;

KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2022 - 19:51
KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -877.494 4.797.765 65.554.614 32.882.541 178.388.705 178.388.705
Transferler
1.542.529 31.340.012 -32.882.541 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17.816.630 17.816.630 17.816.630
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -877.494 6.340.294 96.894.626 17.816.630 196.205.335 196.205.335
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.560.188 6.340.294 96.894.626 70.020.839 247.726.850 247.726.850
Transferler
3.492.777 66.528.062 -70.020.839 0 0
Dönem Karı (Zararı)
18.055.366 18.055.366 18.055.366
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.560.188 9.833.071 163.422.688 18.055.366 265.782.216 265.782.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.193.835 -194.439.297
Dönem Karı (Zararı)
18.055.366 17.816.630
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.055.366 17.816.630
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.484.748 -4.760.608
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 342.673 134.058
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
624.196 -2.114.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.356.152 662.774
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.731.956 -2.777.150
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-10.508.770 -6.680.851
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -540.832
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -540.832
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 8.057.153 4.441.393
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.193.856 -216.063.984
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.642.296 -3.811.958
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.722.026 -54.182.567
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.826 34.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-92.684.200 -54.217.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
255.777.261 -319.044.611
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
255.777.261 -319.044.611
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-241.105.007 163.099.599
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-241.105.007 163.099.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -8.000.000 -7.973
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
498.212 -2.116.474
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
498.212 -2.116.474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-76.623.238 -203.007.962
Ödenen Faiz
-418.732 -517.473
Alınan Faiz
10.921.141 9.125.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -11.073.006 -38.992
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-705.509 -351.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.066
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.066
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -705.509 -366.315
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-705.509 -366.315
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.000.000 21.250.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
93.000.000 21.250.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
93.000.000 21.250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.100.656 -173.540.546
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.725.222 4.501.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.825.878 -169.038.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.468.560 271.031.407
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
104.294.438 101.992.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 382.988.588 624.880.275
Finansal Yatırımlar
5 48.981.324 41.339.028
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
48.981.324 41.339.028
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
48.981.324 41.339.028
Ticari Alacaklar
4 265.550.912 172.822.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 514.524 476.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
265.036.388 172.345.827
Diğer Alacaklar
6 8.601 18.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.601 18.905
Peşin Ödenmiş Giderler
6 977.251 32.764
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
977.251 32.764
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 26.235 23.676
ARA TOPLAM
698.532.911 839.117.173
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
698.532.911 839.117.173
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 6.355.173 6.076.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.355.173 6.076.833
Maddi Duran Varlıklar
7 2.343.610 2.380.237
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.343.610 2.380.237
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.569.834 1.170.371
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.569.834 1.170.371
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 2.785.185 4.828.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.213.513 14.615.518
TOPLAM VARLIKLAR
711.746.424 853.732.691
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 103.500.000 10.500.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.500.000 10.500.000
Banka Kredileri
103.500.000 10.500.000
Ticari Borçlar
4 322.022.424 563.127.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 137.270 85.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
321.885.154 563.041.516
Diğer Borçlar
134 134
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
134 134
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 5.982.791 11.041.825
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.249.371 12.043.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.143.806 10.466.163
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 105.565 1.577.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 4.299.560 4.061.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.299.560 4.061.649
ARA TOPLAM
440.054.280 600.774.422
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
440.054.280 600.774.422
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 5.909.928 5.231.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.909.928 5.231.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.909.928 5.231.419
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
445.964.208 606.005.841
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
265.782.216 247.726.850
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.560.188 -1.560.188
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.560.188 -1.560.188
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.833.071 6.340.294
Yasal Yedekler
9.833.071 6.340.294
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
163.422.688 96.894.626
Net Dönem Karı veya Zararı
18.055.366 70.020.839
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
265.782.216 247.726.850
TOPLAM KAYNAKLAR
711.746.424 853.732.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 57.746.976 7.173.358
Satışların Maliyeti
15 -57.016.600 -7.145.143
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
730.376 28.215
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
28.230.666 33.495.897
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
17.303.164 25.073.919
Faiz Gelirleri
10.927.502 8.421.978
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.230.666 33.495.897
BRÜT KAR (ZARAR)
28.961.042 33.524.112
Genel Yönetim Giderleri
-18.860.708 -14.417.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.410 35.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-220.378 -1.741.127
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.903.366 17.400.811
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.903.366 17.400.811
Finansman Gelirleri
16.627.885 5.383.857
Finansman Giderleri
-418.732 -526.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.112.519 22.258.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.057.153 -4.441.393
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -6.013.972 -5.432.222
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -2.043.181 990.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.055.366 17.816.630
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.055.366 17.816.630
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
18.055.366 17.816.630
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.055.366 17.816.630
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
18.055.366 17.816.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024087


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.