KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:29
KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 102.516.310 108.563.096 39.060.277 37.255.092
Satışların Maliyeti
12 -95.070.602 -97.975.638 -37.293.099 -34.479.313
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.445.708 10.587.458 1.767.178 2.775.779
BRÜT KAR (ZARAR)
7.445.708 10.587.458 1.767.178 2.775.779
Genel Yönetim Giderleri
-12.789.967 -9.247.521 -3.075.841 -3.104.281
Pazarlama Giderleri
-8.467.729 -4.815.630 -2.563.976 -1.643.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.779.562 12.739.097 2.068.439 7.929.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.992.644 -1.521.541 -2.426.513 -695.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.025.070 7.741.863 -4.230.713 5.261.583
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
114.086 129.848 110.824 112.803
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.500.370 -34.287 -35.670 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
199.229 -592.917 93.730 113.178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-25.212.125 7.244.507 -4.061.829 5.487.564
Finansman Gelirleri
971.985 1.008.152 128.860 66.572
Finansman Giderleri
-3.372.799 -6.163.037 -1.546.458 -1.541.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-27.612.939 2.089.622 -5.479.427 4.012.826
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.325.297 -743.734 457.720 -845.184
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 3.325.297 -743.734 457.720 -845.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.287.642 1.345.888 -5.021.707 3.167.642
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -24.287.642 1.345.888 -5.021.707 3.167.642
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-24.287.642 1.345.888 -5.021.707 3.167.642
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 -0,18000000 0,01100000 -0,03000000 0,02600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.073.464 -2.249.807
Dönem Karı (Zararı)
15 -24.287.642 1.345.888
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.294.872 11.356.472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.854.026 3.494.334
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.864.385 -1.128.408
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.383.234 -1.286.351
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.481.151 157.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.513.000 2.756.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.318.926 2.784.121
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
194.074 -27.474
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.622.357 4.992.809
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-647.424 -818.619
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.269.781 5.811.428
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.464.700 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12.464.700 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamışlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 9.511.397 -185.446
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.984.640 -7.908.188
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -4.871.446 -2.484.842
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.389.192 4.871.901
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -358.494 4.534.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 7.747.686 337.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 59.150 -495.728
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.855 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 98.520 94.390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.516.505 -6.041.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.686.957 -616.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-829.548 -5.425.255
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.366.735 -675.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -706.729 -1.573.988
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.627.078 -3.525.384
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.001 178.345
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.001 178.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.756.079 -3.445.488
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.535.305 -3.299.175
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-220.774 -146.313
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.979
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -277.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.422.946 -4.154.545
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.351.557 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -39.270
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.779.576 0
Ödenen Faiz
-1.787.952 -4.914.246
Alınan Faiz
638.917 798.971
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.277.596 -9.929.736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.277.596 -9.929.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.666.223 11.227.676
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.388.627 1.297.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.397.134 7.699.686
Finansal Yatırımlar
0 31.300.000
Ticari Alacaklar
87.516.102 59.985.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 6.882.762 7.197.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 80.633.340 52.787.927
Diğer Alacaklar
592.377 11.141.701
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 592.377 11.141.701
Stoklar
6 26.791.970 23.288.481
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.605.047 2.748.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
47.065 120.181
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.777.124 17.051
ARA TOPLAM
129.726.819 136.301.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.726.819 136.301.356
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 1.682.382 644.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21.568.080 21.526.267
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
101.279.797 101.279.797
Maddi Duran Varlıklar
7 18.488.869 17.769.656
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.392.533 7.941.804
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.141.554 44.008.719
Peşin Ödenmiş Giderler
10 126.140 111.033
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.679.355 193.281.731
TOPLAM VARLIKLAR
325.406.174 329.583.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.794.538 1.942.706
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.788.528 2.125.235
Ticari Borçlar
14.848.669 7.459.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-16 748.442 1.106.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 14.100.227 6.352.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.577.019 3.517.869
Diğer Borçlar
5 22.942 4.087
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 867.589 769.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.358.407 1.737.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.813.834 1.387.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
544.573 350.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 4.691.811 5.489.711
ARA TOPLAM
31.949.503 23.046.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.949.503 23.046.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.544.533 14.018.789
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.648.017 13.885.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 13.648.017 13.885.594
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 3.895.032 6.935.669
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 0 21.516
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.087.582 34.861.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.037.085 57.907.583
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
248.369.089 271.675.504
Ödenmiş Sermaye
180.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.328.326 6.347.099
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.040.663 6.902.021
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.856.196 5.856.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.184.467 1.045.825
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-712.337 -554.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
83.901 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
85.244.504 85.614.931
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -24.287.642 20.261.421
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
248.369.089 271.675.504
TOPLAM KAYNAKLAR
325.406.174 329.583.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.159.151 -2.159.151 -2.159.151
Transferler
-5.959.963 5.959.963 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
232.365 -81.055 1.345.888 1.497.198 1.497.198
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13.100 13.100 13.100
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.280.322 -383.845 957.185 81.187.760 1.345.888 252.110.413 252.110.413
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504
Transferler
20.261.421 -20.261.421 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.138.642 -157.415 -24.287.642 -23.306.415 -23.306.415
Sermaye Arttırımı
60.000.000 -38.494.868 -873.284 -20.631.848 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 5.856.196 2.184.467 -712.337 83.901 85.244.504 -24.287.642 248.369.089 248.369.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -24.287.642 1.345.888 -5.021.707 3.167.642
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
981.227 151.310 426.511 -417.950
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.423.302 290.457 688.433 -471.513
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-157.415 -81.055 -124.235 -40.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-284.660 -58.092 -137.687 94.302
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -284.660 -58.092 -137.687 94.302
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
981.227 151.310 426.511 -417.950
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.306.415 1.497.198 -4.595.196 2.749.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.