" />

KAP ***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2023 - 13:44
KAP ***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 13 0
Satışların Maliyeti
18 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13 0
BRÜT KAR (ZARAR)
13 0
Genel Yönetim Giderleri
-1.225.760 -130.382
Pazarlama Giderleri
-122.556 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.348.303 -130.382
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.348.303 -130.382
Finansman Gelirleri
21 101.265 44.969
Finansman Giderleri
21 -160.381 -697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.407.419 -86.110
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
384.542 3.470
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 384.542 3.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.022.877 -82.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.022.877 -82.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.022.877 -82.640
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-708.112 13.337
Dönem Karı (Zararı)
-1.022.877 -82.640
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.022.877 -82.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-278.112 -13.417
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 25.794 2.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
66.152 16.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 66.152 16.318
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.484 -28.755
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -29.452
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 14.484 697
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -384.542 -3.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
592.877 109.394
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 136.967 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -461.174 -27.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -461.174 -27.046
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 57.844 61.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 57.844 61.281
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,10 859.253 75.159
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-708.112 13.337
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -52.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -52.209
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,13 0 -52.209
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.420 2.998.500
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 3.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -25.420 -1.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-733.532 2.959.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-733.532 2.959.628
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 751.579 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.047 2.959.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.047 751.579
Finansal Yatırımlar
5 2.465.603 2.602.570
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 2.465.603 2.602.570
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 2.465.603 2.602.570
Ticari Alacaklar
6 26 13
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 26 13
Diğer Alacaklar
7 133.328 10.095
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 115.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 17.506 10.095
Peşin Ödenmiş Giderler
8 316.926 15.238
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 316.926 15.238
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 15.447 14.652
ARA TOPLAM
2.949.377 3.394.147
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.949.377 3.394.147
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 49.158 13.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 49.158 13.700
Maddi Duran Varlıklar
11 8.020 8.708
Mobilya ve Demirbaşlar
11 8.020 8.708
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 396.219 77.762
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 26.327 29.761
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 26.327 29.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 907.547 521.752
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.387.271 651.683
TOPLAM VARLIKLAR
4.336.648 4.045.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 54.156 20.822
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 54.156 20.822
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 54.156 20.822
Ticari Borçlar
6 104.406 46.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 0 7.562
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 104.406 39.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 48.000 187.165
Diğer Borçlar
7 1.010.000 1.134
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 1.010.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 79.762 20.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 79.762 20.251
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 35.368 45.816
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 35.368 45.816
ARA TOPLAM
1.331.692 321.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.331.692 321.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
362.861 67.002
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 362.861 67.002
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 362.861 67.002
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 241.880 230.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 241.880 230.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
604.741 297.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.936.433 618.978
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.400.215 3.426.852
Ödenmiş Sermaye
17 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-163.020 -159.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163.020 -159.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163.020 -159.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -1.413.888
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.022.877 -1.413.888
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.400.215 3.426.852
TOPLAM KAYNAKLAR
4.336.648 4.045.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Karı (Zararı)
17 -82.640 -82.640 -82.640
Sermaye Arttırımı
17 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -82.640 2.917.360 2.917.360
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -159.260 -1.413.888 3.426.852 3.426.852
Transferler
17 -1.413.888 1.413.888 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17 -1.022.877 -1.022.877 -1.022.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.760 -3.760 -3.760
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -163.020 -1.413.888 -1.022.877 2.400.215 2.400.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.022.877 -82.640
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.760 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.013 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.253 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.253 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.760 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.026.637 -82.640
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.026.637 -82.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141600


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.225 Değişim: 0,62% Hacim : 57.553 Mio.TL Son veri saati : 12:57
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.238
Açılış: 11.183
32,9972 Değişim: -0,13%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9545 Değişim: 0,04%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.551,50 Değişim: 0,02%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.