KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 23:13
KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 473.587.774 312.067.765 280.275.063 156.964.004
Satışların Maliyeti
14-15 -370.327.437 -227.363.737 -219.536.543 -104.192.088
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.260.337 84.704.028 60.738.520 52.771.916
BRÜT KAR (ZARAR)
103.260.337 84.704.028 60.738.520 52.771.916
Genel Yönetim Giderleri
15 -62.914.950 -48.950.536 -32.598.715 -23.548.596
Pazarlama Giderleri
15 -16.306.229 -17.230.563 -8.511.682 -7.744.498
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -366.185 -704.821 -22.754 -524.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 64.380.484 79.271.836 35.863.022 34.221.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -62.992.006 -33.219.350 -47.748.877 -17.042.517
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.061.451 63.870.594 7.719.514 38.133.394
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.929.267 232.345 909.518 20.050
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-485.492 -72.127 -36.022
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.755 42.330 39.010 123.772
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.503.471 64.073.142 8.632.020 38.277.216
Finansman Gelirleri
18 1.713.056 9.700.791 1.162.694 3.772.435
Finansman Giderleri
17 -55.529.720 -42.718.790 -34.123.702 -20.182.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.313.193 31.055.143 -24.328.988 21.866.670
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.418.917 -7.073.730 -13.623.921 -3.691.480
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.424.987 -1.979.358 9.162 -1.766.611
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -10.993.930 -5.094.372 -13.633.083 -1.924.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.732.110 23.981.413 -37.952.909 18.175.190
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.732.110 23.981.413 -37.952.909 18.175.190
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -8.847.202 2.878.581 -7.465.810 -435.516
Ana Ortaklık Payları
20 -27.884.908 21.102.832 -30.487.099 18.610.706
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 -0,04650000 0,03030000 -0,04800000 0,02300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.218.627 97.681.199 -2.958.805 25.601 20.067.133 -39.020.867 -433.327.470 63.088.322 503.173.740 285.287.496 788.461.236
Transferler
63.088.322 -63.088.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -2.480.088 -23.425 21.102.832 18.599.319 2.069.392 20.668.711
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
150.000 150.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-115.747 -115.747 -8.763 -124.510
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.172.792 -1.172.792
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.218.627 97.681.199 -5.438.893 2.176 21.239.925 -39.136.614 -371.411.940 21.102.832 521.657.312 287.498.125 809.155.437
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 80.654.433 -4.333.402 6.935 21.422.891 -39.136.386 -349.769.331 42.745.920 549.251.325 279.070.209 828.321.534
Transferler
42.745.920 -42.745.920
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -4.126.226 4.548 -27.884.908 -32.006.586 -9.515.863 -41.522.449
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.270 -6.270 657.969 651.699
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
99.332 -99.332 -78.204 -78.204
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 80.654.433 -8.459.628 11.483 21.522.223 -39.142.656 -307.122.743 -27.884.908 517.238.469 270.134.111 787.372.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.071.328 34.091.401
Dönem Karı (Zararı)
20 -36.732.110 23.981.413
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
61.612.317 35.490.539
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.124.518 5.843.050
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.437.089 -17.129.449
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.970.459 -17.475.951
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.533.370 346.502
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.018.535 5.274.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.877.201 4.451.208
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.183.611 823.700
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-42.277
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.447.317 33.234.148
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -794.580 -4.204.895
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 34.241.897 37.439.043
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.755 -42.330
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
1.755 -42.330
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 12.418.917 7.073.730
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
607.945 1.395.245
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
109.699 -158.763
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.116
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.570.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.196.644 -14.925.242
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.886.182 51.502.702
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.402 1.305.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.817.780 50.197.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.394.753 -1.253.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.394.753 -1.253.185
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
43.313.475 21.591.617
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 37.034.588 -78.974.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.615.177 2.792.187
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,21 5.048.105 1.732.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -9.663.282 1.059.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 3.469.934 -162.910
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.144.154 4.783.596
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -55.000 242.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.199.154 4.541.596
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -23.506.448 -13.524.107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.756.235 -1.680.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.758.194 -3.098.494
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-998.041 1.418.060
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.683.563 44.546.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -2.985.048 -2.984.630
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -1.627.187 -7.470.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-863.767 -12.848.183
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.350.000
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-137.300
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
8.865.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
575.049 182.578
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
575.049 182.578
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.791.869 -6.804.743
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.657.593 -5.626.727
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.134.276 -1.178.016
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.500.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.874
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-404.918
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
166.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.590.508 -8.104.111
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.965.207 25.130.037
Ödenen Faiz
-8.788.466 -37.439.043
Alınan Faiz
413.767 4.204.895
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.798.069 13.139.107
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.798.069 13.139.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.109.173 24.202.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.907.242 37.342.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -36.732.110 23.981.413 -37.952.909 18.175.190
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.790.339 -3.312.702 -2.661.967 -1.503.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.798.368 -3.267.266 -2.680.333 -1.427.549
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
8.029 -45.436 18.366 -75.511
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.790.339 -3.312.702 -2.661.967 -1.503.060
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.522.449 20.668.711 -40.614.876 16.672.130
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.515.863 2.069.392 -7.614.025 -741.113
Ana Ortaklık Payları
-32.006.586 18.599.319 -33.000.851 17.413.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 31.907.242 18.109.173
Ticari Alacaklar
864.298.311 859.819.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-21 1.086.412 1.018.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 863.211.899 858.801.345
Diğer Alacaklar
3.347.298 2.117.321
Stoklar
8 777.168.691 817.948.796
Peşin Ödenmiş Giderler
12 274.285.021 310.899.598
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
440.768 452.524
Diğer Dönen Varlıklar
13 66.260.953 52.491.003
ARA TOPLAM
2.017.708.284 2.061.837.770
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
377.990
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.017.708.284 2.062.215.760
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
914.306 914.306
Ticari Alacaklar
7 122.965.487 75.528.720
Diğer Alacaklar
3.034.680 1.869.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
24.876.432 29.160.917
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
238.409.454 238.529.454
Maddi Duran Varlıklar
9 206.741.198 206.545.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.645.395 17.864.606
Şerefiye
9.692.733 9.692.733
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.952.662 8.171.873
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.326.956 1.746.967
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 64.927.206 73.385.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
684.841.114 645.546.094
TOPLAM VARLIKLAR
2.702.549.398 2.707.761.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 82.635.186 68.637.656
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 67.457.326 46.779.734
Ticari Borçlar
214.085.270 218.700.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-21 9.477.136 4.429.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 204.608.134 214.271.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 24.108.495 20.638.561
Diğer Borçlar
8.451.763 5.307.609
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 380.000 435.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.071.763 4.872.609
Ertelenmiş Gelirler
12 851.167.564 1.053.588.471
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 197.810 400.010
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.249.584 9.500.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.772.932 883.259
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 9.476.652 8.617.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 43.677.477 41.690.551
ARA TOPLAM
1.303.030.475 1.465.243.669
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.303.030.475 1.465.243.669
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 212.953.093 202.922.007
Diğer Borçlar
30.594 30.594
Ertelenmiş Gelirler
12 291.242.254 112.327.795
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.921.982 45.639.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 53.291.254 44.290.814
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 2.630.728 1.348.675
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 32.676.660 31.340.677
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 19.321.760 21.936.089
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
612.146.343 414.196.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.915.176.818 1.879.440.320
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
517.238.469 549.251.325
Ödenmiş Sermaye
790.400.000 790.400.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.260.265 7.260.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.206.288 76.327.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.194.805 76.321.031
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
80.654.433 80.654.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.459.628 -4.333.402
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
11.483 6.935
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.522.223 21.422.891
Diğer Yedekler
-39.142.656 -39.136.386
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-307.122.743 -349.769.331
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -27.884.908 42.745.920
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
270.134.111 279.070.209
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
787.372.580 828.321.534
TOPLAM KAYNAKLAR
2.702.549.398 2.707.761.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705352


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.