KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2020 - 18:31
KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 72.172.135 50.265.147
Satışların Maliyeti
12 -56.104.048 -42.298.375
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.068.087 7.966.772
BRÜT KAR (ZARAR)
16.068.087 7.966.772
Genel Yönetim Giderleri
-3.296.984 -2.236.781
Pazarlama Giderleri
-1.855.707 -1.397.010
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-529.916 -392.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.450.903 7.941.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -11.699.841 -3.347.635
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.136.542 8.534.049
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 135.594 41.585
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-21.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
327.081 370.037
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.577.617 8.945.671
Finansman Gelirleri
64.773 12.291
Finansman Giderleri
-786.563 -810.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
855.827 8.147.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
112.680 -1.873.789
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -392.397 -1.220.625
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 505.077 -653.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16 968.507 6.274.112
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 968.507 6.274.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
968.507 6.274.112
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,00280000 0,03280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.387.297 23.470.784
Dönem Karı (Zararı)
16 968.507 6.274.112
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.088.467 3.269.787
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
921.388 566.758
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
173.247 -413.786
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 173.247 -413.786
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.913.527 911.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.765.014 951.741
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
148.513 -40.505
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
634.060 743.412
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.158 -9.440
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
660.218 752.852
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-327.081 -370.037
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-327.081 -370.037
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-112.680 1.873.789
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -113.994 -41.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
425.990 14.630.235
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.287 16.523.503
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 363.498 13.018.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-622.785 3.504.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-136.226 466.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-136.226 466.234
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -9.461.066 2.170.404
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.342.519 45.601
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.067.229 -7.118.020
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 -413.168 -95.088
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 6.480.397 -7.022.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 233.013 785.483
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.312 -236.841
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-96.312 -236.841
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 6.593.010 2.299.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.171.852 -305.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.269.584 -378.591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
97.732 72.960
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.482.964 24.174.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -590.990 -424.975
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -1.504.677 -278.375
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.088.097 -22.877.061
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.714.646
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.594 41.585
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.594 41.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.223.691 -1.324.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -292.953 -724.664
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-930.738 -600.128
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-879.208
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-699.007 -566.529
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 41.146 2.178
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-479.010
Ödenen Faiz
-287.301 -571.425
Alınan Faiz
26.158 2.718
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
600.193 27.194
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
600.193 27.194
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.727.160 740.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.327.353 767.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.327.353 1.727.160
Ticari Alacaklar
132.839.754 132.753.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 18.935.199 19.298.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 113.904.555 113.455.017
Diğer Alacaklar
1.245.586 1.107.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.245.586 1.107.782
Stoklar
6 95.234.703 85.773.637
Peşin Ödenmiş Giderler
10 66.335.022 64.809.319
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.277.507 7.923
ARA TOPLAM
299.259.925 286.179.535
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
299.259.925 286.179.535
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
21.187.763 28.857.733
Diğer Alacaklar
70.350 71.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20.372.811 20.046.752
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
40.184.208 40.184.208
Maddi Duran Varlıklar
7 5.068.064 5.073.816
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.833.920 3.034.267
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.594.692 10.113.644
Peşin Ödenmiş Giderler
10 74.505.414 74.688.598
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 6.855.378 6.483.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
184.672.600 188.554.489
TOPLAM VARLIKLAR
483.932.525 474.734.024
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 592.843 255.889
Ticari Borçlar
52.469.515 46.402.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-17 596 413.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 52.468.919 45.988.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.520.659 1.287.646
Diğer Borçlar
400.350 496.662
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
382.365 482.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.985 14.297
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.642.352 2.049.342
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 388.629 1.500.909
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.217.646 592.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 952.220 353.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
265.426 238.181
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 2.132.463 1.982.156
ARA TOPLAM
67.364.457 54.566.930
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.364.457 54.566.930
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 7.391.975 4.813.039
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.530.698 11.495.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 11.760.782 10.846.695
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
769.916 648.648
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 7.480.698 8.065.124
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 39.167
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.403.371 24.412.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.767.828 78.979.603
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
389.164.697 395.754.421
Ödenmiş Sermaye
350.500.000 350.500.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-3.086.056 -3.086.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.735.627 6.735.627
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.310.710 -1.038.950
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.285.483 -1.014.744
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.285.483 -1.014.744
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-25.227 -24.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.058.248 11.344.719
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.058.248 11.344.719
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.972.072 2.972.072
Diğer Yedekler
-2.693.034 -2.693.034
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
48.337.986 5.477.089
Net Dönem Karı veya Zararı
16 968.507 42.860.897
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
389.164.697 395.754.421
TOPLAM KAYNAKLAR
483.932.525 474.734.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309
Transferler
6.828.981 -6.828.981
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -132.272 12.330 198.008 6.274.112 6.352.178 6.352.178
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -258.415 41.415 198.008 2.800.833 8.253.536 6.274.112 197.347.487 197.347.487
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 -24.206 11.344.719 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421
Transferler
42.860.897 -42.860.897
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -270.739 -1.021 -7.286.471 968.507 -6.589.724 -6.589.724
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.285.483 -25.227 4.058.248 2.972.072 -2.693.034 48.337.986 968.507 389.164.697 389.164.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 968.507 6.274.112
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-271.760 -119.942
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -338.424 -165.340
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.021 12.330
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
67.685 33.068
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 67.685 33.068
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.286.471 198.008
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.286.471 198.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.558.231 78.066
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.589.724 6.352.178
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.589.724 6.352.178http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849996


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,3164 Değişim: -2,59%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,1174 Değişim: -2,63%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
766,49 Değişim: -1,57%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.