KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 - 18:45
KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 0 4.431.144
Transferler
798.565 -798.565 0
Dönem Karı (Zararı)
340.204 340.204 0 340.204
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -24.406 -544.450 340.204 4.771.348 0 4.771.348
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 0 4.939.859
Transferler
430.507 -430.507 0 530.303 530.303 0 530.303
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 53.802 -113.943 530.303 5.470.162 0 5.470.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-224.195 -141.683
Dönem Karı (Zararı)
530.303 340.204
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-482.276 -477.590
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6 13.322 16.288
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.544 -261.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 55.580 -261.608
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 3.964 446
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-685.996 -286.262
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -685.996 -286.262
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 130.854 53.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.440 -4.179
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.938 4.468
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.938 4.468
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-47.865 57.456
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.821 -71.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.821 -71.804
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.546 5.701
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
39.546 5.701
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
84.467 -141.565
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-308.662 -118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -4.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.123
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
666.578 262.725
Alınan Faiz
666.578 262.725
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
442.383 116.919
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
442.383 116.919
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.836.118 4.432.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.278.501 4.549.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.275.221 4.817.384
Ticari Alacaklar
4 328.609 357.547
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 321.559 351.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.050 6.450
Diğer Alacaklar
113.917 692
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
113.917 692
Peşin Ödenmiş Giderler
7 89.878 42.013
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
89.878 42.013
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
47.446
ARA TOPLAM
5.855.071 5.217.636
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.855.071 5.217.636
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5 39.567 52.889
Diğer Maddi Duran Varlıklar
39.567 52.889
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 99.299 82.162
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
138.866 135.051
TOPLAM VARLIKLAR
5.993.937 5.352.687
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 16.570 749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16.570 749
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 83.727 44.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
83.727 44.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 337.624 298.078
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 225.211 187.853
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
112.413 110.225
ARA TOPLAM
437.921 343.715
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
437.921 343.715
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 85.854 69.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
85.854 69.113
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.854 69.113
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
523.775 412.828
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.470.162 4.939.859
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.802 53.802
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
53.802 53.802
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-113.943 -544.450
Net Dönem Karı veya Zararı
530.303 430.507
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.470.162 4.939.859
TOPLAM KAYNAKLAR
5.993.937 5.352.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.350.899 1.837.846
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.350.899 1.837.846
BRÜT KAR (ZARAR)
2.350.899 1.837.846
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.324.096 -1.808.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 742.964 377.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -108.610 -13.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
661.157 393.750
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
661.157 393.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
661.157 393.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-130.854 -53.546
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-147.991
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 17.137 -53.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
530.303 340.204
DÖNEM KARI (ZARARI)
530.303 340.204
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
530.303 340.204
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
530.303 340.204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
530.303 340.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972603


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.922 Değişim: -4,43% Hacim : 38.499 Mio.TL Son veri saati : 17:41
Düşük 1.912 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4886 Değişim: 0,13%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5283
Açılış: 13,4717
15,2413 Değişim: -0,20%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
791,22 Değişim: -0,30%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 799,70
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.