KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 18:56
KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777
Transferler
1.001.462 20.622.362 -21.623.824 0 0
Dönem Karı (Zararı)
25.255.077 25.255.077 25.255.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.638 17.638 17.638
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.168.150 -125.865 3.145.118 36.710.033 25.255.077 139.847.492 139.847.492
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -846.989 0 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669
Transferler
1.652.647 28.988.084 -30.640.731 0 0
Dönem Karı (Zararı)
16.001.444 16.001.444 16.001.444
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -846.989 0 4.797.765 65.554.614 16.001.444 161.538.113 161.538.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.519.367 10.767.479
Dönem Karı (Zararı)
16.001.444 25.255.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
949.648 1.349.823
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 1.232.788 315.290
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.622.380 6.393.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 447.017 882.791
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 8.175.363 5.510.912
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-11.271.335 -12.614.181
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.852.950 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.852.950 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 4.218.765 7.255.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.455.857 -20.922.294
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.005.241 -6.359.633
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.363.645 4.233.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.532 82.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.366.177 4.150.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.460.101 -417.841.339
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-103.460.101 -417.841.339
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.758.045 406.959.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
113.758.045 406.959.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -389.792 -3.269.657
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.995.123 -4.643.798
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.995.123 -4.643.798
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.504.765 5.682.606
Ödenen Faiz
-401.250 -361.027
Alınan Faiz
11.603.252 12.393.583
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -3.216.604 -6.947.683
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.631.046 -192.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.631.046 -192.990
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.631.046 -192.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.860.883 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.007.933 0
Kredilerden Nakit Girişleri
10 17.007.933 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.852.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.852.950
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.289.530 10.574.489
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.375.437 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.914.093 10.574.489
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.355.564 86.450.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
81.441.471 97.024.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 929.254.081 842.363.646
Finansal Yatırımlar
5 20.532.258 18.527.017
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 2.096.320
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.532.258 16.430.697
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
20.532.258 16.430.697
Ticari Alacaklar
110.281.403 56.907.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 306.712 309.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 109.974.691 56.597.884
Diğer Alacaklar
2.435 3.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.435 3.290
Peşin Ödenmiş Giderler
6 316.934 6.895
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
316.934 6.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 115.271 214.993
ARA TOPLAM
1.060.502.382 918.022.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.060.502.382 918.022.969
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
4.377.383 1.732.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.377.383 1.732.467
Maddi Duran Varlıklar
7 2.882.247 1.321.058
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.882.247 1.321.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 499.803 236.975
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
499.803 236.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 2.718.495 2.150.121
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.637.639 5.600.332
TOPLAM VARLIKLAR
1.071.140.021 923.623.301
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.007.933 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.007.933 0
Banka Kredileri
17.007.933 0
Ticari Borçlar
4 882.938.986 769.180.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
882.938.986 769.180.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 564.643 444.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.699.384 1.647.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.967.353 2.082.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.823.263 1.953.725
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 144.090 129.166
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 2.919.906 2.415.369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.919.906 2.415.369
ARA TOPLAM
907.098.205 775.770.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
907.098.205 775.770.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.503.703 2.316.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.503.703 2.316.016
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.503.703 2.316.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
909.601.908 778.086.632
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
161.538.113 145.536.669
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-846.989 -846.989
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-846.989 -846.989
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.797.765 3.145.118
Yasal Yedekler
4.797.765 3.145.118
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
65.554.614 36.566.530
Net Dönem Karı veya Zararı
16.001.444 30.640.731
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
161.538.113 145.536.669
TOPLAM KAYNAKLAR
1.071.140.021 923.623.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 164.292.808 159.837.599 4.758.322 64.613.989
Satışların Maliyeti
15 -163.549.241 -157.484.532 -4.572.475 -63.853.090
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
743.567 2.353.067 185.847 760.899
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
46.289.649 55.230.173 14.797.194 15.338.818
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 34.675.767 42.203.312 10.475.075 11.591.073
Faiz Gelirleri
11.613.882 13.026.861 4.322.119 3.747.745
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.289.649 55.230.173 14.797.194 15.338.818
BRÜT KAR (ZARAR)
47.033.216 57.583.240 14.983.041 16.099.717
Genel Yönetim Giderleri
16 -37.833.307 -27.190.144 -14.166.418 -11.146.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33.260 433.084 6.723 359.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-342.547 -151.340 17.708 236.652
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.890.622 30.674.840 841.054 5.548.799
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.890.622 30.674.840 841.054 5.548.799
Finansman Gelirleri
12.215.433 7.818.696 6.675.419 1.063.169
Finansman Giderleri
-885.846 -5.983.447 934.522 -666.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.220.209 32.510.089 8.450.995 5.945.182
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.218.765 -7.255.012 -1.777.285 -1.073.607
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -4.787.140 -7.999.667 -1.652.635 -988.728
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 568.375 744.655 -124.650 -84.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.001.444 25.255.077 6.673.710 4.871.575
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.001.444 25.255.077 6.673.710 4.871.575
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
16.001.444 25.255.077 6.673.710 4.871.575
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 17.638 0 17.297
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 22.613 0 22.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -4.975 0 -4.879
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -4.975 0 -4.879
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 17.638 0 17.297
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.001.444 25.272.715 6.673.710 4.888.872
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.001.444 25.272.715 6.673.710 4.888.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884070


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.