KAP ***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 20:04
KAP ***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Finansal Rapor

***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 95.651.705 71.378.436
Satışların Maliyeti
18 -77.814.406 -44.741.719
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.837.299 26.636.717
BRÜT KAR (ZARAR)
17.837.299 26.636.717
Genel Yönetim Giderleri
-16.221.037 -7.341.489
Pazarlama Giderleri
18 -1.380.591 -583.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.737.728 2.006.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.425.784 -3.388.221
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.452.385 17.330.524
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.817.418 301.511
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -32.430
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.365.033 17.599.605
Finansman Gelirleri
21 12.394.107 1.498.885
Finansman Giderleri
21 -2.121.167 -3.016.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.637.973 16.082.399
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.128.717 -3.726.004
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.192.547 -4.123.207
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.063.830 397.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.509.256 12.356.395
DÖNEM KARI (ZARARI)
23 10.509.256 12.356.395
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.509.256 12.356.395
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,27500000 0,58700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.646.786 2.629.357
Dönem Karı (Zararı)
23 10.509.256 12.356.395
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.485.049 8.771.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.069.237 1.883.203
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
587.902 152.501
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
587.902 152.501
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.869.929 2.467.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.955.431 2.428.260
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 914.498 38.778
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.480.987 811.036
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -6.841.586 -617.016
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.360.599 1.428.052
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.016.184 -240.489
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.016.184 -240.489
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.128.716 3.726.004
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.792.773 -27.556
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
119.209 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.870.860 -16.611.270
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-358.147 -31.921
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.948.580 -7.929.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -7.413.302 -5.819.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-535.278 -2.110.090
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.519.943 -2.040.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.519.943 -2.040.474
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -799.735 1.312.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.582.688 -4.017.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -386.255 -4.101.408
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.968.943 84.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 2.552.154 -837.118
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.809 -20.092
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 252 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 40.557 -20.092
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -25.112 -391.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-434.880 -2.656.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14-15 -1.245.604 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 810.724 -2.656.794
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.123.445 4.516.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -897.012 -703.759
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.579.647 -1.183.746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.658.414 -3.032.618
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.016.049 119.367
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.016.049 119.367
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.674.463 -3.151.985
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -11.311.521 -3.107.728
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -362.942 -44.257
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.077.215 36.189.793
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.200.000 37.800.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 101.200.000 37.800.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.575.706 -1.905.933
Ödenen Faiz
-65.879 -102.122
Alınan Faiz
6.518.800 397.848
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.065.587 35.786.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.065.587 35.786.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.304.853 518.321
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 135.370.440 36.304.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 135.685.136 36.518.637
Finansal Yatırımlar
7 1.173.505 807.267
Ticari Alacaklar
27.172.602 19.811.924
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-24 14.062.893 6.649.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.109.709 13.162.333
Diğer Alacaklar
189.778 2.776.213
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.776.213
Stoklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.461.240 661.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.245.604 0
ARA TOPLAM
166.927.865 60.575.546
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.927.865 60.575.546
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
614.397 547.905
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 614.397 547.905
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 3.212.700 1.196.516
Maddi Duran Varlıklar
9 15.068.622 6.359.861
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 4.074.534 4.356.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 339.429 40.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.655.328 2.231.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.965.010 14.733.083
TOPLAM VARLIKLAR
193.892.875 75.308.629
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 815.223 614.864
Ticari Borçlar
5.565.985 3.983.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-24 275.575 661.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.290.410 3.321.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.320.177 768.023
Diğer Borçlar
61.340 20.531
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
252 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 61.088 20.531
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 1.280.468 1.305.580
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 3.387.100
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.501.100 4.067.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 7.501.100 4.067.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.036.745 1.226.021
ARA TOPLAM
20.581.038 15.373.005
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.581.038 15.373.005
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 5.515.816 5.748.083
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.043.401 6.704.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 8.550.777 6.126.780
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.492.624 578.126
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.559.217 12.452.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.140.255 27.825.994
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
157.752.620 47.482.635
Ödenmiş Sermaye
16 64.000.000 42.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 4.531.788 4.531.788
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 89.000.000 9.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.059.252 -2.619.981
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.059.252 -2.619.981
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.059.252 -2.619.981
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 710.548 39.452
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.939.720 -18.625.019
Net Dönem Karı veya Zararı
23 10.509.256 12.356.395
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
157.752.620 47.482.635
TOPLAM KAYNAKLAR
193.892.875 75.308.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.000.000 4.531.788 0 -2.107.792 39.452 -19.259.997 634.978 -2.161.571 -2.161.571
Transferler
634.978 -634.978
Dönem Karı (Zararı)
23 12.356.395 12.356.395 12.356.395
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-512.189 -512.189 -512.189
Sermaye Arttırımı
16 28.000.000 9.800.000 37.800.000 37.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 4.531.788 9.800.000 -2.619.981 39.452 -18.625.019 12.356.395 47.482.635 47.482.635
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 4.531.788 9.800.000 -2.619.981 39.452 -18.625.019 12.356.395 47.482.635 47.482.635
Transferler
12.356.395 -12.356.395
Dönem Karı (Zararı)
23 10.509.256 10.509.256 10.509.256
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.439.271 -1.439.271 -1.439.271
Sermaye Arttırımı
16 22.000.000 79.200.000 101.200.000 101.200.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
671.096 -671.096
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 4.531.788 89.000.000 -4.059.252 710.548 -6.939.720 10.509.256 157.752.620 157.752.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23 10.509.256 12.356.395
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.439.271 -512.189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.439.271 -512.189
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.439.271 -512.189
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.069.985 11.844.206
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.069.985 11.844.206http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006132


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.383 Değişim: 0,50% Hacim : 2.206 Mio.TL Son veri saati : 10:10
Düşük 2.381 06.07.2022 Yüksek 2.394
Açılış: 2.389
17,1716 Değişim: 1,17%
Düşük 16,9505 06.07.2022 Yüksek 17,1750
Açılış: 16,9735
17,6401 Değişim: 0,99%
Düşük 17,4096 06.07.2022 Yüksek 17,6418
Açılış: 17,4675
975,51 Değişim: 1,32%
Düşük 962,29 06.07.2022 Yüksek 976,45
Açılış: 962,83
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.