KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 - 19:09
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630
Transferler
273.605 -273.605 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-379.300 -379.300 -379.300
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.871 18.871 18.871
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -30.315 -2.622.184 -379.300 6.968.201 6.968.201
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -21.546 -2.641.055 7.104.738 14.442.137 14.442.137
Transferler
400.244 6.704.494 -7.104.738 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.052 753.625 759.677 759.677
Dönem Karı (Zararı)
753.625 753.625 753.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.052 6.052 6.052
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -15.494 400.244 4.063.439 753.625 15.201.814 15.201.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
454.747 -2.393.262
Dönem Karı (Zararı)
753.625 -379.300
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
753.625 -379.300
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-40.068 -7.620
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[16,17] 2.156 2.293
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.427 4.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[18] -43.753 4.845
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.326 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.639 12.220
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[9] 12.639 -17.768
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[9] 0 29.988
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15] -45.436 -26.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-258.810 -2.006.342
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
[6] -521.593 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] -3.145.014
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.145.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.193 142.311
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[10] -13.946 144.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[10] -1.247 -2.333
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[12] -1.486.244 -532.816
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[13] -1.154.723 1.843.860
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-667.379 -630.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] -667.379 -630.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[11] -88.673 30.470
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
456.843 13.901
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[10] 457.726 12.158
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[10] -883 1.743
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[13] 3.425.100 338.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-206.948 -66.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
[14] -206.948 -66.776
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
454.747 -2.393.262
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.964
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.964
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-522.819 332.971
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-46.228 47.006
Kredilerden Nakit Girişleri
-46.228 47.006
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-476.591 285.965
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[7] -476.591 285.965
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.072 -2.064.255
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.072 -2.064.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
259.001 2.100.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
190.929 36.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 190.929 259.001
Finansal Yatırımlar
[6] 11.064.854 10.543.261
Diğer Alacaklar
[10] 22.441 7.248
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13.946 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.495 7.248
Stoklar
[12] 15.759.002 14.272.758
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 3.578.001 2.408.207
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.578.001 2.408.207
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[15] 22.272 4.938
Diğer Dönen Varlıklar
[14] 2.415.253 2.205.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.415.253 2.205.764
ARA TOPLAM
33.052.752 29.701.177
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.052.752 29.701.177
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
[16] 65.513 67.300
Binalar
12.499 12.935
Mobilya ve Demirbaşlar
13.014 14.365
Yapılmakta Olan Yatırımlar
40.000 40.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[17] 540 909
Diğer Haklar
540 909
Peşin Ödenmiş Giderler
15.071
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.071
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[15] 177.260 130.845
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
243.313 214.125
TOPLAM VARLIKLAR
33.296.065 29.915.302
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[7] 690.443 1.167.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
690.443 1.167.034
Banka Kredileri
690.443 1.167.034
Diğer Finansal Yükümlülükler
[8] 45.221 91.449
Ticari Borçlar
[9] 1.835.751 2.490.491
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.835.751 2.490.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[11] 136.048 224.721
Diğer Borçlar
462.016 5.173
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
[10] 462.016 4.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 14.711.823 11.286.723
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.711.823 11.286.723
Kısa Vadeli Karşılıklar
[18] 80.000 45.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
80.000 45.674
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[14] 74.115 54.240
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
74.115 54.240
ARA TOPLAM
18.035.417 15.365.505
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.035.417 15.365.505
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
[18] 58.834 107.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
58.834 107.660
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.834 107.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.094.251 15.473.165
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.201.814 14.442.137
Ödenmiş Sermaye
[20] 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[18] -15.494 -21.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.494 -21.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.494 -21.546
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
400.244
Yasal Yedekler
400.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[20] 4.063.439 -2.641.055
Net Dönem Karı veya Zararı
753.625 7.104.738
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.201.814 14.442.137
TOPLAM KAYNAKLAR
33.296.065 29.915.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
[22] -494.482 -230.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[24] 1.279.189 48.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[24] -51.660 -29.991
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
733.047 -212.071
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
733.047 -212.071
Finansman Giderleri
[23] -24.858 -194.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
708.189 -406.278
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
45.436 26.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[15] 45.436 26.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
753.625 -379.300
DÖNEM KARI (ZARARI)
753.625 -379.300
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
753.625 -379.300
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.915 18.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[18] 15.915 18.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.915 18.871
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
769.540 -360.429
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
769.540 -360.429http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931453


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2863 Değişim: 0,17%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3232
Açılış: 8,2722
10,0953 Değişim: 0,57%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1597
Açılış: 10,0384
489,10 Değişim: 0,12%
Düşük 485,84 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.