KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:35
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 34.750.000 -5.626 -5.626 -5.626 262.458 -27.571 -777.803 34.201.458 34.201.458
Transferler
-777.803 777.803 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.166 -26.166 -26.166 -873.130 -899.296 -899.296
Dönem Karı (Zararı)
-873.130 -873.130 -873.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.166 -26.166 -26.166 -26.166 -26.166
Dönem Sonu Bakiyeler
12 34.750.000 -31.792 -31.792 -31.792 262.458 -805.374 -873.130 33.302.162 33.302.162
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 34.750.000 -30.988 -30.988 -30.988 262.458 -805.374 -698.747 33.477.349 33.477.349
Transferler
-698.747 698.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.708 -9.708 -9.708 33.771 33.771 33.771 2.569.908 2.593.971 2.593.971
Dönem Karı (Zararı)
2.569.908 2.569.908 2.569.908
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.708 -9.708 -9.708 33.771 33.771 33.771 24.063 24.063
Dönem Sonu Bakiyeler
12 34.750.000 -40.696 -40.696 -40.696 33.771 33.771 33.771 262.458 -1.504.121 2.569.908 36.071.320 36.071.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.507.846 2.605.430
Dönem Karı (Zararı)
2.569.908 -873.130
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.569.908 -873.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.921.646 94.711
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,14 125.449 120.387
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15 109.673 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 109.673 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-355.687 -186.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-162.024 -164.283
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-193.663 -21.791
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5,15 -4.840.280 326.599
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5,15 -4.840.280 326.599
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.039.199 -166.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.865.038 3.422.193
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.973.616 3.418.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.348 -2.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.987 -30.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.639 27.389
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.012 -95.001
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.550 -54.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.462 -40.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.110 37.802
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.110 37.802
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.328 63.548
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.544 934
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.872 62.614
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.513.300 2.643.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -5.454 -38.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.286 -85.099
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.286 -85.099
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.286 -85.099
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.505.560 2.520.331
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.505.560 2.520.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
768.745 3.481.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.274.305 6.001.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.274.305 768.745
Finansal Yatırımlar
5 34.570.962 32.770.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 25.425.173 32.770.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 25.425.173 32.770.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 9.056.531 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 9.056.531 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 89.258 0
Ticari Alacaklar
6 187.258 177.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 119.937 93.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
67.321 83.959
Diğer Alacaklar
9,18 66.636 24.086
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 66.636 24.086
Peşin Ödenmiş Giderler
9 92.464 34.216
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 92.464 34.216
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 7.136 7.136
ARA TOPLAM
37.198.761 33.782.768
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.198.761 33.782.768
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 512.200 609.624
Mobilya ve Demirbaşlar
169.696 204.575
Özel Maliyetler
342.504 405.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 48.407 74.146
Bilgisayar Yazılımları
48.407 74.146
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 199.293 455.685
Diğer Duran Varlıklar
394 1.180
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 394 1.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
760.294 1.140.635
TOPLAM VARLIKLAR
37.959.055 34.923.403
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 79.261 69.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 79.261 69.151
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
789.905 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
706.653 1.085.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 674.102 859.071
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 32.551 226.214
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
136.704 146.032
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9,18 4.099 555
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 132.605 145.477
ARA TOPLAM
1.712.523 1.300.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.712.523 1.300.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
175.212 145.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 175.212 145.586
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
175.212 145.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.887.735 1.446.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.071.320 33.477.349
Ödenmiş Sermaye
12 34.750.000 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -40.696 -30.988
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.696 -30.988
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.696 -30.988
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 33.771 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
33.771 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
33.771 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 262.458 262.458
Yasal Yedekler
262.458 262.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -1.504.121 -805.374
Net Dönem Karı veya Zararı
2.569.908 -698.747
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.071.320 33.477.349
TOPLAM KAYNAKLAR
37.959.055 34.923.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.009.634 910.587 512.002 442.601
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.009.634 910.587 512.002 442.601
BRÜT KAR (ZARAR)
1.009.634 910.587 512.002 442.601
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.836.719 -3.428.050 -1.913.926 -1.829.678
Pazarlama Giderleri
14 -16.305 -16.505 -8.208 -8.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 6.574.434 2.334.859 5.002.402 429.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -121.937 -840.222 -10.853 -670.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.609.107 -1.039.331 3.581.417 -1.636.724
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.609.107 -1.039.331 3.581.417 -1.636.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.609.107 -1.039.331 3.581.417 -1.636.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.039.199 166.201 -929.001 287.229
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-789.905 0 -789.905 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -249.294 166.201 -139.096 287.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 2.569.908 -873.130 2.652.416 -1.349.495
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 2.569.908 -873.130 2.652.416 -1.349.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.569.908 -873.130 2.652.416 -1.349.495
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (kayıp) (pay başına kuruş olarak) 17 0,07000000 -0,03000000 0,00000000 -0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.708 -26.166 -12.466 -32.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.135 -32.707 -15.583 -40.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.427 6.541 3.117 8.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.427 6.541 3.117 8.159
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.771 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
43.296 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.525 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.063 -26.166 -12.466 -32.634
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17 2.593.971 -899.296 2.639.950 -1.382.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.593.971 -899.296 2.639.950 -1.382.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702052


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4886 Değişim: -0,13%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2307 Değişim: -0,46%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
802,94 Değişim: 0,31%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,03
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.