" />

KAP ***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 20:11
KAP ***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293 42.530.250 -42.530.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -157.224 5.109.311 4.952.087 -41.781 4.910.306
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
106.325 -106.325
Dönem Sonu Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.673.588 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 5.109.311 523.787.199 -408.299 523.378.900
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.872.068 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 3.712.967 857.706.941 -467.524 857.239.417
Transferler
3.712.967 -3.712.967
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 616.933 26.078.594 26.695.527 -69.533 26.625.994
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
242.048 -242.048
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.255.135 2.416.654 -61.918.812 -64.496.869 26.078.594 884.402.468 -537.057 883.865.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.182.991 5.485.505
Dönem Karı (Zararı)
13 26.010.559 5.067.829
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.212.946 8.613.349
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
930.596 905.565
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.549.388 2.801.988
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 10.549.388 2.801.988
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.198.053 4.265.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
916.297 569.006
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.281.756 3.696.455
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.999.902 2.308.026
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.818.089 -117.963
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.818.187 2.425.989
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.881.851
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.881.851
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 2.021
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.672.525 -1.597.733
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
744.137 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-71.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-150.367.567 -7.654.077
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-50.157.869 -16.105.631
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.418.322 92.340.890
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.784.240 -9.081.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.365.918 101.422.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.903.749 67.337.799
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.076.202 68.463.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
172.453 -1.125.851
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.251.068 114.781.893
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-125.562.143 16.110.553
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.956.274 -122.352.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.252.298 4.205.651
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.208.572 -126.557.846
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.603.772 -59.035.615
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.350 -59.858.080
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.605.122 822.465
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
36.463.837 -97.719.891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.977.605 -3.011.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.295.346 -4.740.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.682.259 1.728.318
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-119.144.062 6.027.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-66.879 -248.559
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.972.050 -293.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.943 -434.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-133.605 -434.698
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -133.605 -428.698
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.634.611 -4.974.558
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.066.919 -3.131.737
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.247.148 -1.208.952
Ödenen Faiz
-869.411 -751.832
Alınan Faiz
14.818.089 117.963
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-112.652.323 76.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-112.652.323 76.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
242.928.695 11.592.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
130.276.372 11.668.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 130.276.372 242.928.695
Finansal Yatırımlar
55.844.134 804.414
Ticari Alacaklar
430.794.227 424.008.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 4.494.629 52.278.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 426.299.598 371.729.690
Diğer Alacaklar
56.968.040 29.074.291
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
55.794.709 27.718.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.173.331 1.355.784
Stoklar
5 525.463.791 509.212.723
Peşin Ödenmiş Giderler
8 473.869.137 190.825.851
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
521.934 624.887
Diğer Dönen Varlıklar
9 59.162.728 62.355.121
ARA TOPLAM
1.732.900.363 1.459.834.541
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.732.900.363 1.459.834.541
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
31.792.290 74.545.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 31.792.290 74.545.668
Diğer Alacaklar
877.611 867.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
877.611 867.611
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
31.908.577 31.908.577
Maddi Duran Varlıklar
6 1.384.356 1.503.547
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.713.095 6.156.805
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.841.393 7.792.028
Peşin Ödenmiş Giderler
8 157.481.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 26.410.521 26.552.449
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.932.843 306.812.829
TOPLAM VARLIKLAR
1.837.833.206 1.766.647.370
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.897.742 2.301.826
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.179.387 14.058.638
Ticari Borçlar
127.979.642 129.935.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 27.110.595 11.858.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 100.869.047 118.077.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.551.183 2.371.484
Diğer Borçlar
8.200.729 5.028.646
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
134.073 135.423
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.066.656 4.893.223
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 712.866.442 165.345.384
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.221.349 4.369.668
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.641.442 4.253.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
478.662 310.671
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 9.162.780 3.943.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 3.132.087 1.050.233
ARA TOPLAM
888.670.003 328.715.671
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
888.670.003 328.715.671
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.979.106 51.004.817
Diğer Borçlar
3.452.668 3.020.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.452.668 3.020.979
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.007.020 513.064.242
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.074.116 8.678.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.993.935 8.660.087
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 80.181 18.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 7.784.882 4.924.157
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.297.792 580.692.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
953.967.795 909.407.953
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
884.402.468 857.706.941
Ödenmiş Sermaye
1.000.000.000 1.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.640 1.401.640
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-88.293.042 -88.293.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-926.245 -1.543.178
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-926.245 -1.543.178
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
328.890 328.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.255.135 -1.872.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.416.654 2.174.606
Diğer Yedekler
-61.918.812 -61.918.812
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-64.496.869 -67.967.788
Net Dönem Karı veya Zararı
13 26.078.594 3.712.967
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-537.057 -467.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
883.865.411 857.239.417
TOPLAM KAYNAKLAR
1.837.833.206 1.766.647.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 219.367.695 213.025.063 201.424.086 19.457.040
Satışların Maliyeti
10 -193.152.238 -200.975.429 -177.377.570 -17.598.532
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.215.457 12.049.634 24.046.516 1.858.508
BRÜT KAR (ZARAR)
26.215.457 12.049.634 24.046.516 1.858.508
Genel Yönetim Giderleri
-26.772.979 -14.239.123 -17.401.851 -8.541.317
Pazarlama Giderleri
-10.975.481 -2.004.011 -6.725.914 -1.495.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 42.028.833 14.007.652 16.353.295 5.089.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -19.526.880 -5.881.877 -8.698.373 -4.771.626
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.968.950 3.932.275 7.573.673 -7.860.932
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.032.171 17.314 4.941.805 1.918
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-773.799 -773.799
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.227.322 3.947.568 11.741.679 -7.859.014
Finansman Gelirleri
17.430.777 2.152.156 7.422.427 1.032.374
Finansman Giderleri
-1.975.015 -2.629.628 3.236.173 -654.651
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.683.084 3.470.096 22.400.279 -7.481.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.672.525 1.597.733 -5.562.483 4.089.855
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.823.731 -2.652.262 -1.823.731 -890.765
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -2.848.794 4.249.995 -3.738.752 4.980.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 26.010.559 5.067.829 16.837.796 -3.391.436
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.010.559 5.067.829 16.837.796 -3.391.436
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -68.035 -41.482 -30.982 -14.859
Ana Ortaklık Payları
13 26.078.594 5.109.311 16.868.778 -3.376.577
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,02600000 0,00760000 0,01680000 -0,00510000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
615.435 -157.523 -190.218 -131.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
769.294 -196.904 -237.772 -163.897
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-153.859 39.381 47.554 32.779
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -153.859 39.381 47.554 32.779
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
615.435 -157.523 -190.218 -131.118
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.625.994 4.910.306 16.647.578 -3.522.554
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-69.533 -41.780 -35.444 -15.879
Ana Ortaklık Payları
26.695.527 4.952.086 16.683.022 -3.506.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959489


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9102 Değişim: 0,04%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8635 Değişim: -0,02%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.535,18 Değişim: 0,01%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.543,27
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.