KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 20:20
KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 254.385.295 159.400.152 107.303.581 56.665.674
Satışların Maliyeti
12 -194.027.768 -125.502.971 -78.930.870 -44.255.955
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.357.527 33.897.181 28.372.711 12.409.719
BRÜT KAR (ZARAR)
60.357.527 33.897.181 28.372.711 12.409.719
Genel Yönetim Giderleri
-11.889.465 -7.324.926 -2.754.724 -2.342.200
Pazarlama Giderleri
-4.791.008 -4.613.438 -1.430.082 -1.439.923
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.024.871 -926.143 -263.560 -193.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 10.252.284 27.956.256 3.250.121 18.473.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -33.666.742 -12.693.318 -17.812.587 -2.013.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.237.725 36.295.612 9.361.879 24.894.352
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 256.949 120.674 100.000 18.068
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-26.738 -3.048 -5.138
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.695 1.483.694 -198.645 461.866
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.465.241 37.896.932 9.258.096 25.374.286
Finansman Gelirleri
430.311 124.649 204.332 101.115
Finansman Giderleri
-2.686.309 -3.082.032 -758.461 1.660.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.209.243 34.939.549 8.703.967 27.135.700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.786.941 -7.224.396 -1.860.649 -5.602.256
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -5.870.629 -4.157.748 -3.337.705 -3.320.910
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 3.083.688 -3.066.648 1.477.056 -2.281.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16 14.422.302 27.715.153 6.843.318 21.533.444
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 14.422.302 27.715.153 6.843.318 21.533.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.422.302 27.715.153 6.843.318 21.533.444
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,04110000 0,07910000 0,01950000 0,06140000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.536.900 -10.417.461
Dönem Karı (Zararı)
16 14.422.302 27.715.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.654.348 10.466.016
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.903.861 2.079.851
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.494.576 -1.036.862
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.964.725 -164.543
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.529.851 -1.594.661
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
722.342
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.609.039 1.698.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.713.821 1.626.554
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.601
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
886.617 71.893
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.066.092 2.083.878
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-308.566 -105.171
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.374.658 2.189.049
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.695 -1.483.694
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
2.695 -1.483.694
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.786.941 7.224.396
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-208.856 -100.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.386.650 -46.526.264
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.151.002 -24.205.077
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 2.176.676 4.055.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.327.678 -28.260.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-219.030 -197.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-219.030 -197.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -29.040.238 -4.199.927
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19.263.074 -2.752.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.384.838 -10.850.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 -413.126 43.083
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -28.971.712 -10.893.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.290.668 130.007
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-306.660 -76.682
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-306.660 -76.682
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 16.049.047 -1.069.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-887.671 -3.304.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-829.676 500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-57.995 -3.304.881
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.310.000 -8.345.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -1.179.771 -941.341
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -4.047.129 -1.131.025
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
30.800.453 -146.757.488
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.714.646
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.831 100.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.831 100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.684.423 -2.929.958
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.415.467 -1.009.789
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.268.956 -1.920.169
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-624.961
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
34.245.045 -122.599.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.815.988 157.947.275
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.331.045
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.331.045
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.419 866.150
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.512.055
Ödenen Faiz
-642.918 -2.348.369
Alınan Faiz
308.566 98.449
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.447.565 772.326
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.447.565 772.326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.727.160 740.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.174.725 1.512.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.174.725 1.727.160
Ticari Alacaklar
157.939.991 132.753.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 17.122.021 19.298.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 140.817.970 113.455.017
Diğer Alacaklar
1.328.390 1.107.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.328.390 1.107.782
Stoklar
6 111.284.024 85.773.637
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.885.084 64.809.319
Diğer Dönen Varlıklar
11 837.599 7.923
ARA TOPLAM
285.449.813 286.179.535
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
285.449.813 286.179.535
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
43.922.232 28.857.733
Diğer Alacaklar
70.350 71.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20.039.721 20.046.752
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
40.184.208 40.184.208
Maddi Duran Varlıklar
7 5.543.030 5.073.816
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.488.572 3.034.267
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.435.620 10.113.644
Peşin Ödenmiş Giderler
10 76.104.714 74.688.598
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 8.615.219 6.483.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
216.403.666 188.554.489
TOPLAM VARLIKLAR
501.853.479 474.734.024
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.349.871 255.889
Ticari Borçlar
17.017.448 46.402.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-17 638 413.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 17.016.810 45.988.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 2.578.314 1.287.646
Diğer Borçlar
190.002 496.662
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
182.365 482.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.637 14.297
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 18.098.389 2.049.342
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.324.409 1.500.909
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.378.006 592.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 952.211 353.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
425.795 238.181
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.976.735 1.982.156
ARA TOPLAM
45.913.174 54.566.930
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.913.174 54.566.930
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.451.661 4.813.039
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.581.366 11.495.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 11.225.114 10.846.695
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.356.252 648.648
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 7.777.793 8.065.124
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 39.167
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.810.820 24.412.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.723.994 78.979.603
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
424.129.485 395.754.421
Ödenmiş Sermaye
350.500.000 350.500.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-3.086.056 -3.086.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.735.627 6.735.627
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.397.462 -1.038.950
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.368.921 -1.014.744
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.368.921 -1.014.744
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-28.541 -24.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.655.993 11.344.719
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
25.655.993 11.344.719
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.752.980 2.972.072
Diğer Yedekler
-2.693.034 -2.693.034
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
47.557.078 5.477.089
Net Dönem Karı veya Zararı
16 14.422.302 42.860.897
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
424.129.485 395.754.421
TOPLAM KAYNAKLAR
501.853.479 474.734.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.281.569 -2.281.569 -2.281.569
Transferler
6.828.981 -6.828.981
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -317.377 -25.036 2.326.599 27.715.153 29.699.339 29.699.339
Sermaye Arttırımı
159.129.999 201.046 159.331.045 159.331.045
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-1.496.775 1.496.775 1.496.775
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.476.988 -2.476.988 -2.476.988
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
171.239 -159.952 11.287 11.287
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -1.496.775 -2.476.988 6.735.627 -17.317.943 -443.520 4.049 1.777.958 2.972.072 5.812.015 27.715.153 373.781.648 373.781.648
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 -24.206 11.344.719 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421
Transferler
42.860.897 -42.860.897
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -354.177 -4.335 14.311.274 14.422.302 28.375.064 28.375.064
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
780.908 -780.908
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.368.921 -28.541 25.655.993 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 14.422.302 424.129.485 424.129.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 14.422.302 27.715.153 6.843.318 21.533.444
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-358.512 -342.413 301.478 -272.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -442.721 -396.722 374.652 -306.739
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-4.335 -25.036 1.756 -27.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
88.544 79.345 -74.930 61.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 88.544 79.345 -74.930 61.348
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.311.274 2.326.599 30.293.204 990.042
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.311.274 2.326.599 30.293.204 990.042
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.952.762 1.984.186 30.594.682 717.249
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.375.064 29.699.339 37.438.000 22.250.693
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
28.375.064 29.699.339 37.438.000 22.250.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887561


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.