KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 19:45
KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 108.563.096 97.021.636 37.255.092 33.607.841
Satışların Maliyeti
12 -97.975.638 -88.708.534 -34.479.313 -30.314.317
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.587.458 8.313.102 2.775.779 3.293.524
BRÜT KAR (ZARAR)
10.587.458 8.313.102 2.775.779 3.293.524
Genel Yönetim Giderleri
-9.247.521 -9.329.746 -3.104.281 -2.481.055
Pazarlama Giderleri
-4.815.630 -6.197.428 -1.643.844 -2.600.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 12.739.097 6.912.993 7.929.891 2.193.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.521.541 -5.325.911 -695.962 -3.934.203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.741.863 -5.626.990 5.261.583 -3.528.671
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
129.848 89.653 112.803 2.911
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-34.287 -19.568 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-592.917 -416.333 113.178 330.349
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.244.507 -5.973.238 5.487.564 -3.195.411
Finansman Gelirleri
1.008.152 224.551 66.572 138.970
Finansman Giderleri
-6.163.037 -1.798.832 -1.541.310 -926.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.089.622 -7.547.519 4.012.826 -3.982.797
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-743.734 495.912 -845.184 1.187.251
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -743.734 495.912 -845.184 1.187.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.345.888 -7.051.607 3.167.642 -2.795.546
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 1.345.888 -7.051.607 3.167.642 -2.795.546
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.345.888 -7.051.607 3.167.642 -2.795.546
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 0,01100000 -0,05900000 0,02600000 -0,02300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.249.807 2.172.185
Dönem Karı (Zararı)
15 1.345.888 -7.051.607
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.356.472 5.753.163
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.494.334 1.423.230
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.128.408 907.881
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.286.351 864.722
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 157.943 43.159
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.756.647 2.167.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.784.121 2.092.231
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-27.474 75.217
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.992.809 1.404.268
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-818.619 -42.886
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.811.428 1.447.154
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
592.917 416.333
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
592.917 416.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 743.734 -495.912
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-95.561 -87.201
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-129.848 -87.201
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34.287 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 17.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.378.179 4.894.062
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.228.269 4.249.818
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.633.694 -1.817.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
405.425 6.067.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-185.446 4.016.888
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 4.227.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -185.446 -211.086
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.908.188 -7.286.570
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.484.842 453.701
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.871.901 3.402.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 4.534.079 3.065.028
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 337.822 337.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -495.728 607.828
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 94.390 996.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.041.997 -1.547.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-616.742 77.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.425.255 -1.624.885
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-675.819 3.595.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -1.573.988 -1.423.433
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.525.384 -1.205.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.345 160.900
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.345 160.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.445.488 -1.525.145
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.299.175 -1.458.281
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-146.313 -66.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.979 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-277.220 158.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.154.545 -958.007
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 30.518
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.270 0
Ödenen Faiz
-4.914.246 -1.031.411
Alınan Faiz
798.971 42.886
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.929.736 8.348
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.929.736 8.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.227.676 464.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.297.940 473.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.318.865 11.228.953
Ticari Alacaklar
79.243.433 76.728.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 3.598.425 1.964.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 75.645.008 74.764.082
Diğer Alacaklar
533.862 554.044
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 533.862 554.044
Stoklar
6 23.006.372 15.256.127
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.875.963 4.524.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
118.015 2.548
Diğer Dönen Varlıklar
11 501.275 0
ARA TOPLAM
111.597.785 108.294.888
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.597.785 108.294.888
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 644.455 438.827
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21.230.798 22.331.423
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
121.263.028 121.039.074
Maddi Duran Varlıklar
7 16.232.365 14.722.605
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.721.606 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.612.776 42.541.772
Peşin Ödenmiş Giderler
10 169.433 36.151
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.874.461 201.109.852
TOPLAM VARLIKLAR
322.472.246 309.404.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.098.518 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
903.523 540.413
Ticari Borçlar
14.015.189 9.143.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-16 8.053.599 3.519.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 5.961.590 5.623.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.498.331 3.994.059
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.250.740 1.156.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.629.473 1.142.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.277.974 763.381
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
351.499 378.973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 6.200.551 8.936.789
ARA TOPLAM
29.596.325 24.913.253
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.596.325 24.913.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.576.814 16.332.025
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.124.374 12.719.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 13.124.374 12.719.290
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 3.038.485 1.950.092
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 25.835 730.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.765.508 31.732.221
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.361.833 56.645.474
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
252.110.413 252.759.266
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.124.712 9.973.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.508.557 10.276.192
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.228.235 9.228.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.280.322 1.047.957
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-383.845 -302.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
81.187.760 89.293.774
Net Dönem Karı veya Zararı
15 1.345.888 -5.959.963
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
252.110.413 252.759.266
TOPLAM KAYNAKLAR
322.472.246 309.404.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 141.785 166.082 957.185 91.279.026 -1.985.252 259.094.964 259.094.964
Transferler
-1.985.252 1.985.252 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.488 -7.051.607 -7.008.119 -7.008.119
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 185.273 166.082 957.185 89.293.774 -7.051.607 252.086.845 252.086.845
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.159.151 -2.159.151 -2.159.151
Transferler
-5.959.963 5.959.963
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
232.365 -81.055 1.345.888 1.497.198 1.497.198
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13.100 13.100 13.100
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.280.322 -383.845 957.185 81.187.760 1.345.888 252.110.413 252.110.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15 1.345.888 -7.051.607 3.167.642 -2.795.546
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
151.310 43.488 -417.950 733.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
290.457 54.361 -471.513 917.430
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-81.055 0 -40.739 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-58.092 -10.873 94.302 -183.487
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -58.092 -10.873 94.302 -183.487
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
151.310 43.488 -417.950 733.943
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.497.198 -7.008.119 2.749.692 -2.061.603
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.497.198 -7.008.119 2.749.692 -2.061.603http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795675


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.