KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 14:40
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -43.517 0 -43.517 -43.517 -43.517
Transferler
0 0 0 0 134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 9.551 9.551 9.551 0 0 -1.939.946 -1.939.946 -1.930.395 -1.930.395
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -62.059 -62.059 -62.059 707.681 6.623.696 -1.939.946 4.683.750 40.079.372 40.079.372
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -149.504 -149.504 -149.504 707.681 6.617.424 6.958.723 13.576.147 48.884.324 48.884.324
Transferler
0 0 0 0 337.981 6.620.742 -6.958.723 -337.981 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 47.574 47.574 47.574 0 0 4.678.879 4.678.879 4.726.453 4.726.453
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -101.930 -101.930 -101.930 1.045.662 13.238.166 4.678.879 17.917.045 53.610.777 53.610.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.974.799 5.940.237
Dönem Karı (Zararı)
4.678.879 -1.939.946
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.678.879 -1.939.946
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.347.456 2.165.845
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10, 17 107.008 234.108
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-343.246 -385.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -373.875 -342.801
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 30.629 -42.292
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
5 -835 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5, 18 -4.065.141 1.620.839
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5, 18 -4.065.141 1.620.839
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 954.758 695.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.646.514 5.575.976
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 6.978.474 5.180.100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.790.289 266.719
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7, 22 -19.005 -106.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.809.294 373.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
65.743 -81.649
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12, 22 -127.171 -113.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 192.914 31.836
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.409 -75.706
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -41.409 -75.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.583 286.512
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12, 22 3.204 10.435
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -149.787 276.077
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.977.937 5.801.875
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -3.138 138.362
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -37.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -37.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -37.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.088 -176.071
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.088 -176.071
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -56.088 -176.071
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.918.711 5.727.166
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.918.711 5.727.166
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.924.268 1.617.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.842.979 7.344.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.844.596 3.925.049
Finansal Yatırımlar
5 39.314.542 42.227.875
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
36.173.064 39.167.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
36.173.064 39.167.579
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3.141.478 3.060.296
Ticari Alacaklar
702.781 2.493.070
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 22 481.098 462.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 221.683 2.030.977
Diğer Alacaklar
250.365 153.607
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12, 22 170.880 43.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
79.485 109.898
Peşin Ödenmiş Giderler
931.335 1.093.836
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 931.335 1.093.836
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 303.192 2.437.927
ARA TOPLAM
55.346.811 52.331.364
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.346.811 52.331.364
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80.100 80.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 80.100 80.100
Maddi Duran Varlıklar
8 108.915 155.658
Mobilya ve Demirbaşlar
108.915 125.889
Özel Maliyetler
0 29.769
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 289.078 343.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 29.467 35.050
Bilgisayar Yazılımları
29.467 35.050
Peşin Ödenmiş Giderler
570.983 570.983
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 570.983 570.983
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 298.536 247.984
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.377.079 1.433.535
TOPLAM VARLIKLAR
56.723.890 53.764.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
248.412 238.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
248.412 238.566
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 248.412 238.566
Ticari Borçlar
19.839 61.248
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.839 61.248
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.017.204 2.137.873
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.002.335 1.386.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 863.055 1.278.114
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 139.280 108.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
251.569 398.152
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12, 22 4.767 1.563
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 246.802 396.589
ARA TOPLAM
2.539.359 4.222.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.539.359 4.222.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.313 146.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.313 146.246
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 80.313 146.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
493.441 511.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 493.441 511.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
573.754 657.971
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.113.113 4.880.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.610.777 48.884.324
Ödenmiş Sermaye
15 34.750.000 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-101.930 -149.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -101.930 -149.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -101.930 -149.504
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.045.662 707.681
Yasal Yedekler
1.045.662 707.681
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 13.238.166 6.617.424
Net Dönem Karı veya Zararı
4.678.879 6.958.723
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.610.777 48.884.324
TOPLAM KAYNAKLAR
56.723.890 53.764.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.706.461 1.336.497
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.706.461 1.336.497
BRÜT KAR (ZARAR)
1.706.461 1.336.497
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.893.157 -2.385.156
Pazarlama Giderleri
17 -21.590 -24.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 7.172.894 1.631.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -317.989 -1.756.359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.646.619 -1.198.153
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.646.619 -1.198.153
Finansman Giderleri
19 -12.982 -45.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.633.637 -1.243.955
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-954.758 -695.991
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.017.204 -771.091
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 62.446 75.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.678.879 -1.939.946
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.678.879 -1.939.946
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.678.879 -1.939.946
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) 21 0,13460000 -0,05580000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
47.574 9.551
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 59.468 11.939
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.894 -2.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 -11.894 -2.388
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.574 9.551
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.726.453 -1.930.395
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.726.453 -1.930.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932283


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.453 Değişim: 0,80% Hacim : 4.770 Mio.TL Son veri saati : 10:46
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.454
Açılış: 1.449
8,2558 Değişim: 0,26%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0350 Değişim: 0,08%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
487,57 Değişim: 0,57%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,86
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.