KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:29
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -9.770 -1.010.587 -309.741 8.559.182 8.559.182
Transferler
-309.741 309.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.302 -697.763 -700.065 -700.065
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -12.072 -1.320.328 -697.763 7.859.117 7.859.117
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -12.072 -1.320.328 -697.763 7.859.117 7.859.117
Transferler
-697.763 697.763
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.041 -1.008.898 -1.010.939 -1.010.939
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
110.720 112.329 223.049 223.049
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.898 7.071.227 7.071.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.764.375 -1.213.064
Dönem Karı (Zararı)
-1.008.898 -697.763
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.040 7.715
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 5.731 3.493
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.309 4.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 6.309 4.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-770.951 -507.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -848.880 3.156
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -728.083 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 265.804 -737.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 103.993 -5.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 70.084 -2.450
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 453.943 257.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.812 -24.005
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.767.809 -1.197.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -12.073
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.434 -3.477
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.288 409.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -36.288 -1.317
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 410.467
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.844.591 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 223.049 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.621.542 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.928 -803.914
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.928 -803.914
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 36.436 840.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 80.364 36.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 80.364 36.436
Diğer Alacaklar
893.896 45.016
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 885.826 17.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4-8 8.070 27.100
Stoklar
9 7.603.083 6.875.000
Peşin Ödenmiş Giderler
10 897.443 737.697
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
44 3.478
Diğer Dönen Varlıklar
17 535.035 446.076
ARA TOPLAM
10.009.865 8.143.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.009.865 8.143.703
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 36.652 5.039
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.269 4.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.921 9.364
TOPLAM VARLIKLAR
10.049.786 8.153.067
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.119.942
Ticari Borçlar
7 103.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 86.807 16.723
Diğer Borçlar
714.064 260.121
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 712.480 258.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.584 1.452
Ertelenmiş Gelirler
10 425.550
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.147
ARA TOPLAM
2.451.503 276.844
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.451.503 276.844
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 501.600
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.456 17.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 25.456 17.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
527.056 17.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.978.559 293.950
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.071.227 7.859.117
Ödenmiş Sermaye
18 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-110.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.113 -12.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.113 -12.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -14.113 -12.072
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -1.905.762 -1.320.328
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.008.898 -697.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.071.227 7.859.117
TOPLAM KAYNAKLAR
10.049.786 8.153.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Satışların Maliyeti
19 -291.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -291.428
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -291.428
Genel Yönetim Giderleri
20 -726.725 -449.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.682 1.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -17.444 -214
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-742.487 -739.683
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.038 45.332
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-741.449 -694.351
Finansman Giderleri
23 -267.449 -3.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.008.898 -697.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.008.898 -697.763
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.008.898 -697.763
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.008.898 -697.763
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 -0,10100000 -0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.041 -2.302
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.041 -2.302
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.041 -2.302
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.010.939 -700.065
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.010.939 -700.065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744161


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.469 Değişim: 0,11% Hacim : 22.745 Mio.TL Son veri saati : 14:49
Düşük 1.431 28.01.2021 Yüksek 1.481
Açılış: 1.453
7,3736 Değişim: -0,54%
Düşük 7,3569 28.01.2021 Yüksek 7,4312
Açılış: 7,4139
8,9310 Değişim: -0,52%
Düşük 8,9183 28.01.2021 Yüksek 8,9962
Açılış: 8,9781
436,42 Değişim: -0,57%
Düşük 434,96 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.