KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 20:24
KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.991.289.756 1.565.028.640 1.027.226.618 794.159.357
Satışların Maliyeti
15 -1.509.932.029 -1.161.592.758 -759.125.692 -579.140.128
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
481.357.727 403.435.882 268.100.926 215.019.229
BRÜT KAR (ZARAR)
481.357.727 403.435.882 268.100.926 215.019.229
Genel Yönetim Giderleri
15 -318.054.310 -166.848.518 -182.396.361 -93.945.707
Pazarlama Giderleri
15 -112.243.559 -129.872.452 -68.316.215 -60.630.129
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -1.313.611 -1.339.082 -377.376 -389.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 134.493.777 109.389.488 90.222.458 59.104.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -80.372.336 -76.731.995 -67.594.764 -45.710.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
103.867.688 138.033.323 39.638.668 73.447.625
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.665.710 2.808.161 6.527.497 2.541.661
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.913.951 -3.016.749 -387.253 -3.862
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
123.619.447 137.824.735 45.778.912 75.985.424
Finansman Gelirleri
18 66.293.650 67.612.226 56.128.750 39.025.902
Finansman Giderleri
17 -40.586.795 -31.353.000 -30.843.911 -13.487.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
149.326.302 174.083.961 71.063.751 101.523.735
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -44.420.272 -23.974.161 -25.477.957 -13.317.760
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -32.556.284 -28.921.799 -12.587.591 -17.546.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -11.863.988 4.947.638 -12.890.366 4.228.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
104.906.030 150.109.800 45.585.794 88.205.975
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 104.906.030 150.109.800 45.585.794 88.205.975
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 99.296.207 82.656.620 80.718.100 43.986.289
Ana Ortaklık Payları
20 5.609.823 67.453.180 -35.132.306 44.219.686
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,06990000 0,10010000 0,03040000 0,05880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

-163.021.811 265.315.330
Dönem Karı (Zararı)
20 104.906.030 150.109.800
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
132.677.001 55.156.074
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.844.137 22.395.781
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.526.114 -2.696.938
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.110.806 -3.787.832
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.415.308 1.090.894
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.696.393 38.123.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.498.433 19.148.578
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
847.947 16.880.020
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-649.987 2.095.017
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.861.204 -23.720.310
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -19.886.616 -49.094.248
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 25.747.820 25.373.938
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
53.120 -2.701.964
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.153.127
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
53.120 -1.548.837
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 44.420.272 23.974.161
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
7.472.692 1.278.918
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.196.931 -1.497.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-338.562.603 84.606.028
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5.220.684 -18.394.967
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-378.577.554 -158.416.540
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
974.226 -926.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-379.551.780 -157.489.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
49.489.065 -78.220.134
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.567.305 -2.001.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.921.760 -76.218.477
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
18.246.880 -29.451.164
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.379.412.823 23.423.281
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-133.259.953 -122.584.807
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
491.835.044 -168.319.568
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.348.628 -5.181.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
488.486.416 -163.138.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.419.012 3.055.877
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.693.892 -19.196.036
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
41.622 153.614
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.735.514 -19.349.650
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.046.361.037 865.621.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.190.103 -212.910.966
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-78.875.602 -10.558.080
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.685.499 -202.352.886
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-100.979.572 289.871.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -35.214.140 -6.282.205
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.828.099 -18.274.367
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.146.214 -80.964.702
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.092.793 1.448.420
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.092.793 1.448.420
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.955.847 -56.788.877
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -43.901.381 -49.969.248
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.054.466 -6.819.629
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-583.160 -3.050.222
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
300.000 -22.574.023
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.703.938 -50.210.891
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-6.037.562 3.700.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.037.562 3.700.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.830.570 -62.954.921
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-27.135.972 -39.477.141
Alınan Faiz
19.300.166 48.521.171
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-290.871.963 134.139.737
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-290.871.963 134.139.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 641.839.340 630.035.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 350.967.377 764.175.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 351.553.827 641.839.340
Finansal Yatırımlar
66.660.358 83.571.592
Ticari Alacaklar
2.058.938.866 1.727.524.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-21 9.424.223 10.398.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.049.514.643 1.717.126.105
Diğer Alacaklar
94.232.448 145.910.053
Türev Araçlar
5.509.590 23.756.470
Stoklar
8 3.443.318.263 2.072.320.748
Peşin Ödenmiş Giderler
12 383.128.333 304.918.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.066.469 4.382.410
Diğer Dönen Varlıklar
13 349.001.789 274.810.246
ARA TOPLAM
6.761.409.943 5.279.033.594
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.761.409.943 5.279.033.594
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15.646.218 3.955.668
Ticari Alacaklar
7 92.059.914 48.007.478
Diğer Alacaklar
7.853.628 5.665.088
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.135.290.324 1.134.707.164
Maddi Duran Varlıklar
9 1.513.377.668 1.492.377.679
Kullanım Hakkı Varlıkları
137.267.428 71.941.149
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.786.560 31.121.589
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.786.560 31.121.589
Peşin Ödenmiş Giderler
12 354.083.871 299.334.070
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 194.609.330 142.708.482
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.503.974.941 3.229.818.367
TOPLAM VARLIKLAR
10.265.384.884 8.508.851.961
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 25.377.312 20.446.741
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 41.985.255 55.985.540
Ticari Borçlar
980.041.791 488.206.747
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-21 7.238.803 3.890.175
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 972.802.988 484.316.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 132.433.076 128.014.064
Diğer Borçlar
12.717.703 7.881.595
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 7.515.755 464.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.201.948 7.417.462
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 225.863.098 230.855.244
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21.752.751 16.024.566
Kısa Vadeli Karşılıklar
10-11 46.148.943 33.900.590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 89.040.733 63.757.392
ARA TOPLAM
1.575.360.662 1.045.072.479
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.575.360.662 1.045.072.479
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 158.993.673 117.454.996
Diğer Borçlar
130.495 1.650.495
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.785.732.489 1.734.379.306
Uzun Vadeli Karşılıklar
100.992.817 103.638.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 91.949.263 94.047.653
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 9.043.554 9.590.613
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 339.091.401 249.687.077
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 17.530 134.208
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.384.958.405 2.206.944.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.960.319.067 3.252.016.827
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.684.482.600 2.704.590.911
Ödenmiş Sermaye
1.500.000.000 1.500.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-40.528.584 -40.528.584
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.468.912 19.468.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
699.256.323 720.003.582
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
699.256.323 720.003.582
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
724.828.036 745.514.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.571.713 -25.510.691
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
84.219 100.586
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
84.219 100.586
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.535.019 11.448.452
Diğer Yedekler
58.360.952 58.360.952
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
427.695.936 -201.235.653
Net Dönem Karı veya Zararı
20 5.609.823 636.972.664
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.620.583.217 2.552.244.223
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.305.065.817 5.256.835.134
TOPLAM KAYNAKLAR
10.265.384.884 8.508.851.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 -98.228.995 19.014.750 266.160.911 -12.606.064 0 40.183.772 57.733.445 -430.802.783 208.738.271 1.550.193.307 2.020.205.780 3.570.399.087
Transferler
208.738.271 -208.738.271 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -4.312.787 -262.509 67.453.180 62.877.884 77.609.884 140.487.768
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.700.000 3.700.000 3.700.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.533.582 3.553.582 20.000 20.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 -94.528.995 19.014.750 266.160.911 -16.918.851 -262.509 36.650.190 57.733.445 -218.510.930 67.453.180 1.616.791.191 2.097.815.664 3.714.606.855
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 -40.528.584 19.468.912 745.514.273 -25.510.691 100.586 11.448.452 58.360.952 -201.235.653 636.972.664 2.704.590.911 2.552.244.223 5.256.835.134
Transferler
636.972.664 -636.972.664 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -20.686.237 -61.022 -16.367 5.609.823 -15.153.803 76.352.813 61.199.010
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.498.392 -1.498.392 -4.459.937 -5.958.329
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.086.567 -6.542.683 -3.456.116 -3.553.882 -7.009.998
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 -40.528.584 19.468.912 724.828.036 -25.571.713 84.219 14.535.019 58.360.952 427.695.936 5.609.823 2.684.482.600 2.620.583.217 5.305.065.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 104.906.030 150.109.800 45.585.794 88.205.975
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.632.742 -8.429.427 -28.752.839 -4.921.255
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-30.042.253 0 -30.147.242 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.590.489 -8.429.427 1.394.403 -4.921.255
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-74.278 -1.192.605 320.992 -1.192.605
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.278 -1.192.605 320.992 -1.192.605
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-74.278 -1.192.605 320.992 -1.192.605
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.707.020 -9.622.032 -28.431.847 -6.113.860
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.199.010 140.487.768 17.153.947 82.092.115
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
76.352.813 77.609.884 70.282.467 41.925.274
Ana Ortaklık Payları
-15.153.803 62.877.884 -53.128.520 40.166.841http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187964


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9436 Değişim: -0,14%
Düşük 28,9038 11.12.2023 Yüksek 28,9457
Açılış: 28,9457
31,1372 Değişim: -0,25%
Düşük 31,1151 11.12.2023 Yüksek 31,1378
Açılış: 31,1378
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.