KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:05
KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 180.219.788 193.312.711
Satışların Maliyeti
15 -143.400.243 -150.790.894
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.819.545 42.521.817
BRÜT KAR (ZARAR)
36.819.545 42.521.817
Genel Yönetim Giderleri
15 -30.476.240 -30.316.235
Pazarlama Giderleri
15 -5.907.372 -7.794.547
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -392.983 -343.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 40.964.935 28.517.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -12.576.745 -15.243.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.431.140 17.341.937
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
171.158 4.019.749
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-34.288 -449.470
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
711.393 -40.765
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.279.403 20.871.451
Finansman Gelirleri
18 2.506.029 550.362
Finansman Giderleri
17 -25.719.607 -21.406.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.065.825 15.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.567.845 1.205.004
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.558.393 -1.434.149
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.009.452 2.639.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.497.980 1.220.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 3.497.980 1.220.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 2.221.298 -1.381.392
Ana Ortaklık Payları
20 1.276.682 2.602.191
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,00440000 0,00150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.223.350 15.013.057
Dönem Karı (Zararı)
20 3.497.980 1.220.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.786.227 18.877.483
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.229.598 3.110.557
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.382.588 762.162
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.240.328 720.606
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -142.260 41.556
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.311.403 4.568.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.977.268 4.635.862
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
374.641 -67.336
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-40.506
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.905.832 14.523.610
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.537.731 -254.601
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 17.443.563 14.778.211
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-711.393 40.765
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-711.393 40.765
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.567.845 -1.205.004
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
647.148
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-134.470 131.483
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.701.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.799.254 -3.116.646
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.723.965 -67.080.543
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
149.055 -2.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
42.574.910 -67.077.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.679.605 -1.309.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.679.605 -1.309.685
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.331.771 -6.855.290
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 5.776.567 -50.255.393
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
368.869 11.354.783
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,21 -2.695.753 1.968.208
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.064.622 9.386.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 3.947.837 1.534.012
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-915.318 44.851
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21 246.143 25.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.161.461 19.851
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -2.871.090 121.115.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.220.200 -11.664.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.773.168 -6.779.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.447.032 -4.885.129
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.083.461 16.981.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -2.639.748 -1.565.208
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-220.363 -403.371
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.833.861 3.315.763
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
6.857.559
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-39.823.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
242.478 519.934
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
242.478 519.934
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.400.150 -4.188.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.657.460 -2.306.524
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-742.690 -1.881.478
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.733 126.272
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-879.208
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.847.539 3.643.183
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-23.946.611 4.443.970
Ödenen Faiz
19.678.378 -949.280
Alınan Faiz
1.420.694 148.493
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.541.950 21.972.003
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.541.950 21.972.003
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 38.017.127 18.109.173
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 42.559.077 40.081.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 42.648.113 38.017.127
Ticari Alacaklar
760.822.682 764.959.966
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-21 1.202.873 1.351.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 759.619.809 763.608.038
Diğer Alacaklar
9.859.802 7.409.488
Stoklar
8 593.222.926 587.748.895
Peşin Ödenmiş Giderler
12 139.702.788 146.677.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
478.437 378.432
Diğer Dönen Varlıklar
13 65.466.251 63.793.088
ARA TOPLAM
1.612.200.999 1.608.984.747
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.612.200.999 1.608.984.747
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
914.306 914.306
Ticari Alacaklar
7 137.227.955 166.574.308
Diğer Alacaklar
4.049.339 3.820.048
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
63.045.496 22.486.685
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
216.369.796 215.543.853
Maddi Duran Varlıklar
9 254.503.920 252.502.692
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.311.150 16.223.300
Şerefiye
6.975.245 6.975.245
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.335.905 9.248.055
Peşin Ödenmiş Giderler
12 119.536.584 118.338.188
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 70.443.680 70.610.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
882.402.226 867.013.818
TOPLAM VARLIKLAR
2.494.603.225 2.475.998.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 85.740.095 81.270.828
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 83.216.396 65.699.243
Ticari Borçlar
281.644.893 281.276.024
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-21 6.919.198 9.614.951
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 274.725.695 271.661.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 30.050.944 26.103.107
Diğer Borçlar
9.487.306 10.402.624
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 1.375.279 1.129.136
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.112.027 9.273.488
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 422.699.676 450.731.435
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.338.030 6.864.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
11-12 14.114.906 12.131.547
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 53.149.148 45.469.157
ARA TOPLAM
981.441.394 979.948.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
981.441.394 979.948.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 240.347.167 249.666.903
Diğer Borçlar
30.594 30.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 349.763.859 324.603.190
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.768.502 49.463.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 50.761.395 48.432.196
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.007.107 1.030.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 45.143.296 44.624.039
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 10.271.885 14.053.819
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
697.325.303 682.441.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.678.766.697 1.662.390.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
520.542.867 520.005.741
Ödenmiş Sermaye
790.400.000 790.400.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.261.711 7.260.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
85.263.460 86.004.462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
85.318.507 86.072.150
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
92.827.143 92.827.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.508.636 -6.754.993
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-55.047 -67.688
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.196.531 21.196.531
Diğer Yedekler
-44.598.745 -44.598.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-340.256.772 -301.665.632
Net Dönem Karı veya Zararı
20 1.276.682 -38.591.140
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
295.293.661 293.602.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
815.836.528 813.608.556
TOPLAM KAYNAKLAR
2.494.603.225 2.475.998.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 80.654.433 -4.333.402 6.935 21.422.891 -39.136.386 -349.769.331 42.745.920 549.251.325 279.070.209 828.321.534
Transferler
42.745.920 -42.745.920
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -1.602.226 -5.700 2.602.191 994.265 -1.901.838 -907.573
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.270 -6.270 657.970 651.700
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 80.654.433 -5.935.628 1.235 21.422.891 -39.142.656 -307.023.411 2.602.191 550.239.320 277.826.341 828.065.661
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556
Transferler
-38.591.140 38.591.140
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -753.643 12.641 1.276.682 535.680 1.689.853 2.225.533
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.446 1.446 993 2.439
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.261.711 92.827.143 -7.508.636 -55.047 21.196.531 -44.598.745 -340.256.772 1.276.682 520.542.867 295.293.661 815.836.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 3.497.980 1.220.799
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.272.447 -2.128.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.293.745 -2.118.035
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
21.298 -10.337
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.272.447 -2.128.372
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.225.533 -907.573
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.689.853 -1.901.838
Ana Ortaklık Payları
535.680 994.265http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763279


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4606 Değişim: -0,12%
Düşük 13,4524 26.01.2022 Yüksek 13,4881
Açılış: 13,477
15,2332 Değişim: -0,06%
Düşük 15,2186 26.01.2022 Yüksek 15,2492
Açılış: 15,2419
800,54 Değişim: -0,07%
Düşük 800,28 26.01.2022 Yüksek 801,28
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.