KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2020 - 19:48
KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777
Diğer Düzeltmeler
0 0
Transferler
1.001.462 20.622.362 -21.623.824 0 0
Dönem Karı (Zararı)
20.383.502 20.383.502 20.383.502
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
341 341 341
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.162 3.145.118 36.710.033 20.383.502 134.958.620 134.958.620
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -846.989 0 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669
Transferler
1.652.647 28.988.084 -30.640.731 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9.327.734 9.327.734 9.327.734
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -846.989 0 4.797.765 65.554.614 9.327.734 154.864.403 154.864.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.502.535 169.111.623
Dönem Karı (Zararı)
9.327.734 20.383.502
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.327.734 20.383.502
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.521.397 3.578.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 341.002 209.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.480.579 6.078.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 752.802 737.528
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 1.727.777 5.341.444
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-6.931.508 -8.891.124
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.852.950 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.852.950 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.441.480 6.181.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.957.906 140.259.062
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-634.007 -12.737.118
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.579.904 6.715.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.261 82.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.568.643 6.633.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.143.345 -306.815.568
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-217.143.345 -306.815.568
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.067.313 461.680.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.067.313 461.680.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -2.204.523 -2.244.269
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
229.671.186 -6.340.114
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
229.671.186 -6.340.114
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.151.569 164.221.013
Ödenen Faiz
-78.418 -361.027
Alınan Faiz
7.286.582 9.208.537
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -559.130 -3.956.900
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.861.492 -84.416
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.861.492 -84.416
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.861.492 -84.416
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 801.890
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 801.890
Kredilerden Nakit Girişleri
10 0 801.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.364.027 169.829.097
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.364.027 169.829.097
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.355.564 86.450.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.991.537 256.279.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.048.415.187 842.363.646
Finansal Yatırımlar
5 21.013.974 18.527.017
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.096.320
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.013.974 16.430.697
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
21.013.974 16.430.697
Ticari Alacaklar
82.492.212 56.907.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 320.505 309.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 82.171.707 56.597.884
Diğer Alacaklar
20.554 3.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 20.554 3.290
Peşin Ödenmiş Giderler
6 522.967 6.895
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
522.967 6.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 209.974 214.993
ARA TOPLAM
1.152.674.868 918.022.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.152.674.868 918.022.969
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
4.271.465 1.732.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.271.465 1.732.467
Maddi Duran Varlıklar
7 3.564.114 1.321.058
Diğer Maddi Duran Varlıklar
3.564.114 1.321.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 514.409 236.975
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
514.409 236.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 2.843.145 2.150.121
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.352.844 5.600.332
TOPLAM VARLIKLAR
1.164.027.712 923.623.301
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 998.852.127 769.180.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
998.852.127 769.180.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 491.143 444.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.704.224 1.647.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.988.324 2.082.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.872.887 1.953.725
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 115.437 129.166
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 2.483.067 2.415.369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.483.067 2.415.369
ARA TOPLAM
1.006.518.885 775.770.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.006.518.885 775.770.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.644.424 2.316.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.644.424 2.316.016
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.644.424 2.316.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.009.163.309 778.086.632
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
154.864.403 145.536.669
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-846.989 -846.989
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-846.989 -846.989
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.797.765 3.145.118
Yasal Yedekler
4.797.765 3.145.118
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
65.554.614 36.566.530
Net Dönem Karı veya Zararı
9.327.734 30.640.731
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
154.864.403 145.536.669
TOPLAM KAYNAKLAR
1.164.027.712 923.623.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 159.534.486 95.223.610 49.255.656 49.471.534
Satışların Maliyeti
15 -158.976.766 -93.631.442 -48.882.228 -48.968.299
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
557.720 1.592.168 373.428 503.235
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
31.492.455 39.891.355 21.231.957 19.549.960
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 24.200.692 30.612.239 17.502.866 14.624.529
Faiz Gelirleri
7.291.763 9.279.116 3.729.091 4.925.431
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.492.455 39.891.355 21.231.957 19.549.960
BRÜT KAR (ZARAR)
32.050.175 41.483.523 21.605.385 20.053.195
Genel Yönetim Giderleri
16 -23.666.889 -16.043.472 -12.482.914 -8.900.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.537 73.982 17.172 109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-360.255 -387.992 -99.217 -252.483
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.049.568 25.126.041 9.040.426 10.900.467
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.049.568 25.126.041 9.040.426 10.900.467
Finansman Gelirleri
5.540.014 6.755.527 1.005.887 3.067.934
Finansman Giderleri
-1.820.368 -5.316.661 -1.776.513 -3.757.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.769.214 26.564.907 8.269.800 10.211.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.441.480 -6.181.405 -1.883.082 -1.974.425
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -3.134.504 -7.010.939 -2.342.511 -3.087.172
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 693.024 829.534 459.429 1.112.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.327.734 20.383.502 6.386.718 8.236.879
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.327.734 20.383.502 6.386.718 8.236.879
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.327.734 20.383.502 6.386.718 8.236.879
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 341 0 -13.423
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 437 0 24.555
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -96 0 -37.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -96 0 -37.978
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 341 0 -13.423
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.327.734 20.383.843 6.386.718 8.223.456
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.327.734 20.383.843 6.386.718 8.223.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865518


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.033 Değişim: 1,40% Hacim : 9.842 Mio.TL Son veri saati : 10:59
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.033
Açılış: 2.010
13,7716 Değişim: 0,62%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7747
Açılış: 13,6873
15,6171 Değişim: 0,43%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6208
Açılış: 15,5498
789,56 Değişim: 0,60%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 790,62
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.