KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 - 18:05
KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144
Transferler
798.565 -798.565
Dönem Karı (Zararı)
-42.166 -42.166 -42.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.406 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -24.406 -544.450 -42.166 4.388.978 4.388.978
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 4.939.859
Transferler
430.507 -430.507
Dönem Karı (Zararı)
92.001 92.001 92.001
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 53.802 -113.943 92.001 5.031.860 5.031.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-180.081 -503.725
Dönem Karı (Zararı)
92.001 -42.166
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-192.331 -255.990
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.441 4.436
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.695 -118.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.369 21.364
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.326 -140.152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-205.907 -99.262
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-205.907 -99.262
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.440 -42.376
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.022 -205.569
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.614 30.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
34.614 30.902
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-92.944 -94.823
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.007 -65.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.007 -65.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.301 -76.144
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32.301 -76.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-120.352 -503.725
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-59.729 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
216.567 98.251
Alınan Faiz
216.567 98.251
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.486 -405.474
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.486 -405.474
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.836.118 4.432.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.872.604 4.027.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.842.852 4.817.384
Ticari Alacaklar
4 322.933 357.547
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 316.433 351.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.500 6.450
Diğer Alacaklar
60.421 692
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
60.421 692
Peşin Ödenmiş Giderler
7 134.957 42.013
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 134.957 42.013
ARA TOPLAM
5.361.163 5.217.636
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.361.163 5.217.636
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
48.448 52.889
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 48.448 52.889
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 77.722 82.162
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
126.170 135.051
TOPLAM VARLIKLAR
5.487.333 5.352.687
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 6.756 749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.756 749
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.856 44.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 47.856 44.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
330.379 298.078
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 118.594 187.853
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
211.785 110.225
ARA TOPLAM
384.991 343.715
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
384.991 343.715
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 70.482 69.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 70.482 69.113
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.482 69.113
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
455.473 412.828
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.031.860 4.939.859
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.802 53.802
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
53.802 53.802
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-113.943 -544.450
Net Dönem Karı veya Zararı
92.001 430.507
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.031.860 4.939.859
TOPLAM KAYNAKLAR
5.487.333 5.352.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 785.642 515.495
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
785.642 515.495
BRÜT KAR (ZARAR)
785.642 515.495
Genel Yönetim Giderleri
13 -812.403 -621.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 241.514 108.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -79.905 -2.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
134.848 210
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
134.848 210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
134.848 210
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.847 -42.376
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-38.407 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.440 -42.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
92.001 -42.166
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.001 -42.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
92.001 -42.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.001 -42.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
92.001 -42.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931369


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2994 Değişim: 0,33%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3232
Açılış: 8,2722
10,1274 Değişim: 0,89%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1597
Açılış: 10,0384
488,78 Değişim: 0,06%
Düşük 485,84 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.