KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:05
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.898 7.071.227 7.071.227
Transferler
-1.008.898 1.008.898
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
512 -441.413 -440.901
Dönem Karı (Zararı)
-441.413 -441.413
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
512 512
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -13.601 -2.914.660 -441.413 -441.413 6.630.326 6.630.326
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630 7.328.630
Transferler
273.605 -273.605
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.507 -475.206 -480.713
Dönem Karı (Zararı)
-475.206 -475.206
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -5.507 -5.507
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -35.822 -2.641.055 -475.206 6.847.917 6.847.917 6.847.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.410.809 -667.114
Dönem Karı (Zararı)
-475.206 -441.413
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-475.206 -441.413
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.352 14.671
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 4.932 4.272
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.290 10.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
161 35.290 10.399
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.349 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7 -26.229 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 47.578 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -55.219 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-941.955 -240.416
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.145.014 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.145.014 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
142.311 885.826
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 144.644 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.333 885.826
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -573.055 -1.139.066
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 997.875 404.782
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-794.141 245.914
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-794.141 245.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 45.723 73.510
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.574.866 -522.995
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.571.382 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.484 -522.995
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 854.600 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.120 -188.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -45.120 -188.387
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.410.809 -667.158
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 44
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.964 -2.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.964 -2.254
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -3.964 -2.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.650 4.125.440
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
134.812 5.297.682
Kredilerden Nakit Girişleri
6 134.812 5.297.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.162 -1.172.242
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.162 -1.172.242
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.344.123 3.456.072
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.344.123 3.456.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.100.670 80.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
756.547 3.536.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 756.547 2.100.670
Ticari Alacaklar
7 3.145.014 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.145.014 0
Diğer Alacaklar
8 5.294 147.605
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 144.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.294 2.961
Stoklar
10 10.919.432 10.346.377
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.529.258 2.527.133
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
619.000 1.600.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
910.258 927.133
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 1.609 2.999
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.297.493 1.166.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.297.493 1.166.144
ARA TOPLAM
17.654.647 16.290.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.654.647 16.290.928
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 31.030 31.278
Binalar
13.808 14.679
Mobilya ve Demirbaşlar
17.222 16.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.647 2.367
Diğer Haklar
1.647 2.367
Peşin Ödenmiş Giderler
11 738.430 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
738.430 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 171.225 116.006
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
942.332 149.651
TOPLAM VARLIKLAR
18.596.979 16.440.579
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 135.115 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
135.115 0
Banka Kredileri
135.115 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.691.860 2.779.218
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.691.860 2.779.218
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.691.860 2.779.218
Ticari Borçlar
7 1.495.249 1.547.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.495.249 1.547.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 189.405 143.682
Diğer Borçlar
8 1.575.184 318
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.571.700 318
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.484 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.432.647 1.578.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.432.647 1.578.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 109.776 24.937
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
109.776 24.937
ARA TOPLAM
8.629.236 6.073.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.629.236 6.073.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.014.161 2.973.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.014.161 2.973.678
Banka Kredileri
3.014.161 2.973.678
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 105.665 64.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
105.665 64.868
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.119.826 3.038.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.749.062 9.111.949
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.847.917 7.328.630
Ödenmiş Sermaye
18 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -35.822 -30.315
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.822 -30.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.822 -30.315
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -2.641.055 -2.914.660
Net Dönem Karı veya Zararı
-475.206 273.605
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.847.917 7.328.630
TOPLAM KAYNAKLAR
18.596.979 16.440.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.000.000 0 1.000.000 0
Satışların Maliyeti
19 -646.216 0 -646.216 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
353.784 0 353.784 0
BRÜT KAR (ZARAR)
353.784 0 353.784 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -720.451 -322.714 -489.534 -160.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
58.025 14.586 9.188 -8.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-30.223 -54 -232 -1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-338.865 -308.182 -126.794 -169.508
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 145.094 0 145.094
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-338.865 -163.088 -126.794 -24.414
Finansman Giderleri
-191.560 -278.325 2.647 -180.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-530.425 -441.413 -124.147 -205.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
55.219 0 28.241 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 55.219 0 28.241 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-475.206 -441.413 -95.906 -205.149
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-475.206 -441.413 -95.906 -205.149
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-475.206 -441.413 -95.906 -205.149
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç 21 -0,04750000 -0,04410000 -0,00960000 -0,02050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.378 512 -43.249 -1.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -24.378 512 -43.249 -1.257
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.378 512 -43.249 -1.257
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-499.584 -440.901 -139.155 -206.406
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-499.584 -440.901 -139.155 -206.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867558


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.044 Değişim: 1,98% Hacim : 27.975 Mio.TL Son veri saati : 14:10
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.049
Açılış: 2.010
13,7679 Değişim: 0,59%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7809
Açılış: 13,6873
15,6040 Değişim: 0,35%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6252
Açılış: 15,5498
788,78 Değişim: 0,50%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 791,56
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.