KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 12:18
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284
Diğer Düzeltmeler
-49.789 0 -49.789 -49.789 -49.789
Transferler
134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.111 -70.111 -70.111 0 1.035.339 1.035.339 965.228 965.228
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -141.721 -141.721 -141.721 707.681 6.617.424 1.035.339 7.652.763 42.968.723 42.968.723
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -149.504 -149.504 -149.504 707.681 6.617.424 6.958.723 13.576.147 48.884.324 48.884.324
Transferler
337.981 6.620.742 -6.958.723 -337.981 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.796 -32.796 -32.796 0 2.116.505 2.116.505 2.083.709 2.083.709
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -182.300 -182.300 -182.300 1.045.662 13.238.166 2.116.505 15.354.671 50.968.033 50.968.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.547.192 9.743.684
Dönem Karı (Zararı)
2.116.505 1.035.339
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.116.505 1.035.339
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
303.599 525.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10-17 176.091 520.981
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.458 49.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -9.332 71.505
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 31.790 -22.075
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.285 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -10.285 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5-18 -1.714.712 -862.621
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5-18 -1.714.712 -862.621
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.830.047 817.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.846.672 8.546.520
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 6.071.720 8.256.710
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.811.174 301.280
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-22 -11.404 -152.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.822.578 453.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.285 -26.564
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12-22 -111.423 -95.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 141.708 69.353
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.315 -76.509
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -6.315 -76.509
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.192 91.603
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12-22 -383 -2.099
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -59.809 93.702
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.266.776 10.107.061
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -719.584 -363.377
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -103.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -103.587
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -66.587
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -37.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.473 -413.839
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-114.473 -413.839
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -114.473 -413.839
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.432.719 9.226.258
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.432.719 9.226.258
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.924.268 1.617.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.356.987 10.843.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.368.053 3.925.049
Finansal Yatırımlar
5 37.870.867 42.227.875
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
34.606.790 39.167.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
34.606.790 39.167.579
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3.264.077 3.060.296
Ticari Alacaklar
681.896 2.493.070
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-22 473.497 462.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 208.399 2.030.977
Diğer Alacaklar
541.575 153.607
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12-22 155.132 43.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22 386.443 109.898
Peşin Ödenmiş Giderler
815.616 1.093.836
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 815.616 1.093.836
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.019.638 2.437.927
ARA TOPLAM
54.297.645 52.331.364
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.297.645 52.331.364
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80.100 80.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 80.100 80.100
Maddi Duran Varlıklar
8 100.096 155.658
Mobilya ve Demirbaşlar
100.096 125.889
Özel Maliyetler
0 29.769
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 234.397 343.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 23.884 35.050
Bilgisayar Yazılımları
23.884 35.050
Peşin Ödenmiş Giderler
430.950 570.983
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 430.950 570.983
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 418.921 247.984
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.288.348 1.433.535
TOPLAM VARLIKLAR
55.585.993 53.764.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
226.505 238.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
226.505 238.566
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 226.505 238.566
Ticari Borçlar
54.933 61.248
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 54.933 61.248
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.992.785 2.137.873
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.326.768 1.386.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.186.327 1.278.114
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 140.441 108.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
337.960 398.152
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12-22 1.180 1.563
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 336.780 396.589
ARA TOPLAM
3.938.951 4.222.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.938.951 4.222.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.834 146.246
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.834 146.246
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 43.834 146.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
635.175 511.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 635.175 511.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
679.009 657.971
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.617.960 4.880.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.968.033 48.884.324
Ödenmiş Sermaye
15 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-182.300 -149.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -182.300 -149.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -182.300 -149.504
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.045.662 707.681
Yasal Yedekler
1.045.662 707.681
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 13.238.166 6.617.424
Net Dönem Karı veya Zararı
2.116.505 6.958.723
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.968.033 48.884.324
TOPLAM KAYNAKLAR
55.585.993 53.764.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.522.576 2.578.885 1.816.115 1.242.388
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.522.576 2.578.885 1.816.115 1.242.388
BRÜT KAR (ZARAR)
3.522.576 2.578.885 1.816.115 1.242.388
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.679.705 -5.008.649 -2.786.548 -2.623.493
Pazarlama Giderleri
17 -42.407 -41.568 -20.817 -17.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 8.066.221 5.707.172 893.327 4.076.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.896.467 -1.297.347 -1.578.478 459.012
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.970.218 1.938.493 -1.676.401 3.136.646
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.970.218 1.938.493 -1.676.401 3.136.646
Finansman Giderleri
19 -23.666 -85.742 -10.684 -39.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.946.552 1.852.751 -1.687.085 3.096.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.830.047 -817.412 -875.289 -121.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.992.785 -986.457 -975.581 -215.366
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 162.738 169.045 100.292 93.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.116.505 1.035.339 -2.562.374 2.975.285
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.116.505 1.035.339 -2.562.374 2.975.285
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.116.505 1.035.339 -2.562.374 2.975.285
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) 21 0,06090000 0,02980000 -0,07400000 0,08600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.796 -70.111 -80.370 -79.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -40.995 -87.639 -100.463 -99.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.199 17.528 20.093 19.916
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 8.199 17.528 20.093 19.916
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.796 -70.111 -80.370 -79.662
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.083.709 965.228 -2.642.744 2.895.623
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.083.709 965.228 -2.642.744 2.895.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955918


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.394 Değişim: 0,66% Hacim : 3.108 Mio.TL Son veri saati : 10:55
Düşük 1.392 27.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,8606 Değişim: -0,06%
Düşük 8,8453 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3688 Değişim: -0,62%
Düşük 10,3484 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
500,70 Değişim: 0,33%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.