KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 19:15
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.393.262 123.214
Dönem Karı (Zararı)
-379.300 -236.264
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-379.300 -236.264
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.620 7.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 2.293 2.066
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.845 5.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.845 5.383
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.220 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7 -17.768 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 29.988 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -26.978 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.006.342 352.029
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.145.014 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.145.014 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
142.311 885.826
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 144.644 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.333 885.826
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -532.816 -282.808
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 1.843.860 -221.730
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-630.378 540.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 30.470 26.406
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.901 -551.472
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 12.158 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.743 -551.472
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 338.100 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.776 -45.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -66.776 -45.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.393.262 123.214
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.964 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.964 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -3.964 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
332.971 -147.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
332.971 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6 332.971 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -147.781
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 0 -147.781
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.064.255 -24.567
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.064.255 -24.567
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.100.670 80.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 36.415 55.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.762 7.071.227 7.071.227
Transferler
-1.008.898 -1.008.898
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.769 -236.264 -234.495 -234.495
Dönem Karı (Zararı)
-236.264 -236.264 -236.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.769 1.769 1.769
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -14.113 -2.912.891 -236.264 6.836.732 6.836.732
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630
Transferler
273.605 -273.605
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.871 -379.300 -360.429 -360.429
Dönem Karı (Zararı)
-379.300 -379.300 -379.300
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.871 18.871 18.871
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -30.315 -2.622.184 -379.300 6.968.201 6.968.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 36.415 2.100.670
Ticari Alacaklar
7 3.145.014 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.145.014 0
Diğer Alacaklar
8 5.294 147.605
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 144.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.294 2.961
Stoklar
10 10.879.193 10.346.377
Peşin Ödenmiş Giderler
11 683.273 2.527.133
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
649.000 1.600.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.273 927.133
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 2.999
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.246.551 1.166.144
ARA TOPLAM
15.995.740 16.290.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.995.740 16.290.928
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 33.300 31.278
Binalar
14.244 14.679
Mobilya ve Demirbaşlar
19.056 16.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.016 2.367
Diğer Haklar
2.016 2.367
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 142.984 116.006
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
178.300 149.651
TOPLAM VARLIKLAR
16.174.040 16.440.579
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 47.006 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.086.678 2.779.218
Ticari Borçlar
7 929.043 1.547.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 174.152 143.682
Diğer Borçlar
8 14.219 318
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12.476 318
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.743 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.916.147 1.578.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 35.569 24.937
ARA TOPLAM
5.202.814 6.073.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.202.814 6.073.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.952.183 2.973.678
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 50.842 64.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
50.842 64.868
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.003.025 3.038.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.205.839 9.111.949
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.968.201 7.328.630
Ödenmiş Sermaye
18 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -11.444 -30.315
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.444 -30.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.444 -30.315
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -2.641.055 -2.914.660
Net Dönem Karı veya Zararı
-379.300 273.605
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.968.201 7.328.630
TOPLAM KAYNAKLAR
16.174.040 16.440.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 0 0
Satışların Maliyeti
19 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -230.917 -161.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
48.837 23.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-29.991 -53
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-212.071 -138.674
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-212.071 -138.674
Finansman Giderleri
-194.207 -97.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-406.278 -236.264
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.978 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 26.978 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-379.300 -236.264
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-379.300 -236.264
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-379.300 -236.264
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 -0,03790000 -0,02360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.871 1.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 18.871 1.769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.871 1.769
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-360.429 -234.495
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-360.429 -234.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848289


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.