KAP ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 18:58
KAP ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 -13.918 -67.366.328 14.343.770 -153.151.606 40.027.152 -4.162.358 6.261.868 29.295.985 16.115.089 -422.976.354 -17.401.951 72.184.626 110.396.686 182.581.312
Transferler
-6.093.556 687.104 -11.995.499 17.401.951 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25,27 15.023.590 -1.850.086 8.224.914 -18.294.037 3.104.381 -21.394.422 -18.290.041
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 23.941.270 23.941.270
Kar Payları
-354.643 -354.643 -354.643
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 0 20.000.000 -891.578 -15.920.571 -1.289.616 95.530 1.613.862 -33.471.854 -29.864.227 74.302.239 44.438.012
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 -47.366.328 13.447.042 -169.072.177 47.667.570 -5.916.914 14.486.782 31.596.951 16.115.089 -468.774.728 -18.294.037 45.102.527 187.287.383 232.389.910
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -134.867.519 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -313.721.685 12.188.642 158.237.122 63.878.466 222.115.588
Transferler
-701.945 624.776 12.265.811 -12.188.642 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25,27 -1.926.152 1.673.973 -8.369.534 -8.621.713 -9.300.245 -17.921.958
Kar Payları
-1.150.060 -1.150.060 -1.150.060
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
19 356.526 356.526
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 23.000.000 -137.531 -20.512.173 -373.988 58.031 -26.318 -7.656.961 -5.648.940 -2.923.795 -8.572.735
Dönem Sonu Bakiyeler
543.595.733 87.617.544 0 -120.366.328 8.569.750 -155.379.692 41.712.849 -4.565.150 11.656.694 32.492.349 16.115.089 -309.984.653 -8.369.534 143.094.651 52.010.952 195.105.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.021.226 -79.524.391
Dönem Karı (Zararı)
-10.497.721 -47.452.627
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.497.721 -47.452.627
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.214.677 26.195.230
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 7.626.097 12.109.244
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 -594.631 5.322.409
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 -569.778 -1.816.761
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.197.810 16.295.811
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 1.197.810 16.295.811
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -10.488.163 -3.719.435
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -386.012 -1.996.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
84.883.684 -57.912.351
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 85.172.747 -39.949.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -12.689.806 -2.825.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.583.015 -822.481
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 9.726.752 -33.255.717
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -8.261.462 13.251.572
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.352.438 5.689.336
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
71.171.286 -79.169.748
Ödenen Temettüler
-1.150.060 -354.643
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.014.338 -17.529.317
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
634.768 4.706.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 461.752 14.643.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -23.110.858 -36.879.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.081.755 96.718.498
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.881.718
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.572.735 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.941.270
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.941.270
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 15.850.124
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 15.850.124
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 74.000
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 74.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 3.445.968 36.595.677
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8,10 -46.954.988 -3.624.291
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.074.867 -335.210
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.930.303 8.747.386
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.144.564 8.412.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.698.821 6.975.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.554.257 15.387.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.554.257 13.698.821
Finansal Yatırımlar
6 296.364 53.775.218
Ticari Alacaklar
61.625.138 49.453.969
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 63.910 149.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 61.561.228 49.304.118
Diğer Alacaklar
46.042.179 29.785.862
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 39.266.847 26.548.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.775.332 3.237.402
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 461.266
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
21 0 461.266
Stoklar
11 59.409.188 69.135.940
Peşin Ödenmiş Giderler
3.544.399 13.258.787
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,12 15.932 8.850.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.528.467 4.408.787
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 970.457 677.259
Diğer Dönen Varlıklar
18 11.595.548 12.835.274
ARA TOPLAM
195.037.530 243.082.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
195.037.530 243.082.396
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12.318.249 44.012.142
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 1.227.050 1.223.906
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 11.091.199 42.788.236
Diğer Alacaklar
102.045 100.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 102.045 100.808
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 17.197.821 18.395.631
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 5.169.655 5.169.655
Maddi Duran Varlıklar
167.535.900 151.107.264
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.120.600 970.567
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
203.444.270 219.756.067
TOPLAM VARLIKLAR
398.481.800 462.838.463
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 18.581.944 14.060.192
Ticari Borçlar
39.849.299 49.199.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 219.485 958.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 39.629.814 48.241.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.891.277 4.464.708
Diğer Borçlar
85.130.418 117.196.652
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 84.102.181 116.698.283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.028.237 498.369
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.497.736 13.985.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 16.497.736 13.985.361
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 119.079 1.351.239
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.800.728 8.969.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 353.401 268.874
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 8.447.327 8.700.459
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 5.721.931 4.959.036
ARA TOPLAM
179.592.412 214.185.697
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.592.412 214.185.697
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.209.352 6.285.136
Diğer Borçlar
0 2.337.999
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 0 1.640.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 697.500
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.110.799 1.292.568
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.515.861 11.125.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 13.515.861 11.125.219
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 3.947.773 5.496.256
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.783.785 26.537.178
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
203.376.197 240.722.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
143.094.651 158.237.122
Ödenmiş Sermaye
19 543.595.733 543.595.733
Sermaye Düzeltme Farkları
19 87.617.544 87.617.544
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 -120.366.328 -143.366.328
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 8.569.750 8.707.281
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -155.379.692 -134.867.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
48.804.393 50.074.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.147.699 40.091.753
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
41.712.849 42.788.782
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.565.150 -2.697.029
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.656.694 9.982.721
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 32.492.349 31.893.891
Diğer Yedekler
19 16.115.089 16.115.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -309.984.653 -313.721.685
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -8.369.534 12.188.642
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 52.010.952 63.878.466
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
195.105.603 222.115.588
TOPLAM KAYNAKLAR
398.481.800 462.838.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 242.187.529 309.110.533 79.259.534 109.929.374
Satışların Maliyeti
20 -189.957.083 -238.618.477 -61.902.688 -80.559.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.230.446 70.492.056 17.356.846 29.369.415
BRÜT KAR (ZARAR)
52.230.446 70.492.056 17.356.846 29.369.415
Genel Yönetim Giderleri
-34.051.247 -32.427.809 -11.852.971 -11.252.665
Pazarlama Giderleri
-19.163.150 -22.108.626 -6.567.512 -8.061.297
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 18.393.637 40.600.436 5.780.856 22.559.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -13.897.059 -44.004.991 -2.793.562 -25.728.065
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.512.627 12.551.066 1.923.657 6.886.598
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 20.766.782 20.095.218 4.719.599 13.288.717
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -23.829.071 -1.291.901 -4.948.818 -146.786
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -1.197.810 -25.381.347 -44.420 -20.886.428
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-747.472 5.973.036 1.650.018 -857.899
Finansman Gelirleri
24 11.101.162 5.734.642 4.327.918 2.804.458
Finansman Giderleri
24 -20.851.411 -59.160.305 -6.564.883 -32.740.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.497.721 -47.452.627 -586.947 -30.793.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.270.854 -5.273.596 -3.081.906 -1.688.108
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -9.256.003 -6.038.712 -3.043.324 -2.319.277
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 985.149 765.116 -38.582 631.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.768.575 -52.726.223 -3.668.853 -32.481.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.768.575 -52.726.223 -3.668.853 -32.481.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -10.399.041 -34.432.186 -3.460.219 -15.380.986
Ana Ortaklık Payları
27 -8.369.534 -18.294.037 -208.634 -17.100.804
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 -0,01500000 -0,03400000 -0,00040000 -0,03100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.253.334 19.088.998 -375.963 -929.394
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 25.071.203 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -2.816.668 -3.073.756 -469.954 -1.161.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
563.334 -2.908.449 93.991 232.347
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 563.334 -2.908.449 93.991 232.347
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.099.951 15.347.184 -688.348 10.017.866
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 3.099.951 15.347.184 -688.348 10.017.866
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
846.617 34.436.182 -1.064.311 9.088.472
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.921.958 -18.290.041 -4.733.164 -23.393.318
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -9.300.245 -21.394.422 -3.688.837 -10.701.003
Ana Ortaklık Payları
-8.621.713 3.104.381 -1.044.327 -12.692.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798138


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 1,56% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2185 Değişim: 0,02%
Düşük 17,1870 07.07.2022 Yüksek 17,3021
Açılış: 17,2155
17,5859 Değişim: 0,22%
Düşük 17,5271 07.07.2022 Yüksek 17,5965
Açılış: 17,548
964,55 Değişim: 0,19%
Düşük 961,31 07.07.2022 Yüksek 968,23
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.