KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 19:53
KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 147.081.714 102.734.478 74.909.579 52.469.331
Satışların Maliyeti
12 -115.096.898 -81.247.016 -58.992.850 -38.948.641
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.984.816 21.487.462 15.916.729 13.520.690
BRÜT KAR (ZARAR)
31.984.816 21.487.462 15.916.729 13.520.690
Genel Yönetim Giderleri
-9.134.741 -4.982.726 -5.837.757 -2.745.945
Pazarlama Giderleri
-3.360.926 -3.173.515 -1.505.219 -1.776.505
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-761.311 -732.533 -231.395 -339.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.002.163 9.482.616 4.551.260 1.540.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -15.854.155 -10.680.044 -4.154.314 -7.332.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.875.846 11.401.260 8.739.304 2.867.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 156.949 102.606 21.355 61.021
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-21.600 -3.048 0 -3.048
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
195.950 1.021.828 -131.131 651.791
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.207.145 12.522.646 8.629.528 3.576.975
Finansman Gelirleri
225.979 23.534 161.206 11.243
Finansman Giderleri
-1.927.848 -4.742.331 -1.141.285 -3.932.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.505.276 7.803.849 7.649.449 -344.052
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-926.292 -1.622.140 -1.038.972 251.649
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.532.924 -836.838 -2.140.527 383.787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.606.632 -785.302 1.101.555 -132.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.578.984 6.181.709 6.610.477 -92.403
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 7.578.984 6.181.709 6.610.477 -92.403
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.578.984 6.181.709 6.610.477 -92.403
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,02160000 0,03230000 0,01890000 -0,00050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.656.041 26.678.156
Dönem Karı (Zararı)
16 7.578.984 6.181.709
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.747.555 6.047.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.989.458 1.366.055
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.274.744 -1.758.272
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.744.893 -163.611
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.529.851 -1.594.661
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.331.494 1.347.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.860.116 1.374.430
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.600 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
460.778 -26.689
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.535.511 4.108.519
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-175.436 -12.380
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.710.947 4.120.899
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-195.950 -1.021.828
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-195.950 -1.021.828
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
926.292 1.622.140
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-113.994 -100.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 483.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.143.967 16.029.986
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.731.761 19.033.383
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 363.864 3.207.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.095.625 15.825.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-315.200 319.568
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-315.200 319.568
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -21.235.301 -1.020.798
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.032.210 500.318
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.193.450 -3.372.593
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 -408.890 -92.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 11.602.340 -3.279.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 906.603 559.910
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-306.059 -71.509
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-306.059 -71.509
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 7.314.534 1.753.466
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.443 -1.671.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-187.284 -47.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
184.841 -1.624.204
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.817.428 28.259.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -923.010 -567.495
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -1.915.603 -1.013.916
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.213.293 -24.333.164
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -20.714.646
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.594 100.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.594 100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.301.532 -2.225.634
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -740.645 -818.149
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.560.887 -1.407.485
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -624.961
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
34.379.231 -879.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 11.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.025.234 -2.382.526
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.301 1.932.367
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.726.033 0
Ödenen Faiz
-511.938 -4.320.551
Alınan Faiz
175.436 5.658
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.532.018 -37.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.532.018 -37.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.727.160 740.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.259.178 702.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.259.178 1.727.160
Ticari Alacaklar
168.740.582 132.753.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 18.934.833 19.298.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 149.805.749 113.455.017
Diğer Alacaklar
1.424.560 1.107.782
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.424.560 1.107.782
Stoklar
6 103.479.087 85.773.637
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.349.842 64.809.319
Diğer Dönen Varlıklar
11 195.207 7.923
ARA TOPLAM
311.448.456 286.179.535
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
311.448.456 286.179.535
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12.034.650 28.857.733
Diğer Alacaklar
70.350 71.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20.236.611 20.046.752
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
40.184.208 40.184.208
Maddi Duran Varlıklar
7 5.207.142 5.073.816
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.869.639 3.034.267
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.966.808 10.113.644
Peşin Ödenmiş Giderler
10 75.736.634 74.688.598
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 8.870.178 6.483.543
Diğer Duran Varlıklar
11 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
184.176.220 188.554.489
TOPLAM VARLIKLAR
495.624.676 474.734.024
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.306.644 255.889
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 0 0
Ticari Borçlar
57.595.736 46.402.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-17 4.874 413.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 57.590.862 45.988.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 2.194.249 1.287.646
Diğer Borçlar
190.603 496.662
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
182.365 482.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.238 14.297
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.363.876 2.049.342
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.118.230 1.500.909
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.377.200 592.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.038.809 353.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
338.391 238.181
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 2.219.573 1.982.156
ARA TOPLAM
76.366.111 54.566.930
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.366.111 54.566.930
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.790.542 4.813.039
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.936.040 11.495.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 11.916.224 10.846.695
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.019.816 648.648
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 7.840.498 8.065.124
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 0 39.167
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.567.080 24.412.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
108.933.191 78.979.603
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
386.691.485 395.754.421
Ödenmiş Sermaye
350.500.000 350.500.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-3.086.056 -3.086.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.735.627 6.735.627
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.698.940 -1.038.950
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.668.643 -1.014.744
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.668.643 -1.014.744
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-30.297 -24.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.637.211 11.344.719
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4.637.211 11.344.719
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.994.217 2.972.072
Diğer Yedekler
-2.693.034 -2.693.034
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
48.315.841 5.477.089
Net Dönem Karı veya Zararı
16 7.578.984 42.860.897
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
386.691.485 395.754.421
TOPLAM KAYNAKLAR
495.624.676 474.734.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.281.569 -2.281.569 -2.281.569
Transferler
6.828.981 -6.828.981
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -71.986 2.366 1.336.557 6.181.709 7.448.646 7.448.646
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
171.239 -159.953 11.286 11.286
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -198.129 31.451 787.916 2.972.072 5.812.014 6.181.709 196.173.672 196.173.672
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 -24.206 11.344.719 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421
Transferler
42.860.897 -42.860.897
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -653.899 -6.091 -15.981.930 7.578.984 -9.062.936 -9.062.936
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22.145 -22.145
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.668.643 -30.297 -4.637.211 2.994.217 -2.693.034 48.315.841 7.578.984 386.691.485 386.691.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 7.578.984 6.181.709 6.610.477 -92.403
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-659.990 -69.620 -388.230 50.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -817.373 -89.983 -478.949 75.357
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-6.091 2.366 -5.070 -9.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
163.474 17.997 95.789 -15.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 163.474 17.997 95.789 -15.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-15.981.930 1.336.557 -8.695.459 1.138.549
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.981.930 1.336.557 -8.695.459 1.138.549
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.641.920 1.266.937 -9.083.689 1.188.871
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.062.936 7.448.646 -2.473.212 1.096.468
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.062.936 7.448.646 -2.473.212 1.096.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869809


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2829 Değişim: -0,37%
Düşük 8,2716 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
9,9974 Değişim: 0,02%
Düşük 9,9760 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
483,54 Değişim: 1,23%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.