KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:12
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -9.770 -1.010.587 -310.045 8.558.878 8.558.878
Transferler
-310.045 310.045
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.349 -229.081 -226.732 -226.732
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -7.421 -1.320.632 -229.081 8.332.146 8.332.146
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -12.072 -1.320.328 -697.763 7.859.117 7.859.117
Transferler
-697.763 697.763
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.385 -404.889 -403.504 -403.504
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -10.687 -2.018.091 -404.889 7.455.613 7.455.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.727.903 -238.928
Dönem Karı (Zararı)
-404.889 -229.081
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-404.889 -229.081
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.505 7.008
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.835 1.837
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.598 5.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.598 5.171
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.072
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
45.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.374.519 -16.855
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-652.946 4.004
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-652.946 4.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.039
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.039
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-528.647
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-46.480 -3.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.680 -3.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
145.680 -3.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.714 -3.227
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.366 -387
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-259.366 -387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.435 -10.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.435 -2.222
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.727.903 -238.928
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.904 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.904
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.728.415 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.728.415
Kredilerden Nakit Girişleri
1.728.415
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.392 -238.928
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.392 -238.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.436 840.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.044 601.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.914 36.436
Diğer Alacaklar
697.962 45.016
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 689.892 17.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.070 27.100
Stoklar
8 7.403.647 6.875.000
Peşin Ödenmiş Giderler
784.177 737.697
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
44 3.478
Diğer Dönen Varlıklar
479.115 446.076
ARA TOPLAM
9.388.859 8.143.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.388.859 8.143.703
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
23.635 5.039
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.797 4.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.432 9.364
TOPLAM VARLIKLAR
9.416.291 8.153.067
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 936.963
Ticari Borçlar
145.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20.437 16.723
Diğer Borçlar
755 260.121
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 258.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
755 1.452
ARA TOPLAM
1.103.835 276.844
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.103.835 276.844
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 836.524
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.319 17.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 20.319 17.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
856.843 17.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.960.678 293.950
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.455.613 7.859.117
Ödenmiş Sermaye
11 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-110.720 -110.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.687 -12.072
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.018.091 -1.320.328
Net Dönem Karı veya Zararı
-404.889 -697.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.455.613 7.859.117
TOPLAM KAYNAKLAR
9.416.291 8.153.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -296.746 -261.536 -152.169 -115.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
578 772 480 572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.361 -124 -17.218 -17
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-313.529 -260.888 -168.907 -114.646
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
288 32.852 288 11.650
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-313.241 -228.036 -168.619 -102.996
Finansman Gelirleri
-91.648 -82.245
Finansman Giderleri
-1.045 -126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-404.889 -229.081 -250.864 -103.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-404.889 -229.081 -250.864 -103.122
DÖNEM KARI (ZARARI)
-404.889 -229.081 -250.864 -103.122
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-404.889 -229.081 -250.864 -103.122
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.385 2.349 -1.669 -1.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.385 2.349 -1.669 -1.442
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.385 2.349 -1.669 -1.442
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-403.504 -226.732 -252.533 -104.564
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-403.504 -226.732 -252.533 -104.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701939


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.