" />

KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 22:19
KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 366.806.787 254.385.295 116.982.613 107.303.581
Satışların Maliyeti
12 -303.934.569 -194.027.768 -103.144.275 -78.930.870
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.872.218 60.357.527 13.838.338 28.372.711
BRÜT KAR (ZARAR)
62.872.218 60.357.527 13.838.338 28.372.711
Genel Yönetim Giderleri
-14.748.404 -11.889.465 -5.766.294 -2.754.724
Pazarlama Giderleri
-6.613.679 -4.791.008 -2.185.476 -1.430.082
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.103.876 -1.024.871 -368.851 -263.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.936.162 10.252.284 4.056.218 3.250.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -22.373.687 -33.666.742 -4.156.926 -17.812.587
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.968.734 19.237.725 5.417.009 9.361.879
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 23.560 256.949 23.554 100.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.567.894 -26.738 -2.567.894 -5.138
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.295.543 -2.695 1.289.836 -198.645
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.719.943 19.465.241 4.162.505 9.258.096
Finansman Gelirleri
3.286.218 430.311 1.028.257 204.332
Finansman Giderleri
-1.777.909 -2.686.309 -614.626 -758.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.228.252 17.209.243 4.576.136 8.703.967
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.248.610 -2.786.941 -1.577.447 -1.860.649
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -5.522.077 -5.870.629 -1.827.739 -3.337.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.273.467 3.083.688 250.292 1.477.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16 22.979.642 14.422.302 2.998.689 6.843.318
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 22.979.642 14.422.302 2.998.689 6.843.318
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.979.642 14.422.302 2.998.689 6.843.318
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,06560000 0,04110000 0,00860000 0,01950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.436.757 -25.536.900
Dönem Karı (Zararı)
16 22.979.642 14.422.302
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.053.646 17.654.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.940.000 2.903.861
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.368.966 7.494.576
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.256.173 3.964.725
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.567.893
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-455.100 3.529.851
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.624.466 2.609.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.435.243 1.713.821
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.601
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.189.223 886.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.190.701 2.066.092
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-340.329 -308.566
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.531.030 2.374.658
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.295.543 2.695
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.295.543 2.695
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.248.610 2.786.941
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -23.554 -208.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.008.529 -52.386.650
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.068.690 -29.151.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 -924.861 2.176.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.143.829 -31.327.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-263.811 -219.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-263.811 -219.030
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -13.621.776 -29.040.238
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.980.332 19.263.074
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
451.096 -29.384.838
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 726.882 -413.126
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -275.786 -28.971.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 389.113 1.290.668
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.529.065 -306.660
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.533.249
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.184 -306.660
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 3.967.543 16.049.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
628.599 -887.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-764.877 -829.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.393.476 -57.995
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.975.241 -20.310.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -1.095.981 -1.179.771
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -4.365.535 -4.047.129
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
25.813.514 30.800.453
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
21.144.445
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-21.291.244
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.407 239.831
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.407 239.831
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.822.221 -3.684.423
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.797.457 -1.415.467
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.024.764 -2.268.956
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
32.718.127 34.245.045
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.681.958 -2.815.988
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 137.382 30.419
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.639.891 -2.512.055
Ödenen Temettüler
-3.505.466
Ödenen Faiz
-14.312 -642.918
Alınan Faiz
340.329 308.566
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.694.799 2.447.565
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.694.799 2.447.565
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.203.955 1.727.160
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.898.754 4.174.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.898.754 4.203.955
Ticari Alacaklar
220.728.452 160.915.935
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 23.241.864 22.317.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 197.486.588 138.598.932
Diğer Alacaklar
2.096.208 1.832.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.096.208 1.832.397
Stoklar
6 146.344.612 132.267.736
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.879.925 4.506.088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
110.924
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.136.476 482.523
ARA TOPLAM
386.195.351 304.208.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
386.195.351 304.208.634
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.507.819 25.096.195
Diğer Alacaklar
70.350 70.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
32.865.518 33.145.432
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
43.359.208 43.359.208
Maddi Duran Varlıklar
7 10.348.769 7.239.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.069.653 10.574.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.244.594 12.369.552
Peşin Ödenmiş Giderler
10 24.909.027 59.981.323
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 11.159.411 8.446.553
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
152.534.349 200.282.136
TOPLAM VARLIKLAR
538.729.700 504.490.770
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.702.190 1.351.279
Ticari Borçlar
25.657.862 25.206.766
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-17 1.316.576 589.694
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 24.341.286 24.617.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 2.419.344 2.030.231
Diğer Borçlar
21.728.647 199.582
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21.715.614 182.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.033 17.217
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.205.121 11.237.578
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.933.879 777.337
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.689.089 1.421.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.326.400 586.035
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.362.689 835.815
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 2.549.535 1.153.716
ARA TOPLAM
73.885.667 43.378.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.885.667 43.378.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 9.878.127 11.576.259
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.958.754 13.109.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 12.545.023 11.358.131
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.413.731 1.751.382
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 7.127.715 6.183.293
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 2.340
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.964.596 30.871.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.850.263 74.249.744
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
431.879.437 430.241.026
Ödenmiş Sermaye
350.500.000 350.500.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-3.086.056 -3.086.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.735.627 6.735.627
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.435.387 -957.427
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.430.651 -960.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.430.651 -960.255
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-4.736 2.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.232.981 8.403.008
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.232.981 8.403.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.063.214 3.752.980
Diğer Yedekler
-2.693.034 -2.693.034
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
68.900.393 47.557.078
Net Dönem Karı veya Zararı
16 22.979.642 37.346.793
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
431.879.437 430.241.026
TOPLAM KAYNAKLAR
538.729.700 504.490.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.080.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 11.344.719 -24.206 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421
Transferler
42.860.897 -42.860.897
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -354.177 14.311.274 -4.335 14.422.302 28.375.064 28.375.064
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
780.908 -780.908
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.368.921 25.655.993 -28.541 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 14.422.302 424.129.485 424.129.485
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -960.255 8.403.008 2.828 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 37.346.793 430.241.026 430.241.026
Transferler
37.346.793 -37.346.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -470.396 -7.170.027 -7.564 22.979.642 15.331.655 15.331.655
Kar Payları
-3.505.466 -3.505.466 -3.505.466
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.187.778 -10.187.778 -10.187.778
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.310.234 -2.310.234
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.080.056 6.735.627 -17.317.943 -1.430.651 1.232.981 -4.736 6.063.214 -2.693.034 68.900.393 22.979.642 431.879.437 431.879.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 22.979.642 14.422.302 2.998.689 6.843.318
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-477.960 -358.512 -1.089.339 301.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -587.995 -442.721 -1.322.474 374.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-7.564 -4.335 -31.360 1.756
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
117.599 88.544 264.495 -74.930
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 117.599 88.544 264.495 -74.930
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.170.027 14.311.274 -1.881.079 30.293.204
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.170.027 14.311.274 -1.881.079 30.293.204
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.647.987 13.952.762 -2.970.418 30.594.682
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.331.655 28.375.064 28.271 37.438.000
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
15.331.655 28.375.064 28.271 37.438.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976684


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.