KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:28
KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 132.930.166 102.516.310 51.121.761 39.060.277
Satışların Maliyeti
12 -119.709.384 -95.070.602 -45.674.708 -37.293.099
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.220.782 7.445.708 5.447.053 1.767.178
BRÜT KAR (ZARAR)
13.220.782 7.445.708 5.447.053 1.767.178
Genel Yönetim Giderleri
-14.811.111 -12.789.967 -6.193.938 -3.075.841
Pazarlama Giderleri
-9.582.869 -8.467.729 -3.655.014 -2.563.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 10.393.386 4.779.562 6.213.793 2.068.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.749.447 -3.992.644 -290.293 -2.426.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.529.259 -13.025.070 1.521.601 -4.230.713
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
88.931 114.086 63.527 110.824
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-227.583 -12.500.370 -227.583 -35.670
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.096.785 199.229 68.390 93.730
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.571.126 -25.212.125 1.425.935 -4.061.829
Finansman Gelirleri
26.896.084 971.985 21.990.962 128.860
Finansman Giderleri
-4.749.299 -3.372.799 -2.528.102 -1.546.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.575.659 -27.612.939 20.888.795 -5.479.427
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-468.920 3.325.297 -3.189.719 457.720
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -468.920 3.325.297 -3.189.719 457.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.106.739 -24.287.642 17.699.076 -5.021.707
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 14.106.739 -24.287.642 17.699.076 -5.021.707
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.106.739 -24.287.642 17.699.076 -5.021.707
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 15 0,02700000 -0,18000000 0,02200000 -0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-225.466.199 -9.073.464
Dönem Karı (Zararı)
15 14.106.739 -24.287.642
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.649.669 21.294.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.395.389 3.854.026
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
613.034 2.864.385
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 480.580 1.383.234
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 132.454 1.481.151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.031.418 2.513.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.916.454 2.318.926
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
114.964 194.074
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.784.461 2.622.357
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.125.261 -647.424
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.340.800 3.269.781
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 12.464.700
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 12.464.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.096.785 -199.229
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.096.785 -199.229
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 468.920 -3.325.297
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
138.652 -78.416
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
144.771 -78.416
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.119 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
584.164 579.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-222.754.177 -5.373.965
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.000.000 18.835.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.352.888 -28.913.788
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.507.951 314.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.860.839 -29.228.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.477.906 9.511.397
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -106.904.499 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 426.593 9.511.397
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.478.735 -4.984.640
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -39.879.193 -4.871.446
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.751.264 7.389.192
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -4.725.598 -358.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -25.666 7.747.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 728.134 59.150
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.690 18.855
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 455.912 98.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-995.547 -2.516.505
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.899.421 -1.686.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
903.874 -829.548
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-224.297.107 -8.366.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -1.169.092 -706.729
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.358.599 -2.627.078
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.179 129.001
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.179 129.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.787.484 -2.756.079
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -5.613.285 -2.535.305
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-174.199 -220.774
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.367 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-680.661 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
632.464.562 9.422.946
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
620.001.917 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
620.001.917 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.351.557
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.257.603 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.259.868 -3.779.576
Ödenen Faiz
-1.786.821 -1.787.952
Alınan Faiz
21.766.937 638.917
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
400.639.764 -2.277.596
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
400.639.764 -2.277.596
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
989.671 7.666.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 401.629.435 5.388.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 405.987.759 1.005.417
Finansal Yatırımlar
10.000.000 0
Ticari Alacaklar
126.757.889 70.885.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 3.546.932 6.054.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 123.210.957 64.830.698
Diğer Alacaklar
107.623.892 772.899
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-16 106.904.499 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 719.393 772.899
Stoklar
6 33.357.287 28.011.006
Peşin Ödenmiş Giderler
10 46.614.321 7.067.535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.065.269 50.798
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.193.227 308.277
ARA TOPLAM
732.599.644 108.101.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
732.599.644 108.101.513
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
5 1.308.814 1.681.901
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
36.034.228 34.022.993
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
108.210.134 107.536.721
Maddi Duran Varlıklar
7 23.163.618 19.221.324
Kullanım Hakkı Varlıkları
13.038.113 7.993.639
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.298.263 41.215.859
Peşin Ödenmiş Giderler
10 377.824 45.417
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
223.430.994 211.717.854
TOPLAM VARLIKLAR
956.030.638 319.819.367
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.555.591 3.005.331
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.170.221 3.151.611
Ticari Borçlar
9.156.725 13.907.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-16 1.271.411 5.997.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 7.885.314 7.910.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.624.474 2.896.340
Diğer Borçlar
5-16 12.972 15.662
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 811.931 356.019
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.307.073 2.614.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.366.736 1.788.991
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
940.337 825.373
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 2.348.820 1.420.790
ARA TOPLAM
28.987.807 27.368.106
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.987.807 27.368.106
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.154.713 26.224.786
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.350.098 14.944.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 18.350.098 14.944.505
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 276.781 255.056
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.781.592 41.424.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.769.399 68.792.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
883.261.239 251.026.914
Ödenmiş Sermaye
800.000.000 180.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.917 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.995.043 5.869.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.781.835 6.570.616
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.405.903 5.405.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-624.068 1.164.713
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-786.792 -701.242
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
83.901 83.901
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
65.073.639 85.244.504
Net Dönem Karı veya Zararı
15 14.106.739 -20.170.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
883.261.239 251.026.914
TOPLAM KAYNAKLAR
956.030.638 319.819.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504
Transferler
20.261.421 -20.261.421 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.138.642 -157.415 -24.287.642 -23.306.415 -23.306.415
Sermaye Arttırımı
60.000.000 -38.494.868 -873.284 -20.631.848 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 0 5.856.196 2.184.467 -712.337 83.901 85.244.504 -24.287.642 248.369.089 248.369.089
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 5.405.903 1.164.713 -701.242 83.901 85.244.504 -20.170.865 251.026.914 251.026.914
Transferler
-20.170.865 20.170.865 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.788.781 -85.550 14.106.739 12.232.408 12.232.408
Sermaye Arttırımı
620.000.000 1.917 620.001.917 620.001.917
Dönem Sonu Bakiyeler
800.000.000 1.917 5.405.903 -624.068 -786.792 83.901 65.073.639 14.106.739 883.261.239 883.261.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15 14.106.739 -24.287.642 17.699.076 -5.021.707
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.874.331 981.227 -1.678.342 426.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.235.976 1.423.302 -1.761.819 688.433
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-85.550 -157.415 -268.886 -124.235
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
447.195 -284.660 352.363 -137.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 447.195 -284.660 352.363 -137.687
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.874.331 981.227 -1.678.342 426.511
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.232.408 -23.306.415 16.020.734 -4.595.196
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.232.408 -23.306.415 16.020.734 -4.595.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973576


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 08.12.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
13,7168 Değişim: 0,22%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7399
Açılış: 13,6873
15,5644 Değişim: 0,09%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,5907
Açılış: 15,5498
783,90 Değişim: -0,12%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 787,96
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.