KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:26
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -12.072 -1.320.328 -697.763 7.859.117 7.859.117
Transferler
-697.763 -697.763
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.525 -673.978 -672.453 -672.453
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
110.720 110.720 110.720
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -10.547 -2.018.091 -673.978 7.297.384 7.297.384
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.898 7.071.227 7.071.227
Transferler
-1.008.898 1.008.898
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.851 -985.714 -996.565 -996.565
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -24.964 -2.914.660 -985.714 6.074.662 6.074.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.318.873 -1.776.354
Dönem Karı (Zararı)
-985.714 -673.978
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.852 8.925
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 6.479 4.187
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.373 4.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.373 4.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-348.871 -1.114.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
885.732 -876.100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.331.190 -731.930
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -93.545 -125.243
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.077.096 267.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
47.227 51.228
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -377.140 363.500
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
835.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-392.051 -63.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.317.733 -1.779.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.140 3.434
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.254 -34.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.254 -34.523
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.254 -34.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.299.415 1.792.529
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 110.720
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 110.720
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 5.781.689 1.681.809
Kredilerden Nakit Girişleri
6 5.781.689 1.681.809
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.482.274 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.482.274 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.978.288 -18.348
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.978.288 -18.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 80.364 36.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.058.652 18.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.058.652 80.364
Diğer Alacaklar
8.164 893.896
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 885.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.164 8.070
Stoklar
8 9.934.273 7.603.083
Peşin Ödenmiş Giderler
7 990.988 897.443
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
990.988 897.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.184 44
Diğer Dönen Varlıklar
925.939 535.035
ARA TOPLAM
14.919.200 10.009.865
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.919.200 10.009.865
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
33.220 36.652
Diğer Maddi Duran Varlıklar
33.220 36.652
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.476 3.269
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.476 3.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.696 39.921
TOPLAM VARLIKLAR
14.954.896 10.049.786
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.992.645 1.119.942
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.992.645 1.119.942
Banka Kredileri
2.992.645 1.119.942
Ticari Borçlar
1.181.089 103.993
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.181.089 103.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
134.034 86.807
Diğer Borçlar
336.924 714.064
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 331.765 712.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.159 1.584
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.260.550 425.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.260.550 425.550
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 1.147
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 1.147
ARA TOPLAM
5.905.242 2.451.503
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.905.242 2.451.503
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.928.312 501.600
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.928.312 501.600
Banka Kredileri
2.928.312 501.600
Uzun Vadeli Karşılıklar
46.680 25.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
46.680 25.456
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.974.992 527.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.880.234 2.978.559
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11 6.074.662 7.071.227
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.964 -14.113
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.964 -14.113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.964 -14.113
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.914.660 -1.905.762
Net Dönem Karı veya Zararı
-985.714 -1.008.898
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.074.662 7.071.227
TOPLAM KAYNAKLAR
14.954.896 10.049.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -448.885 -597.405 -126.171 -300.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.856 130.054 18.270 129.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-97 -33.548 -43 -16.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-416.126 -500.899 -107.944 -187.370
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 145.501 1.038 407 750
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-270.625 -499.861 -107.537 -186.620
Finansman Gelirleri
-715.089 -174.117 -436.764 -174.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-985.714 -673.978 -544.301 -360.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-985.714 -673.978 -544.301 -360.737
DÖNEM KARI (ZARARI)
-985.714 -673.978 -544.301 -360.737
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-985.714 -673.978 -544.301 -360.737
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 14 -0,09900000 -0,06700000 -0,05400000 -0,03600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.851 1.525 -11.363 140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -10.851 1.525 -11.363 140
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.851 1.525 -11.363 140
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-996.565 -672.453 -555.664 -360.597
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-996.565 -672.453 -555.664 -360.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795557


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4480 Değişim: 1,06%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,2663 Değişim: 1,34%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
767,78 Değişim: 0,85%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.