KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 19:00
KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 81.808.405 63.456.033 43.337.832 25.442.632
Satışların Maliyeti
12 -74.034.676 -57.777.503 -38.699.990 -23.524.047
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.773.729 5.678.530 4.637.842 1.918.585
BRÜT KAR (ZARAR)
7.773.729 5.678.530 4.637.842 1.918.585
Genel Yönetim Giderleri
-8.617.173 -9.714.126 -5.296.203 -3.601.121
Pazarlama Giderleri
-5.927.855 -5.903.753 -3.538.672 -3.522.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.179.593 2.711.123 1.468.880 1.289.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.459.154 -1.566.131 -4.477.886 -1.013.662
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.050.860 -8.794.357 -7.206.039 -4.928.936
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.404 3.262 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -12.464.700 0 -2.364.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.028.395 105.499 1.283.427 534.350
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.997.061 -21.150.296 -5.922.612 -6.759.286
Finansman Gelirleri
4.905.122 843.125 4.750.771 654.078
Finansman Giderleri
-2.221.197 -1.826.341 -1.003.976 -719.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.313.136 -22.133.512 -2.175.817 -6.824.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.720.799 2.867.577 988.211 473.755
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 2.720.799 2.867.577 988.211 473.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.592.337 -19.265.935 -1.187.606 -6.350.632
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -3.592.337 -19.265.935 -1.187.606 -6.350.632
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.592.337 -19.265.935 -1.187.606 -6.350.632
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 -0,01000000 -0,16100000 -0,00200000 -0,05300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.178.041 -895.427
Dönem Karı (Zararı)
15 -3.592.337 -19.265.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.917.788 18.430.792
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.588.089 2.537.811
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-453.808 2.947.241
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -778.212 1.466.090
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 324.404 1.481.151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.359.662 1.777.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.332.833 1.583.467
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.829 194.004
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.789.610 1.196.913
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.741.092 -645.529
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.951.482 1.842.442
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 12.464.700
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 12.464.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.028.395 -105.499
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.028.395 -105.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -2.720.799 -2.867.577
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.404 -3.262
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-19.285 -3.262
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.119 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
152.477 482.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-150.037.667 476.101
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.000.000 18.835.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.565.441 -20.516.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.314.739 -11.097.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.250.702 -9.418.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.482.418 10.416.153
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -60.275.333 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 792.915 10.416.153
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.047.765 -6.657.653
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -34.726.238 -3.967.340
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.915.037 5.028.742
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.376.275 -425.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 3.291.312 5.454.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -233.459 -441.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.653.205 41.696
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 633.508 1.014.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.184.096 -3.278.080
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-853.743 -1.236.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-330.353 -2.041.156
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-156.547.792 -359.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -630.249 -536.385
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.199.571 -2.004.417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.286 18.177
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.286 18.177
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.551.563 -2.022.594
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.353.222 -1.928.248
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-198.341 -94.346
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.367 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-680.661 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
619.646.617 11.801.016
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
620.001.917 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
620.001.917 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.648.389
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.447.604 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.393.654 -2.666.591
Ödenen Faiz
-1.009.825 -825.043
Alınan Faiz
4.495.783 644.261
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
459.269.005 8.901.172
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
459.269.005 8.901.172
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
989.671 7.666.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 460.258.676 16.567.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 460.503.985 1.005.417
Finansal Yatırımlar
10.000.000 0
Ticari Alacaklar
118.229.234 70.885.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 17.366.673 6.054.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 100.862.561 64.830.698
Diğer Alacaklar
60.972.655 772.899
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-16 60.275.333 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 697.322 772.899
Stoklar
6 30.734.367 28.011.006
Peşin Ödenmiş Giderler
10 41.786.505 7.067.535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
227.212 50.798
Diğer Dönen Varlıklar
11 985.606 308.277
ARA TOPLAM
723.439.564 108.101.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
723.439.564 108.101.513
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 964.563 1.681.901
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
36.234.724 34.022.993
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
108.210.134 107.536.721
Maddi Duran Varlıklar
7 20.501.031 19.221.324
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.697.539 7.993.639
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.352.516 41.215.859
Peşin Ödenmiş Giderler
10 52.685 45.417
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 2.560.575 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
216.573.767 211.717.854
TOPLAM VARLIKLAR
940.013.331 319.819.367
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.333.580 3.005.331
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.545.421 3.151.611
Ticari Borçlar
15.823.026 13.907.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-16 4.620.734 5.997.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 11.202.292 7.910.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 2.662.881 2.896.340
Diğer Borçlar
5-16 2.668.867 15.662
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 989.527 356.019
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.477.065 2.614.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.624.863 1.788.991
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
852.202 825.373
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.114.593 1.420.790
ARA TOPLAM
33.614.960 27.368.106
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.614.960 27.368.106
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.872.492 26.224.786
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.285.374 14.944.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 16.285.374 14.944.505
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 0 255.056
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.157.866 41.424.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.772.826 68.792.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
867.240.505 251.026.914
Ödenmiş Sermaye
800.000.000 180.000.000
Paylara İlişkin Primler (İ
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.