KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:25
KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 63.456.033 71.308.004 25.442.632 38.255.448
Satışların Maliyeti
12 -57.777.503 -63.496.325 -23.524.047 -33.324.948
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.678.530 7.811.679 1.918.585 4.930.500
BRÜT KAR (ZARAR)
5.678.530 7.811.679 1.918.585 4.930.500
Genel Yönetim Giderleri
-9.714.126 -6.143.240 -3.601.121 -2.783.463
Pazarlama Giderleri
-5.903.753 -3.171.786 -3.522.515 -1.523.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.711.123 4.809.206 1.289.777 1.837.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.566.131 -825.579 -1.013.662 -429.106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.794.357 2.480.280 -4.928.936 2.031.613
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.262 17.045 0 1.738
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.464.700 -34.287 -2.364.700 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
105.499 -706.095 534.350 -429.339
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.150.296 1.756.943 -6.759.286 1.604.012
Finansman Gelirleri
843.125 941.580 654.078 393.530
Finansman Giderleri
-1.826.341 -4.621.727 -719.179 -4.174.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.133.512 -1.923.204 -6.824.387 -2.177.271
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.867.577 101.450 473.755 207.631
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 2.867.577 101.450 473.755 207.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.265.935 -1.821.754 -6.350.632 -1.969.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -19.265.935 -1.821.754 -6.350.632 -1.969.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.265.935 -1.821.754 -6.350.632 -1.969.640
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 -0,16100000 -0,01500000 -0,05300000 -0,01600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-895.427 -3.697.880
Dönem Karı (Zararı)
15 -19.265.935 -1.821.754
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.430.792 8.444.650
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.537.811 2.312.995
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.947.241 195.671
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.466.090 37.728
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.481.151 157.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.777.471 1.816.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.583.467 1.845.938
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
194.004 -29.474
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.196.913 3.497.633
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-645.529 -788.280
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.842.442 4.285.913
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.464.700 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12.464.700 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-105.499 706.095
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-105.499 706.095
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -2.867.577 -101.450
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.262 17.242
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.262 -17.045
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 34.287
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
482.994 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
476.101 -9.160.555
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
18.835.300 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.516.422 -4.036.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.097.927 -1.001.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.418.495 -3.035.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.416.153 -174.284
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 10.416.153 -174.284
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.657.653 -1.943.506
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -3.967.340 -743.929
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.028.742 -527.360
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -425.293 -2.729.695
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 5.454.035 2.202.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -441.187 610.827
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.696 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 1.014.892 994.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.278.080 -3.340.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.236.924 -116.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.041.156 -3.223.763
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-359.042 -2.537.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -536.385 -1.160.221
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.004.417 -3.154.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.177 65.542
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.177 65.542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.022.594 -2.961.665
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.928.248 -2.961.665
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.346 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.979
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -277.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.801.016 -2.964.403
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.648.389 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -38.289
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.666.591 0
Ödenen Faiz
-825.043 765.927
Alınan Faiz
644.261 -3.692.041
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.901.172 -9.816.647
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.901.172 -9.816.647
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.666.223 11.227.676
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.567.395 1.411.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.568.663 7.699.686
Finansal Yatırımlar
0 31.300.000
Ticari Alacaklar
79.035.880 59.985.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 18.295.465 7.197.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 60.740.415 52.787.927
Diğer Alacaklar
551.221 11.141.701
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 551.221 11.141.701
Stoklar
6 28.464.983 23.288.481
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.709.560 2.748.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
159.386 120.181
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.214.770 17.051
ARA TOPLAM
132.704.463 136.301.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
132.704.463 136.301.356
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 818.782 644.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21.598.586 21.526.267
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
101.279.797 101.279.797
Maddi Duran Varlıklar
7 18.506.675 17.769.656
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.089.042 7.941.804
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.045.639 44.008.719
Peşin Ödenmiş Giderler
10 117.521 111.033
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.456.042 193.281.731
TOPLAM VARLIKLAR
328.160.505 329.583.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.651.491 1.942.706
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.335.944 2.125.235
Ticari Borçlar
12.488.219 7.459.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-16 681.643 1.106.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 11.806.576 6.352.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.076.682 3.517.869
Diğer Borçlar
5 45.783 4.087
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.783.961 769.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.239.953 1.737.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.695.450 1.387.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
544.503 350.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 3.474.035 5.489.711
ARA TOPLAM
28.096.068 23.046.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.096.068 23.046.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.989.786 14.018.789
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.889.719 13.885.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 13.889.719 13.885.594
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 4.215.065 6.935.669
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 5.582 21.516
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.100.152 34.861.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.196.220 57.907.583
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
252.964.285 271.675.504
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.901.815 6.347.099
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.489.917 6.902.021
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.856.196 5.856.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.633.721 1.045.825
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-588.102 -554.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
105.876.352 85.614.931
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -19.265.935 20.261.421
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
252.964.285 271.675.504
TOPLAM KAYNAKLAR
328.160.505 329.583.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.159.151 -2.159.151 -2.159.151
Transferler
-5.959.963 5.959.963 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
609.575 -40.315 -1.821.754 -1.252.494 -1.252.494
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.657.532 -343.105 957.185 81.174.660 -1.821.754 249.347.621 249.347.621
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504
Transferler
20.261.421 -20.261.421 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
587.896 -33.180 -19.265.935 -18.711.219 -18.711.219
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.633.721 -588.102 957.185 105.876.352 -19.265.935 252.964.285 252.964.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -19.265.935 -1.821.754 -6.350.632 -1.969.640
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
554.716 569.260 376.181 658.302
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
734.869 761.970 466.105 787.389
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-33.180 -40.316 3.297 28.391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-146.973 -152.394 -93.221 -157.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -146.973 -152.394 -93.221 -157.478
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
554.716 569.260 376.181 658.302
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.711.219 -1.252.494 -5.974.451 -1.311.338
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.711.219 -1.252.494 -5.974.451 -1.311.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867482


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.387 Değişim: 1,92% Hacim : 7.661 Mio.TL Son veri saati : 14:26
Düşük 1.371 29.07.2021 Yüksek 1.388
Açılış: 1.371
8,4961 Değişim: -0,61%
Düşük 8,4880 29.07.2021 Yüksek 8,5619
Açılış: 8,5482
10,1072 Değişim: -0,30%
Düşük 10,0801 29.07.2021 Yüksek 10,1720
Açılış: 10,1373
499,39 Değişim: 0,53%
Düşük 496,22 29.07.2021 Yüksek 500,27
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.