KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 20:51
KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 140.342.871 148.682.306
Satışların Maliyeti
25 -127.837.959 -131.967.461
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.504.912 16.714.845
BRÜT KAR (ZARAR)
12.504.912 16.714.845
Genel Yönetim Giderleri
26 -21.107.905 -12.233.718
Pazarlama Giderleri
26 -11.125.169 -7.037.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 6.413.834 26.123.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -5.733.461 -2.786.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.047.789 20.780.406
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 8.391.658 15.920.599
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -15.363.138 -2.659.287
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 3.174.773 -126.372
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.844.496 33.915.346
Finansman Gelirleri
29 1.272.563 1.079.334
Finansman Giderleri
29 -5.255.019 -9.659.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.826.952 25.335.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.656.087 -5.074.215
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 6.656.087 -5.074.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.170.865 20.261.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.170.865 20.261.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.170.865 20.261.421
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 -0,13900000 0,16900000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.045.892 -5.024.931
Dönem Karı (Zararı)
32 -20.170.865 20.261.421
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.574.078 -520.553
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 5.194.132 4.475.321
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.403.580 -10.376.796
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.731.441 -9.084.384
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 775.034 56.570
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 2.897.105 -1.348.982
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.443.690 3.693.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.968.816 3.721.968
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 474.874 -28.474
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.722.140 8.376.911
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -682.672 -845.597
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 4.404.812 9.222.508
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.920.272 -14.441.770
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -7.544.428 -7.141.770
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 12.464.700 -7.300.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.174.773 126.372
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.174.773 126.372
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -6.656.087 5.074.215
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-845.897 2.529.440
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -346.413 -129.847
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -499.484 2.659.287
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
567.021 22.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.910.561 -22.831.450
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
18.835.300 -24.000.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.631.474 25.827.649
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.164.455 -5.245.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.795.929 31.072.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.331.356 -10.793.285
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 9.331.356 -10.793.285
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.497.559 -8.088.924
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21 -4.253.211 1.700.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.448.512 -1.683.811
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-33 4.890.073 -2.412.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.558.439 728.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -621.529 -476.190
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 11.575 4.087
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 -413.050 -387.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.299.359 -4.934.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22-23 -221.843 -134.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.077.516 -4.799.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-686.226 -3.090.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -1.359.666 -1.934.349
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.843.620 19.490.261
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -9.450.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
396.999 178.345
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
396.999 178.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.327.606 -4.929.843
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -3.106.832 -4.710.958
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -220.774 -218.885
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
536.987 24.518.979
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -277.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.212.960 -18.026.783
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.963.344 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -9.816.750
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.917.053 -3.878.793
Ödenen Faiz
-2.487.336 -5.143.374
Alınan Faiz
654.005 812.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.676.552 -3.561.453
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.676.552 -3.561.453
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.666.223 11.227.676
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 989.671 7.666.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.005.417 7.699.686
Finansal Yatırımlar
7 0 31.300.000
Ticari Alacaklar
70.885.581 59.985.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-33 6.054.883 7.197.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 64.830.698 52.787.927
Diğer Alacaklar
772.899 11.141.701
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 772.899 11.141.701
Stoklar
12 28.011.006 23.288.481
Peşin Ödenmiş Giderler
21 7.067.535 2.748.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 50.798 120.181
Diğer Dönen Varlıklar
23 308.277 17.051
ARA TOPLAM
108.101.513 136.301.356
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.101.513 136.301.356
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
11 1.681.901 644.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 34.022.993 21.526.267
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 107.536.721 101.279.797
Maddi Duran Varlıklar
15 19.221.324 17.769.656
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 7.993.639 7.941.804
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 41.215.859 44.008.719
Peşin Ödenmiş Giderler
21 45.417 111.033
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.717.854 193.281.731
TOPLAM VARLIKLAR
319.819.367 329.583.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.005.331 1.942.706
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 3.151.611 2.125.235
Ticari Borçlar
13.907.989 7.459.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-33 5.997.009 1.106.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 7.910.980 6.352.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.896.340 3.517.869
Diğer Borçlar
11 15.662 4.087
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 356.019 769.069
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.614.364 1.737.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.788.991 1.387.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 825.373 350.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 1.420.790 5.489.711
ARA TOPLAM
27.368.106 23.046.015
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.368.106 23.046.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 26.224.786 14.018.789
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.944.505 13.885.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 14.944.505 13.885.594
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 255.056 6.935.669
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 0 21.516
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.424.347 34.861.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.792.453 57.907.583
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
251.026.914 271.675.504
Ödenmiş Sermaye
24 180.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 0 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.869.374 6.347.099
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.570.616 6.902.021
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 5.405.903 5.856.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 1.164.713 1.045.825
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
24 -701.242 -554.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 83.901 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
85.244.504 85.614.931
Net Dönem Karı veya Zararı
-20.170.865 20.261.421
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
251.026.914 271.675.504
TOPLAM KAYNAKLAR
319.819.367 329.583.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.159.151 -2.159.151 -2.159.151
Transferler
-5.959.963 5.959.963
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24-32 -3.372.039 -2.132 -252.132 20.261.421 16.635.118 16.635.118
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.440.271 4.440.271 4.440.271
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504
Transferler
20.261.421 -20.261.421
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24-32 -450.293 118.888 -146.320 -20.170.865 -20.648.590 -20.648.590
Sermaye Arttırımı
60.000.000 -38.494.868 -873.284 -20.631.848
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 5.405.903 1.164.713 -701.242 83.901 85.244.504 -20.170.865 251.026.914 251.026.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32 -20.170.865 20.261.421
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-477.725 -3.626.303
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-504.541 -3.746.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
148.610 -2.666
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-146.320 -252.132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.526 375.205
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.526 375.205
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-477.725 -3.626.303
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.648.590 16.635.118
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.648.590 16.635.118



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914269


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: -1,65% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.374 09.04.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.413
8,1662 Değişim: 0,14%
Düşük 8,1551 12.04.2021 Yüksek 8,1832
Açılış: 8,1551
9,7341 Değişim: 0,32%
Düşük 9,7009 12.04.2021 Yüksek 9,7452
Açılış: 9,7032
458,02 Değişim: 0,15%
Düşük 456,83 12.04.2021 Yüksek 458,78
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.