KAP ***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 18:49
KAP ***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 0 21.921.440
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 238.178 -3.228.602 -1.101.006 -1.889.418 0 -1.889.418
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 616.645 -54.923.613 -1.889.418 20.032.022 0 20.032.022
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 41.550.000 2.187.632 32.490.676 0 616.645 -54.923.613 -1.477.989 20.443.451 0 20.443.451
Transferler
0 0 0 0 0 -1.477.989 1.477.989 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -127.593 0 0 0 -127.593 0 -127.593
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -5.823.641 -5.823.641 0 -5.823.641
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -342.777 0 -342.777 0 -342.777
Dönem Sonu Bakiyeler
20 41.550.000 2.187.732 32.490.676 -127.593 616.645 -56.744.379 -5.823.641 14.149.440 0 14.149.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.863.087 -4.226.484
Dönem Karı (Zararı)
-5.823.641 -1.889.418
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.823.641 -1.889.418
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.056.932 5.631.895
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 72.036 13.880
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.059.321 6.723.244
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -113.157 6.953.966
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 7.118.225 -230.722
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 54.253 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 80.520 177.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 189.534 177.776
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -202.140 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 93.126 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 -963.853 -429.135
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -963.853 -429.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.191.092 -853.870
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.191.092 -853.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
39.664.641 -7.843.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 650.706 -7.555.784
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.913.143 -596.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.262.437 -6.959.492
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -54.253 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -20.141 724.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -259.251 46.206
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 39.576.488 -1.058.855
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 39.500.000 -687.807
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 76.488 -371.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15 -228.908 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -228.908 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.897.932 -4.101.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -131.509
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -34.845 6.382
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.697.463 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
3 -51.381.974 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-315.489 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -315.489 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.451.985 6.614.407
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 8.488.132 6.225.530
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 8.488.132 6.225.530
Alınan Faiz
26 963.853 388.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.382.391 2.387.923
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.382.391 2.387.923
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 28.162.030 22.254.934
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8 22.779.639 24.642.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 22.779.639 28.162.030
Diğer Alacaklar
590.599 1.913.143
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 1.913.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 590.599 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24.681 10.802
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.598 8.092
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.083 2.710
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 104.055 69.210
Diğer Dönen Varlıklar
15 228.907 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 228.907
ARA TOPLAM
23.727.881 30.155.185
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.727.881 30.155.185
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
3 57.863.699 13.599.950
Diğer Alacaklar
57.326 19.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 57.326 19.182
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 5.998.604 2.807.512
Maddi Duran Varlıklar
659.665 6.219
Mobilya ve Demirbaşlar
12 170.539 6.219
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 358.998 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 130.128 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.660 9.576
Diğer Haklar
13 3.660 9.576
Peşin Ödenmiş Giderler
6.262 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.262 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.589.216 16.442.439
TOPLAM VARLIKLAR
88.317.097 46.597.624
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 32.158.102 23.669.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 169.251 428.501
Diğer Borçlar
9 329.160 252.671
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 329.160 252.671
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.528.569 1.637.583
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.528.569 1.637.583
ARA TOPLAM
34.185.082 25.988.725
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.185.082 25.988.725
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 39.500.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 39.500.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
482.575 165.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 482.575 165.448
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.982.575 165.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.167.657 26.154.173
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.149.440 20.443.451
Ödenmiş Sermaye
20 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -127.593 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 616.645 616.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -56.744.379 -54.923.613
Net Dönem Karı veya Zararı
28 -5.823.641 -1.477.989
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.149.440 20.443.451
TOPLAM KAYNAKLAR
88.317.097 46.597.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
26 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
22 -5.428.312 -1.760.212 -2.481.143 -652.635
Pazarlama Giderleri
0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.775.985 4.317.354 1.076.368 3.329.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -11.167.053 -7.803.331 -2.858.747 -2.810.271
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.819.380 -5.246.189 -4.263.522 -133.129
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.200.000 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 -4.488.378 495.684 121.943 164.585
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.107.758 -4.750.505 -4.141.579 31.456
Finansman Gelirleri
26 12.184.845 4.111.525 1.458.546 -1.285.449
Finansman Giderleri
26 -900.728 -1.250.438 -575.638 -270.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.823.641 -1.889.418 -3.258.671 -1.524.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.823.641 -1.889.418 -3.258.671 -1.524.266
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.823.641 -1.889.418 -3.258.671 -1.524.266
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28 -5.823.641 -1.889.418 -3.258.671 -1.524.266
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,14000000 -0,04500000 -0,07800000 -0,03670000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-127.593 0 -36.395 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -127.593 0 -36.395 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-127.593 0 -36.395 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.951.234 -1.889.418 -3.295.066 -1.524.266
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.951.234 -1.889.418 -3.295.066 -1.524.266http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216016


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.