KAP ***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 20:18
KAP ***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 175.649.029 167.616.625 70.970.628 58.008.675
Satışların Maliyeti
14 -149.999.096 -149.504.677 -61.191.002 -52.009.228
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.649.933 18.111.948 9.779.626 5.999.447
BRÜT KAR (ZARAR)
25.649.933 18.111.948 9.779.626 5.999.447
Genel Yönetim Giderleri
-29.604.264 -26.348.598 -8.097.258 -9.004.876
Pazarlama Giderleri
-6.890.942 -7.119.501 -23.685 -2.519.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 8.855.029 20.164.736 2.289.484 12.181.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -11.979.860 -6.659.920 -6.781.243 -2.365.661
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.970.104 -1.851.335 -2.833.076 4.290.447
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
160.519 147.182 110.823 113.133
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.532.924 -59.287 -35.670 -25.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.342.509 -1.763.440 -2.757.923 4.378.580
Finansman Gelirleri
5.781.940 2.528.217 3.151.900 531.182
Finansman Giderleri
-8.712.185 -11.937.442 -3.966.097 -3.639.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.272.754 -11.172.665 -3.572.120 1.270.630
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.202.339 -814.609 856.856 -1.072.608
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -720.473 -302.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 6.922.812 -814.609 1.159.013 -1.072.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.070.415 -11.987.274 -2.715.264 198.022
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -23.070.415 -11.987.274 -2.715.264 198.022
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.226.179 709.622 -2.662.738 1.617.823
Ana Ortaklık Payları
-10.844.236 -12.696.896 -52.526 -1.419.801
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 17 -0,11100000 -0,06000000 -0,01200000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.953.636 995.671
Dönem Karı (Zararı)
17 -23.070.415 -11.987.274
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.326.479 21.169.751
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.764.442 6.852.695
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.848.655 -410.668
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.367.504 -568.611
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.481.151 157.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.483.805 5.464.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.240.731 5.483.921
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
243.074 -19.584
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.816.489 8.528.289
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.353.712 -1.080.382
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.170.201 9.608.671
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -6.202.339 814.609
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-91.259 -79.511
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-91.259 -79.511
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
706.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-72.984.974 -5.761.485
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
31.300.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.695.283 2.895.066
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.556.208 4.927.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.139.075 -2.032.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.152.327 197.622
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.152.327 197.622
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -4.984.640 -7.908.188
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -28.653.235 -4.091.080
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.424.663 15.794.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.960.157 11.652.005
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.535.494 4.142.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -547.919 -493.405
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.327 -421.760
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.942 -47.471
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -21.269 -374.289
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 4.016.583 2.984.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.829.163 -14.718.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.289.680 -654.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.539.483 -14.063.740
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-81.728.910 3.420.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.342.777 -2.425.321
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-881.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.714.019 -5.009.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
282.039 224.801
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
282.039 224.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.996.058 -5.060.833
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.638.627 -4.620.524
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.357.431 -440.309
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.979
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-277.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
260.025.694 -5.328.981
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.965.054
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.965.054
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.547.675 104.607
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.006.763
Ödenen Faiz
-2.172.272 -6.489.111
Alınan Faiz
3.692.000 1.055.523
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
169.358.039 -9.342.583
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
169.358.039 -9.342.583
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.721.341 16.344.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 184.079.380 7.002.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 184.092.607 14.721.341
Finansal Yatırımlar
31.300.000
Ticari Alacaklar
130.220.073 88.892.294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 25.930.036 7.373.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 104.290.037 81.518.347
Diğer Alacaklar
15.620.518 1.465.009
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-18 13.026.830 26.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.593.688 1.438.179
Stoklar
8 26.791.970 23.288.481
Peşin Ödenmiş Giderler
12 33.269.859 4.529.629
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
718.391 232.307
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.125.711 322.115
ARA TOPLAM
392.839.129 164.751.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
392.839.129 164.751.176
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.555.537 1.558.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.555.537 1.558.719
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
93.947.703 93.947.703
Maddi Duran Varlıklar
9 36.228.025 35.392.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
23.935.710 18.026.310
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.451.359 44.424.667
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.451.359 44.424.667
Peşin Ödenmiş Giderler
12 216.317 303.312
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 33.000.259 29.305.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
236.334.910 222.958.971
TOPLAM VARLIKLAR
629.174.039 387.710.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.134.667 3.578.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.961.037 2.814.422
Ticari Borçlar
27.241.226 32.665.889
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 1.861.488 8.821.645
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 25.379.738 23.844.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 5.837.983 6.385.902
Diğer Borçlar
366.264 380.591
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
36.221 29.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 330.043 351.312
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 12.123.050 8.110.916
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
302.312 463.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.638.622 6.462.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 6.990.617 5.057.413
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.648.005 1.404.931
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 8.876.729 16.174.614
ARA TOPLAM
72.481.890 77.036.775
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.481.890 77.036.775
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
48.889.635 29.264.736
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.449
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.723.290 23.795.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 24.344.485 23.417.180
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
378.805 378.805
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 27.862.296 30.883.166
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 143.488 385.086
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.623.158 84.328.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
174.105.048 161.365.748
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
341.607.606 101.330.627
Ödenmiş Sermaye
450.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
783.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.504.965 4.167.715
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.504.965 4.167.715
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.171.890 5.171.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-666.925 -1.004.175
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.104.606 6.540.167
Diğer Yedekler
-49.263.731 -49.263.608
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-81.716.549 -83.521.231
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -10.844.236 1.368.087
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
113.461.385 125.013.772
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
455.068.991 226.344.399
TOPLAM KAYNAKLAR
629.174.039 387.710.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.491.445 -43.746 6.528.265 -42.721.200 -68.783.288 -9.959.751 113.551.222 118.565.208 232.116.430
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-8.471.240 -8.471.240 -1.139.571 -9.610.811
Transferler
-9.959.751 9.959.751
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.103 -415.162 45.671 -12.696.896 -13.107.490 793.448 -12.314.042
Dönem Karı (Zararı)
-12.696.896 -12.696.896 709.622 -11.987.274
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.103 -415.162 45.671 -410.594 83.826 -326.768
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.450.342 -458.908 6.528.265 -42.721.200 -87.168.608 -12.696.896 91.972.492 118.219.085 210.191.577
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.004.175 6.540.167 -49.263.608 -83.521.231 1.368.087 101.330.627 125.013.772 226.344.399
Transferler
1.368.087 -1.368.087
Dönem Karı (Zararı)
-10.844.236 -10.844.236 -12.226.179 -23.070.415
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
337.250 337.250 492.705 829.955
Sermaye Arttırımı
250.000.000 783.054 -435.561 -123 -30.736.060 219.611.310 18.142 219.629.452
Sermaye Azaltımı
31.172.655 31.172.655 162.945 31.335.600
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.054 5.171.890 -666.925 6.104.606 -49.263.731 -81.716.549 -10.844.236 341.607.606 113.461.385 455.068.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -23.070.415 -11.987.274 -2.715.264 198.022
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
829.955 -326.768 367.680 -601.759
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.242 5.242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
829.955 -332.010 367.680 -607.001
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
829.955 -326.768 367.680 -601.759
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.240.460 -12.314.042 -2.347.584 -403.737
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.733.474 793.449 -2.447.593 1.409.775
Ana Ortaklık Payları
-10.506.986 -13.107.491 100.009 -1.813.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887558


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9661 Değişim: 0,17%
Düşük 15,9150 19.05.2022 Yüksek 15,9761
Açılış: 15,9384
16,7914 Değişim: 0,62%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8205
Açılış: 16,6872
932,76 Değişim: 0,27%
Düşük 929,93 19.05.2022 Yüksek 933,03
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.