2461 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.886,77 Değişim: -1,94%
Düşük 1.878,01 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.