KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 14:46
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -30.988 -30.988 -30.988 262.458 -805.374 -698.747 -1.504.121 33.477.349 33.477.349
Transferler
0 0 0 0 0 -698.747 698.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -9.275 -9.275 -9.275 536.076 536.076 536.076 0 0 9.753.229 9.753.229 10.280.030 10.280.030
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -40.263 -40.263 -40.263 536.076 536.076 536.076 262.458 -1.504.121 9.753.229 8.249.108 43.757.379 43.757.379
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -42.666 -42.666 -42.666 0 0 0 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 311.148 5.886.750 -6.197.898 -311.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 750.988 750.988 752.604 752.604
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -41.050 -41.050 -41.050 0 0 0 573.606 4.382.629 750.988 5.133.617 40.416.173 40.416.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.674.429 933.005
Dönem Karı (Zararı)
750.988 9.753.229
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
750.988 9.753.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.028.007 -5.667.334
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10-17 665.961 186.113
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18 0 109.673
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 109.673
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
89.269 -162.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 142.045 41.159
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -52.776 -203.707
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.963 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 40.963 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 - 18 -3.849.325 -9.124.174
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 - 18 -3.849.325 -9.124.174
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 25.125 3.323.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.637.556 -2.364.666
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -4.728.371 -2.223.749
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
237.168 498
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 - 22 -28.911 -1.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 266.079 1.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.264 -96.650
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 - 22 -44.865 -20.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -84.399 -76.075
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.400 -29.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -96.400 -29.798
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.311 -14.967
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 - 22 -4.196 327
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 83.507 -15.294
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.914.575 1.721.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 0 -5.454
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 240.146 -782.770
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.286
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -2.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-433.006 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-433.006 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -433.006 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.107.435 930.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.107.435 930.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.699.981 768.745
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.592.546 1.699.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.592.546 8.740.944
Finansal Yatırımlar
5 38.276.045 29.698.349
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
38.216.159 29.624.712
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
38.216.159 29.624.712
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
59.886 73.637
Ticari Alacaklar
226.750 463.918
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 - 22 132.504 103.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 94.246 360.325
Diğer Alacaklar
66.022 21.157
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 - 22 66.022 21.157
Peşin Ödenmiş Giderler
139.358 54.959
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 139.358 54.959
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.348.137 3.267.472
ARA TOPLAM
41.648.858 42.246.799
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.648.858 42.246.799
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80.100 80.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 80.100 80.100
Maddi Duran Varlıklar
8 264.256 412.565
Mobilya ve Demirbaşlar
78.119 132.609
Özel Maliyetler
186.137 279.956
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 931.525 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 34.131 55.723
Bilgisayar Yazılımları
34.131 55.723
Peşin Ödenmiş Giderler
10.859 9.286
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 10.859 9.286
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 280.544 144.433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.601.415 702.107
TOPLAM VARLIKLAR
43.250.273 42.948.906
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
642.968 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
642.968 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 642.968 0
Ticari Borçlar
47.566 143.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 47.566 143.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 118.123 1.634.098
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.052.219 1.019.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.018.939 933.602
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 33.280 86.056
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
363.704 284.393
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 - 22 1.363 5.559
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 362.341 278.834
ARA TOPLAM
2.224.580 3.082.115
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.224.580 3.082.115
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
351.610 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
351.610 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 351.610 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
257.910 203.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 257.910 203.222
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
609.520 203.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.834.100 3.285.337
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.416.173 39.663.569
Ödenmiş Sermaye
15 34.750.000 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.050 -42.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -41.050 -42.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -41.050 -42.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
573.606 262.458
Yasal Yedekler
573.606 262.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 4.382.629 -1.504.121
Net Dönem Karı veya Zararı
750.988 6.197.898
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.416.173 39.663.569
TOPLAM KAYNAKLAR
43.250.273 42.948.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.039.099 1.551.523 733.484 541.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.039.099 1.551.523 733.484 541.889
BRÜT KAR (ZARAR)
2.039.099 1.551.523 733.484 541.889
Genel Yönetim Giderleri
17 -6.205.235 -5.871.756 -2.061.592 -2.035.037
Pazarlama Giderleri
17 -26.329 -24.512 -9.138 -8.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.786.224 17.610.727 -20.406 11.036.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -653.830 -189.151 -535.906 -67.214
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
939.929 13.076.831 -1.893.558 9.467.724
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
939.929 13.076.831 -1.893.558 9.467.724
Finansman Giderleri
19 -163.816 0 -52.724 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
776.113 13.076.831 -1.946.282 9.467.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.125 -3.323.602 361.902 -2.284.403
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -161.640 -3.259.976 321.560 -2.470.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 136.515 -63.626 40.342 185.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
750.988 9.753.229 -1.584.380 7.183.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
750.988 9.753.229 -1.584.380 7.183.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
750.988 9.753.229 -1.584.380 7.183.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / Kayıp 21 0,02200000 0,28100000 -0,04600000 0,20700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.616 -9.275 -5.509 433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 2.020 -11.594 -6.888 541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-404 2.319 1.379 -108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 -404 2.319 1.379 -108
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 536.076 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 687.277 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 687.277 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -151.201 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
20 0 -151.201 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.616 526.801 -5.509 433
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
752.604 10.280.030 -1.589.889 7.183.754
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
752.604 10.280.030 -1.589.889 7.183.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794780


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.073 Değişim: 0,11% Hacim : 32.940 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5192 Değişim: -0,46%
Düşük 13,4526 14.01.2022 Yüksek 13,6444
Açılış: 13,582
15,4280 Değişim: -0,99%
Düşük 15,3572 14.01.2022 Yüksek 15,6726
Açılış: 15,5816
790,01 Değişim: -0,67%
Düşük 785,31 14.01.2022 Yüksek 801,20
Açılış: 795,33
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.