KAP ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2021 - 18:18
KAP ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.048.849 -218.071.912 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -310.951.408 -26.738.599 225.033.267 70.721.530 295.754.797
Transferler
19 -1.388.902 -128.763 -25.220.934 26.738.599 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 0 -161.186 1.678.052 -9.234.141 -7.717.275 712.065 -7.005.210
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 0 0 1.106 -69.207 41.627 -4.546 216 -43.621 -74.425 74.425 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.049.955 -218.141.119 84.167.099 -6.027.396 14.459.958 31.854.808 16.115.089 -336.215.963 -9.234.141 217.241.567 71.508.020 288.749.587
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 0 8.838.538 -167.394.559 82.968.372 -5.724.726 16.019.968 33.369.270 16.115.089 -422.836.962 80.306.668 272.874.935 145.146.946 418.021.881
Transferler
19 13.422.440 -10.169.294 0 77.053.522 -80.306.668 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 62.651 1.639.425 126.932.089 128.634.165 24.704.517 153.338.682
Kar Payları
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
19 -43.775.296 -25.074.404 -68.849.700 -7.869.733 -76.719.433
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 0 -348.289 22.327.156 -3.766.404 247.338 -66.650 2.643.352 21.036.503 13.697.149 34.733.652
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 -43.775.296 8.490.249 -156.719.367 69.032.674 -5.414.737 17.659.393 33.302.620 16.115.089 -343.140.088 126.932.089 353.695.903 175.678.879 529.374.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.236.615 -10.060.137
Dönem Karı (Zararı)
194.225.801 -8.344.727
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
194.225.801 -8.344.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-79.211.409 4.328.086
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.470.302 5.162.171
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 -4.364.489 929.677
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 335.717 -250.729
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-9.364 793.960
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -9.364 793.960
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.494.740 -2.246.404
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15,22 -429.402 -60.589
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -76.719.433 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-145.251.007 -6.043.496
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -141.421.183 -3.991.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 4.439.719 -8.728.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.553.736 1.679.044
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -10.178.285 -8.821.931
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -3.898.384 10.448.748
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.360.862 3.371.115
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.236.615 -10.060.137
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.695.999 -554.127
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 445.049 99.869
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.141.048 -653.996
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.129.524 9.044.969
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 34.733.652 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 8.933.718 -1.778.914
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8,9,10 7.462.154 10.823.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.196.910 -1.569.295
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
401.762 602.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.598.672 -967.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.790.625 27.990.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 41.389.297 27.023.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 41.389.297 21.790.625
Finansal Yatırımlar
6 231.119.868 109.501.960
Ticari Alacaklar
60.766.879 66.254.102
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 648.342 741.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 60.118.537 65.512.384
Diğer Alacaklar
8.820.322 14.869.697
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 7.512.301 13.642.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.308.021 1.226.979
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Stoklar
11 77.022.020 66.843.735
Canlı Varlıklar
293.223 270.237
Peşin Ödenmiş Giderler
4.788.127 4.269.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.788.127 4.269.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 558.049 385.743
Diğer Dönen Varlıklar
18 16.949.772 14.329.610
ARA TOPLAM
441.707.557 298.514.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
441.707.557 298.514.940
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
56.139.846 36.336.571
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 252.484 252.484
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 55.887.362 36.084.087
Diğer Alacaklar
91.965 99.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 91.965 99.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 4.141.332 4.131.968
Canlı Varlıklar
1.866.853 1.720.509
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 46.294.092 46.294.092
Maddi Duran Varlıklar
220.039.500 218.557.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.071.441 1.143.157
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
329.645.029 308.284.233
TOPLAM VARLIKLAR
771.352.586 606.799.173
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 31.067.790 23.356.392
Ticari Borçlar
34.988.705 39.598.876
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 26.211 120.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 34.962.494 39.478.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.183.142 6.054.101
Diğer Borçlar
32.459.473 31.116.984
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 32.151.676 30.819.939
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 307.797 297.045
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25.091.273 14.542.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 25.091.273 14.542.906
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 19.678.832 153.373
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.911.165 15.441.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 368.278 291.990
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.542.887 15.149.019
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.926.980 6.124.899
ARA TOPLAM
164.307.360 136.388.540
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.307.360 136.388.540
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 12.821.048 11.598.728
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 617.038 807.856
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.530.918 17.173.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 18.530.918 17.173.732
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 45.701.440 22.808.436
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.670.444 52.388.752
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
241.977.804 188.777.292
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
353.695.903 272.874.935
Ödenmiş Sermaye
19 543.595.733 543.595.733
Sermaye Düzeltme Farkları
19 87.617.544 87.617.544
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 -43.775.296 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 8.490.249 8.838.538
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -156.719.367 -167.394.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
81.277.330 93.263.614
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.617.937 77.243.646
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
69.032.674 82.968.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.414.737 -5.724.726
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.659.393 16.019.968
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 33.302.620 33.369.270
Diğer Yedekler
19 16.115.089 16.115.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -343.140.088 -422.836.962
Net Dönem Karı veya Zararı
26 126.932.089 80.306.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 175.678.879 145.146.946
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
529.374.782 418.021.881
TOPLAM KAYNAKLAR
771.352.586 606.799.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 97.522.357 74.759.074
Satışların Maliyeti
20 -73.294.399 -56.710.544
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.227.958 18.048.530
BRÜT KAR (ZARAR)
24.227.958 18.048.530
Genel Yönetim Giderleri
-13.949.356 -12.752.891
Pazarlama Giderleri
-5.972.333 -5.590.203
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.055.559 9.532.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.213.670 -5.646.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.148.158 3.591.170
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 206.953.862 175.014
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -21.170.068 -10.676.660
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 9.364 -793.960
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
191.941.316 -7.704.436
Finansman Gelirleri
23 6.080.811 3.762.289
Finansman Giderleri
23 -3.796.326 -4.402.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
194.225.801 -8.344.727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.939.282 -1.146.564
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -21.020.199 -1.719.611
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -22.919.083 573.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
150.286.519 -9.491.291
DÖNEM KARI (ZARARI)
150.286.519 -9.491.291
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 23.354.430 -257.150
Ana Ortaklık Payları
26 126.932.089 -9.234.141
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,23400000 -0,01700000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-104.313 -251.925
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -130.392 -314.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.079 62.981
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24,25 26.079 62.981
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.156.476 2.738.006
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 3.156.476 2.738.006
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.052.163 2.486.081
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
153.338.682 -7.005.210
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 24.704.517 712.065
Ana Ortaklık Payları
128.634.165 -7.717.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937040


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.