KAP ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:32
KAP ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 543.595.733 87.617.544 -13.918 -67.366.328 14.343.770 -153.151.606 40.027.152 -4.162.358 6.261.868 29.295.985 16.115.089 -422.976.354 -17.401.951 72.184.626 110.396.686 182.581.312
Transferler
-6.028.330 687.104 -12.060.725 17.401.951 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28-30 15.721.598 300.518 3.761.025 12.188.642 31.971.783 -5.486.487 26.485.296
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
20 13.918 -13.117 7.967 8.768 41.610 50.378
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-354.643 -354.643 -354.643
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
20 0 -76.000.000 -6.863.698 49.960.147 -9.142.451 1.672.631 -39.490 138.680.838 98.267.977 -113.817.851 -15.549.874
Dönem Sonu Bakiyeler
20 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -134.867.519 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -313.721.685 12.188.642 158.237.122 63.878.466 222.115.588
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -134.867.519 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -313.721.685 12.188.642 158.237.122 63.878.466 222.115.588
Transferler
-6.554.348 21.282 18.721.708 -12.188.642 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28-30 -2.980.976 2.799.185 -26.738.599 21.085.965 10.311.397 31.397.362
Kar Payları
-1.150.060 -1.150.060 -1.150.060
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
20 143.366.328 -3.746.373 139.898.197 356.526 140.254.723
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
20 0 341.568 -79.458.020 1.273.585 -183.659 68.182 -15.079.613 -93.037.957 -3.824.859 -96.862.816
Dönem Sonu Bakiyeler
20 543.595.733 87.617.544 0 0 9.048.849 -218.071.912 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -310.951.408 -26.738.599 225.033.267 70.721.530 295.754.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
186.280.427 53.628.167
Dönem Karı (Zararı)
-29.955.548 8.067.491
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-29.955.548 8.067.491
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
129.915.975 119.844.436
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24,15,16 11.285.770 9.446.142
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 2.429.125 -8.638.758
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 -13.379.822 -372.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-460.409 21.169.325
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -460.409 21.169.325
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -9.695.944 -6.118.564
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -517.468 -942.527
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
140.254.723 105.300.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
87.470.060 -73.929.117
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 82.039.510 -75.274.480
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -1.473.022 49.488.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.292.543 5.607.337
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 19.082.939 -11.422.464
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -14.389.695 -33.421.315
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.082.215 -8.906.760
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
187.430.487 53.982.810
Ödenen Temettüler
-1.150.060 -354.643
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.428.388 -23.167.566
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 706.642 10.286.609
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -24.135.030 -33.454.175
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-151.663.137 -26.030.100
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.862.816 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.378
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 50.378
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 11.053.232 -111.116.952
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8,9,10 -65.853.553 85.036.474
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.188.902 4.430.501
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.103.117 2.292.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.292.019 6.723.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.698.821 6.975.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 27.990.840 13.698.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 27.990.840 13.698.821
Finansal Yatırımlar
6 1.350.000 53.775.218
Ticari Alacaklar
50.617.758 49.453.969
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 0 149.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 50.617.758 49.304.118
Diğer Alacaklar
62.133.898 29.785.862
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 55.272.139 26.548.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.861.759 3.237.402
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 461.266
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
22 0 461.266
Stoklar
11 50.053.001 69.135.940
Peşin Ödenmiş Giderler
2.526.568 13.258.787
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,12 29.860 8.850.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.496.708 4.408.787
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 1.063.846 677.259
Diğer Dönen Varlıklar
18 15.719.011 12.835.274
ARA TOPLAM
211.454.922 243.082.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.454.922 243.082.396
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.397.850 44.012.142
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 1.227.050 1.223.906
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 13.170.800 42.788.236
Diğer Alacaklar
107.069 100.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 107.069 100.808
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 18.856.040 18.395.631
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 46.073.000 5.169.655
Maddi Duran Varlıklar
15 215.305.486 151.107.264
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.295.936 970.567
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
297.035.381 219.756.067
TOPLAM VARLIKLAR
508.490.303 462.838.463
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 26.623.365 14.060.192
Ticari Borçlar
34.301.820 49.199.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 0 958.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 34.301.820 48.241.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.279.914 4.464.708
Diğer Borçlar
82.715.439 117.196.652
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 81.208.908 116.698.283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.506.531 498.369
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.915.645 13.985.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.915.645 13.985.361
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 534.416 1.351.239
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.926.049 8.969.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 280.907 268.874
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 11.645.142 8.700.459
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 7.975.199 4.959.036
ARA TOPLAM
177.271.847 214.185.697
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.271.847 214.185.697
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.775.195 6.285.136
Diğer Borçlar
87.828 2.337.999
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 0 1.640.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 87.828 697.500
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 1.050.210 1.292.568
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.870.718 11.125.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 14.870.718 11.125.219
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 14.679.708 5.496.256
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.463.659 26.537.178
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
212.735.506 240.722.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
225.033.267 158.237.122
Ödenmiş Sermaye
20 543.595.733 543.595.733
Sermaye Düzeltme Farkları
20 87.617.544 87.617.544
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 0 -143.366.328
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 9.048.849 8.707.281
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -218.071.912 -134.867.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
92.434.616 50.074.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
79.652.710 40.091.753
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
85.514.374 42.788.782
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.861.664 -2.697.029
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.781.906 9.982.721
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 31.983.355 31.893.891
Diğer Yedekler
20 16.115.089 16.115.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -310.951.408 -313.721.685
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -26.738.599 12.188.642
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 70.721.530 63.878.466
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
295.754.797 222.115.588
TOPLAM KAYNAKLAR
508.490.303 462.838.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 310.651.150 296.224.806
Satışların Maliyeti
21 -241.249.874 -230.024.551
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.401.276 66.200.255
BRÜT KAR (ZARAR)
69.401.276 66.200.255
Genel Yönetim Giderleri
-46.737.384 -36.936.129
Pazarlama Giderleri
-27.834.988 -23.462.797
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 20.999.568 45.805.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -19.807.332 -37.676.017
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.978.860 13.930.635
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 72.399.594 24.632.930
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -87.619.103 -2.339.854
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 460.409 -6.630.586
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.737.960 29.593.125
Finansman Gelirleri
27 13.673.587 8.719.887
Finansman Giderleri
27 -24.891.175 -30.245.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.955.548 8.067.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.576.712 -7.768.645
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -8.879.121 -7.469.803
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 2.302.409 -298.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.532.260 298.846
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.532.260 298.846
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -9.793.661 -11.889.796
Ana Ortaklık Payları
30 -26.738.599 12.188.642
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 -0,04900000 0,02200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
62.917.702 19.370.375
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
78.676.653 18.030.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -4.273.090 -44.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.485.861 1.384.836
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
28 -12.340.479 1.375.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 854.618 8.951
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.011.920 6.816.075
Yabancı Para Çevrim Farkları
28 5.011.920 6.816.075
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.929.622 26.186.450
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.397.362 26.485.296
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 10.311.397 -5.486.487
Ana Ortaklık Payları
21.085.965 31.971.783http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826444


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.