KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:55
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -9.770 -1.010.587 -309.741 8.559.182 8.559.182
Transferler
-309.741 309.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
862 -344.134 -343.272 -343.272
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -8.908 -1.320.328 -344.134 8.215.910 8.215.910
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -12.072 -1.320.328 -697.763 7.859.117 7.859.117
Transferler
-697.763 697.763
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.525 -673.978 -672.453 -672.453
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
110.720 110.720 110.720
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -10.547 -2.018.091 -673.978 7.297.384 7.297.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.701.885 -1.096.067
Dönem Karı (Zararı)
-673.978 -344.134
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-673.978 -344.134
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
90.262 7.690
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.187 2.469
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.738 5.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.738 5.221
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
81.337
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
81.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.118.169 -759.623
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-750 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-750 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-876.100 12.435
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-876.100 12.435
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-731.930 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-125.243 -740.919
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
267.081 -5.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
267.081 -5.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
51.228 -4.768
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
363.500 -1.605
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
363.500 -1.605
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.955 -19.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-65.955 -3.371
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.701.885 -1.096.067
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.523 400.467
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-10.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.523 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.523 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
410.467
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.711.112 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.720
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.720
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.600.392
Kredilerden Nakit Girişleri
1.600.392
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.296 -695.600
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.296 -695.600
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.436 840.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.140 144.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18.008 36.436
Ticari Alacaklar
750 0
Diğer Alacaklar
921.116 45.016
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 913.046 17.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.070 27.100
Stoklar
8 7.606.930 6.875.000
Peşin Ödenmiş Giderler
862.940 737.697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
862.940 737.697
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
44 3.478
Diğer Dönen Varlıklar
508.597 446.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
508.597 446.076
ARA TOPLAM
9.918.385 8.143.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.918.385 8.143.703
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
36.167 5.039
Diğer Maddi Duran Varlıklar
36.167 5.039
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.533 4.325
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.533 4.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.700 9.364
TOPLAM VARLIKLAR
9.958.085 8.153.067
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.024.319 0
Ticari Borçlar
267.081
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
267.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
67.951 16.723
Diğer Borçlar
623.621 260.121
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 621.000 258.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.621 1.452
ARA TOPLAM
1.982.972 276.844
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.982.972 276.844
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 657.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.319 17.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 20.319 17.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
677.729 17.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.660.701 293.950
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.297.384 7.859.117
Ödenmiş Sermaye
11 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -110.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.547 -12.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.547 -12.072
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.547 -12.072
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.018.091 -1.320.328
Net Dönem Karı veya Zararı
-673.978 -697.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.297.384 7.859.117
TOPLAM KAYNAKLAR
9.958.085 8.153.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Satışların Maliyeti
0 -35.548 0 -35.548
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -35.548 0 -35.548
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -35.548 0 -35.548
Genel Yönetim Giderleri
12 -597.405 -351.634 -300.659 -90.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
130.054 1.121 129.476 -24
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-33.548 -148 -16.187 -125.321
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-500.899 -386.209 -187.370 -250.991
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.038 44.616 750 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-499.861 -341.593 -186.620 -250.991
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
-174.117 -2.541 -174.117 -1.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-673.978 -344.134 -360.737 -252.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-673.978 -344.134 -360.737 -252.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
-673.978 -344.134 -360.737 -252.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-673.978 -344.134 -360.737 -252.487
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.525 862 140 -2.929
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.525 862 140 -2.929
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.525 862 140 -2.929
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-672.453 -343.272 -360.597 -255.416
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-672.453 -343.272 -360.597 -255.416http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716500


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.