KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 23:00
KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 197.672.984 140.342.871
Satışların Maliyeti
25 -174.295.360 -127.837.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.377.624 12.504.912
BRÜT KAR (ZARAR)
23.377.624 12.504.912
Genel Yönetim Giderleri
26 -33.661.726 -21.107.905
Pazarlama Giderleri
26 -14.547.273 -11.125.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 9.899.383 6.413.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -10.890.465 -5.733.461
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-25.822.457 -19.047.789
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 115.023.433 8.391.658
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -737.912 -15.363.138
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 1.724.175 3.174.773
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.187.239 -22.844.496
Finansman Gelirleri
29 52.839.003 1.272.563
Finansman Giderleri
29 -8.410.015 -5.255.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
134.616.227 -26.826.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.391.875 6.656.087
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -17.391.875 6.656.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
117.224.352 -20.170.865
DÖNEM KARI (ZARARI)
117.224.352 -20.170.865
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
117.224.352 -20.170.865
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp 32 0,24900000 -0,13900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-428.328.350 -2.045.892
Dönem Karı (Zararı)
32 117.224.352 -20.170.865
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-111.487.834 17.574.078
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 6.723.015 5.194.132
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.325.122 10.403.580
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 14.757.538 6.731.441
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.025.156 775.034
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 -2.457.572 2.897.105
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.860.399 3.443.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 5.759.135 2.968.816
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 101.264 474.874
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-42.919.274 3.722.140
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -47.638.519 -682.672
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 4.719.245 4.404.812
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-110.663.107 4.920.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -110.663.107 -7.544.428
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 12.464.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.724.175 -3.174.773
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.724.175 -3.174.773
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 17.391.875 -6.656.087
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-458.177 -845.897
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -452.058 -346.413
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -6.119 -499.484
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
976.488 567.021
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-432.101.791 1.910.561
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -43.495.960 18.835.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.517.618 -17.631.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.324.845 1.164.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.192.773 -18.795.929
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.717.305 9.331.356
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -169.692.091 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -25.214 9.331.356
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.949.376 -5.497.559
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21 -18.527.584 -4.253.211
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.984.153 6.448.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-33 -1.729.082 4.890.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 7.713.235 1.558.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 2.306.472 -621.529
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 32.221 11.575
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 169.268 -413.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.386.062 -4.299.359
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22-23 -114.419.646 -221.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
33.584 -4.077.516
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-426.365.273 -686.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -1.963.077 -1.359.666
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.319.356 -11.843.620
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 0 -9.450.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
452.056 396.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.104.117 -3.327.606
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -28.299.012 -3.106.832
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -805.105 -220.774
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.367 536.987
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -680.662 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
21 -28.000.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
654.275.586 7.212.960
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
620.001.917 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
620.001.917 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.963.344
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.869.005
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.194.090 -4.917.053
Ödenen Faiz
-2.467.236 -2.487.336
Alınan Faiz
46.804.000 654.005
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
168.627.880 -6.676.552
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
168.627.880 -6.676.552
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 989.671 7.666.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 169.617.551 989.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 170.452.070 1.005.417
Finansal Yatırımlar
7 43.495.960 0
Ticari Alacaklar
121.645.661 70.885.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-33 7.379.728 6.054.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 114.265.933 64.830.698
Diğer Alacaklar
170.517.331 772.899
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
169.692.091 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 825.240 772.899
Stoklar
12 55.935.226 28.011.006
Peşin Ödenmiş Giderler
21 25.640.536 7.067.535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 1.756.689 50.798
Diğer Dönen Varlıklar
23 5.785.807 308.277
ARA TOPLAM
595.229.280 108.101.513
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
595.229.280 108.101.513
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
11 1.654.774 1.681.901
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 36.274.902 34.022.993
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 199.749.854 107.536.721
Maddi Duran Varlıklar
15 70.391.026 19.221.324
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 11.688.970 7.993.639
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 44.296.812 41.215.859
Peşin Ödenmiş Giderler
21 28.000.000 45.417
Diğer Duran Varlıklar
23 107.236.225 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
499.292.563 211.717.854
TOPLAM VARLIKLAR
1.094.521.843 319.819.367
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.885.879 3.005.331
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 4.796.641 3.151.611
Ticari Borçlar
19.892.142 13.907.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-33 4.267.927 5.997.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 15.624.215 7.910.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 5.202.812 2.896.340
Diğer Borçlar
11 47.883 15.662
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 525.287 356.019
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.857.872 2.614.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 3.931.235 1.788.991
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 926.637 825.373
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 1.478.530 1.420.790
ARA TOPLAM
41.687.046 27.368.106
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.687.046 27.368.106
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 23.265.872 26.224.786
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.589.218 14.944.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 24.589.218 14.944.505
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 16.703.027 255.056
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.558.117 41.424.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.245.163 68.792.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
988.276.680 251.026.914
Ödenmiş Sermaye
24 800.000.000 180.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.917 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.354.161 5.869.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.066.379 6.570.616
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 11.294.386 5.405.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -5.228.007 1.164.713
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
24 -712.218 -701.242
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 83.901 83.901
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
65.612.349 85.244.504
Net Dönem Karı veya Zararı
117.224.352 -20.170.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
988.276.680 251.026.914
TOPLAM KAYNAKLAR
1.094.521.843 319.819.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504
Transferler
20.261.421 -20.261.421
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24-32 -450.293 118.888 -146.320 -20.170.865 -20.648.590 -20.648.590
Sermaye Arttırımı
60.000.000 -38.494.868 -873.284 -20.631.848
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 5.405.903 1.164.713 -701.242 83.901 85.244.504 -20.170.865 251.026.914 251.026.914
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 5.405.903 1.164.713 -701.242 83.901 85.244.504 -20.170.865 251.026.914 251.026.914
Transferler
-20.170.865 20.170.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24-32 5.888.483 -6.392.720 -10.976 117.224.352 116.709.139 116.709.139
Sermaye Arttırımı
620.000.000 1.917 620.001.917 620.001.917
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
538.710 538.710 538.710
Dönem Sonu Bakiyeler
800.000.000 1.917 11.294.386 -5.228.007 -712.218 83.901 65.612.349 117.224.352 988.276.680 988.276.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32 117.224.352 -20.170.865
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-515.213 -477.725
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.542.758 -504.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.990.899 148.610
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-10.976 -146.320
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
943.904 24.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
943.904 24.526
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-515.213 -477.725
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.709.139 -20.648.590
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
116.709.139 -20.648.590http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006291


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: 0,00% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9385 Değişim: 0,61%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9439
Açılış: 15,8419
16,8614 Değişim: 0,15%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,8905
Açılış: 16,8362
943,52 Değişim: 0,32%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 944,31
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.