KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:11
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.898 7.071.227 7.071.227
Transferler
-1.008.898 1.008.898
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.851 -985.754 -996.605 -996.605
Dönem Karı (Zararı)
-985.754 -985.754 -985.754
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -10.851 -10.851 -10.851
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -24.964 -2.914.660 -985.754 6.074.622 6.074.622
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630
Transferler
273.605 -273.605
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.586 6.496.820 6.487.234 6.487.234
Dönem Karı (Zararı)
6.496.820
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.586 -9.586 -9.586
Dönem Sonu Bakiyeler
18 10.000.000 -39.901 -2.641.055 6.496.820 13.815.864 13.815.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.321.912 -1.318.873
Dönem Karı (Zararı)
6.496.820 -985.714
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.496.820 -985.714
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.292 16.852
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 7.242 6.479
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.630 10.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 51.630 10.373
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.591 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -36.250 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 44.841 0
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
15 -22.171 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.220.200 -348.871
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -10.390.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
142.311 885.732
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 144.644 885.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.333 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.128.400 -2.331.190
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 321.439 -93.545
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
772.769 1.077.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 772.769 1.077.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 79.659 47.227
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
142.247 -377.140
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 874.397 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -732.150 -377.140
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 4.953.900 835.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-370.925 -392.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -370.925 -392.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.321.912 -1.317.733
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.140
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.964 -2.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.964 -2.254
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -3.964 -2.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.002.143 4.299.415
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
114.233 5.781.689
Kredilerden Nakit Girişleri
7 17.136 5.781.689
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 97.097 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.116.376 -1.482.274
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -4.116.376 -1.482.274
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-684.195 2.978.288
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-684.195 2.978.288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.100.670 80.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.416.475 3.058.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.416.475 2.100.670
Finansal Yatırımlar
6 10.390.000 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
10 5.294 147.605
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 144.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.294 2.961
Stoklar
12 9.217.977 10.346.377
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.207.775 2.527.133
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.600.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.207.775 927.133
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 2.358 2.999
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.574.832 1.166.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.574.832 1.166.144
ARA TOPLAM
24.814.711 16.290.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.814.711 16.290.928
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
16 29.089 31.278
Binalar
13.372 14.679
Mobilya ve Demirbaşlar
15.717 16.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.278 2.367
Diğer Haklar
1.278 2.367
Peşin Ödenmiş Giderler
13 738.430 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
738.430 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 138.177 116.006
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
906.974 149.651
TOPLAM VARLIKLAR
25.721.685 16.440.579
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 17.328 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.328 0
Banka Kredileri
17.328 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.625.319 2.779.218
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.625.319 2.779.218
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.625.319 2.779.218
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 97.097 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
97.097 0
Ticari Borçlar
9 2.313.708 1.547.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.313.708 1.547.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 223.341 143.682
Diğer Borçlar
10 880.995 318
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
874.715 318
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.280 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 6.531.947 1.578.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.531.947 1.578.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 62.059 24.937
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
62.059 24.937
ARA TOPLAM
11.751.794 6.073.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.751.794 6.073.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 27.943 2.973.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.943 2.973.678
Banka Kredileri
27.943 2.973.678
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 126.084 64.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
126.084 64.868
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.027 3.038.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.905.821 9.111.949
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.815.864 7.328.630
Ödenmiş Sermaye
20 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -39.901 -30.315
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.901 -30.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.901 -30.315
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -2.641.055 -2.914.660
Net Dönem Karı veya Zararı
6.496.820 273.605
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.815.864 7.328.630
TOPLAM KAYNAKLAR
25.721.685 16.440.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 12.729.703 0 11.729.703 0
Satışların Maliyeti
21 -5.028.207 0 -4.381.991 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.701.496 0 7.347.712 0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.701.496 0 7.347.712 0
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.062.546 -448.885 -342.095 -126.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
70.475 32.856 12.450 18.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-30.277 -97 -54 -43
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.679.148 -416.126 7.018.013 -107.944
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 145.501 0 407
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.679.148 -270.625 7.018.013 -107.537
Finansman Giderleri
23 -204.500 -715.089 -12.940 -436.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.474.648 -985.714 7.005.073 -544.301
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.172 0 -33.047 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 22.172 0 -33.047 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.496.820 -985.714 6.972.026 -544.301
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.496.820 -985.714 6.972.026 -544.301
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.496.820 -985.714 6.972.026 -544.301
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,64970000 -0,09860000 0,69720000 -0,05440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.586 -10.851 14.792 -11.363
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -9.586 -10.851 14.792 -11.363
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.586 -10.851 14.792 -11.363
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.487.234 -996.565 6.986.818 -555.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.487.234 -996.565 6.986.818 -555.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885020


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5053 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2765 Değişim: 0,06%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
499,16 Değişim: -0,03%
Düşük 498,84 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.