KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 21:55
KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 371.652.954 227.184.929
Satışların Maliyeti
28 -284.853.999 -177.496.894
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
86.798.955 49.688.035
BRÜT KAR (ZARAR)
86.798.955 49.688.035
Genel Yönetim Giderleri
29 -14.337.772 -10.390.682
Pazarlama Giderleri
29 -7.114.190 -7.022.756
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -1.189.491 -1.344.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 18.705.439 33.975.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -43.853.327 -12.298.826
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.009.614 52.607.115
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 3.993.853 2.115.677
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -34.083 -1.744.683
Özkaynak Yöntemiyle Değerl97
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.346.793 42.860.897
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürü Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.791.704 -10.669.449
Dönem Karı (Zararı)
36 37.346.793 42.860.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.289.980 13.295.322
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28-29 3.902.211 2.860.389
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.599.951 77.368
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.946.538 884.346
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.083.870 -2.481.629
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -430.457 1.674.651
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.021.209 2.371.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.320.841 2.166.623
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 231.852
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.468.516 205.189
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.365.166 3.367.098
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -410.215 -285.988
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 2.775.381 3.653.086
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.175.000 -1.510.040
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -3.175.000 -1.510.040
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-139.604 -1.644.358
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -139.604 -1.644.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.917.558 8.215.336
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
31 -201.511 -512.095
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
69.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.008.815 -64.545.827
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.108.759 -10.728.888
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-37 -3.018.306 4.464.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.090.453 -15.193.106
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-723.037 342.233
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 15.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -723.037 326.583
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.577.969 -10.758.931
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
132.333.633 -27.079.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.195.520 -8.909.105
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-37 175.930 315.043
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -21.371.450 -9.224.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 742.585 -290.759
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-297.080 -947.719
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-300.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.920 -947.719
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 9.188.236 -534.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.353.274 -5.638.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-474.600 121.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-878.674 -5.760.605
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
90.645.588 -8.389.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -1.509.118 -895.473
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -7.344.766 -1.384.368
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-76.004.299 -144.197.500
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
7.960.924
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
16 -12.932.044 -20.714.646
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
665.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-15.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
284.916 649.611
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
284.916 649.611
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.699.044 -4.820.505
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.549.011 -2.104.706
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -3.150.033 -2.715.799
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-624.961
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-57.323.127 -111.059.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.310.610 155.853.789
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.331.045
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 159.331.045
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 177
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -570.892
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.047.918 -1.163.940
Ödenen Faiz
-673.084 -2.021.690
Alınan Faiz
410.215 279.266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.476.795 986.840
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.476.795 986.840
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.727.160 740.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.203.955 1.727.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.203.955 1.727.160
Ticari Alacaklar
160.915.935 132.753.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 22.317.003 19.298.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 138.598.932 113.455.017
Diğer Alacaklar
1.832.397 1.107.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.832.397 1.107.782
Stoklar
13 132.267.736 85.773.637
Peşin Ödenmiş Giderler
24 4.506.088 64.809.319
Diğer Dönen Varlıklar
26 482.523 7.923
ARA TOPLAM
304.208.634 286.179.535
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
304.208.634 286.179.535
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 25.096.195 28.857.733
Diğer Alacaklar
11 70.350 71.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 33.145.432 20.046.752
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 43.359.208 40.184.208
Maddi Duran Varlıklar
18 7.239.255 5.073.816
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 10.574.268 3.034.267
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 12.369.552 10.113.644
Peşin Ödenmiş Giderler
24 59.981.323 74.688.598
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.446.553 6.483.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
200.282.136 188.554.489
TOPLAM VARLIKLAR
504.490.770 474.734.024
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.351.279 255.889
Ticari Borçlar
25.206.766 46.402.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 589.694 413.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 24.617.072 45.988.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 2.030.231 1.287.646
Diğer Borçlar
199.582 496.662
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 182.365 482.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 17.217 14.297
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 11.237.578 2.049.342
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 777.337 1.500.909
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.421.850 592.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 586.035 353.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 835.815 238.181
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 1.153.716 1.982.156
ARA TOPLAM
43.378.339 54.566.930
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.378.339 54.566.930
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 11.576.259 4.813.039
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.109.513 11.495.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 11.358.131 10.846.695
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.751.382 648.648
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 6.183.293 8.065.124
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 2.340 39.167
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.871.405 24.412.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.249.744 78.979.603
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
430.241.026 395.754.421
Ödenmiş Sermaye
27 350.500.000 350.500.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-3.086.056 -3.086.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 6.735.627 6.735.627
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 -17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-957.427 -1.038.950
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-960.255 -1.014.744
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -960.255 -1.014.744
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
27 2.828 -24.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.403.008 11.344.719
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 8.403.008 11.344.719
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 3.752.980 2.972.072
Diğer Yedekler
27 -2.693.034 -2.693.034
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 47.557.078 5.477.089
Net Dönem Karı veya Zararı
36 37.346.793 42.860.897
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
430.241.026 395.754.421
TOPLAM KAYNAKLAR
504.490.770 474.734.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -2.281.569 -2.281.569 -2.281.569
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 -857.014 6.828.981 188.713.740 188.713.740
Transferler
6.828.981 -6.828.981
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -888.601 -53.291 11.893.360 42.860.897 53.812.365 53.812.365
Sermaye Arttırımı
27 159.129.999 201.046 159.331.045 159.331.045
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-3.086.056 -3.086.056 -3.086.056
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-301.019 -301.019 -301.019
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
171.239 -2.693.034 -193.859 -2.715.654 -2.715.654
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 -24.206 11.344.719 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 -24.206 11.344.719 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421
Transferler
42.860.897 -42.860.897
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 54.489 27.034 -2.941.711 37.346.793 34.486.605 34.486.605
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
780.908 -780.908
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -960.255 2.828 8.403.008 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 37.346.793 430.241.026 430.241.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 37.346.793 42.860.897
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
81.523 -941.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.111 -1.110.752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
27.034 -53.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.622 222.151
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -13.622 222.151
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.941.711 11.893.360
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.941.711 11.893.360
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.860.188 10.951.468
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.486.605 53.812.365
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.486.605 53.812.365http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917646


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,07% Hacim : 12.237 Mio.TL Son veri saati : 16:29
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0795 Değişim: 0,90%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6876 Değişim: 0,85%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
461,23 Değişim: 1,53%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.