" />

KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 19:42
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10000000 -110.720 -9.770 -1.010.587 -310.045 8.558.878 8.558.878
Transferler
-310.045 310.045
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.791 -125.959 -122.168 -122.168
Dönem Sonu Bakiyeler
10000000 -110.720 -5.979 -1.320.632 -125.959 8.436.710 8.436.710
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10000000 -110.720 -12.072 -1.320.328 -697.763 7.859.117 7.859.117
Transferler
-697.763 697.763
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.054 -154.025 -150.971 -150.971
Dönem Sonu Bakiyeler
10000000 -110.720 -9.018 -2.018.091 -154.025 7.708.146 7.708.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-687.134 -120.920
Dönem Karı (Zararı)
-154.025 -125.959
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-154.025 -125.959
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.328 5.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
715 632
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.210 5.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.210 5.121
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.403
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-547.437 -714
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-423.849
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-423.849
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.048
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.240
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.583 -5.465
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.852 8.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.852 8.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.494 3.198
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.585
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.478 -6.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.478 -474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-687.134 -120.920
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.054 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.054
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.054
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
735.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
735.000
Kredilerden Nakit Girişleri
735.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.812 -120.920
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.812 -120.920
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.436 840.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.248 719.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 90.204 36.436
Diğer Alacaklar
468.865 45.016
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 438.744 17.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.121 27.100
Stoklar
7 6.919.240 6.875.000
Peşin Ödenmiş Giderler
762.280 737.697
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.478
Diğer Dönen Varlıklar
456.124 446.076
ARA TOPLAM
8.696.713 8.143.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.696.713 8.143.703
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5.642 5.039
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.061 4.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.703 9.364
TOPLAM VARLIKLAR
8.706.416 8.153.067
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 373.327
Ticari Borçlar
33.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.217 16.723
Diğer Borçlar
183.536 260.121
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 180.286 258.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.250 1.452
ARA TOPLAM
608.932 276.844
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
608.932 276.844
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 371.076
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.262 17.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 18.262 17.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
389.338 17.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
998.270 293.950
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.708.146 7.859.117
Ödenmiş Sermaye
10 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-110.720 -110.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.018 -12.072
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.018.091 -1.320.328
Net Dönem Karı veya Zararı
-154.025 -697.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.708.146 7.859.117
TOPLAM KAYNAKLAR
8.706.416 8.153.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -144.577 -146.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
98 200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-143 -107
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-144.622 -146.242
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.202
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-144.622 -125.040
Finansman Gelirleri
-9.403 -919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-154.025 -125.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-154.025 -125.959
DÖNEM KARI (ZARARI)
-154.025 -125.959
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-154.025 -125.959
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.054 3.791
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.054 3.791
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.054 3.791
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-150.971 -122.168
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-150.971 -122.168http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680135


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0338 Değişim: -0,01%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0892 Değişim: 0,28%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.573,58 Değişim: 0,47%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.575,08
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.