KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2020 - 18:41
KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985
Transferler
82.273 -82.273
Dönem Karı (Zararı)
546.576 546.576 546.576
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.343.015 546.576 4.203.561 4.203.561
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144
Transferler
798.565 -798.565
Dönem Karı (Zararı)
158.123 158.123 158.123
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -24.406 544.450 158.123 4.589.267 4.589.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-410.602 -15.640
Dönem Karı (Zararı)
158.123 546.576
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-386.067 -374.154
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 10.881 2.330
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-269.644 48.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4,9 -269.644 48.022
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-187.903 -428.946
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -187.903 -428.946
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
60.599 4.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-182.658 -188.062
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.302 -82.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.302 -82.938
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-75.422 -121.612
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.619 -4.853
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-71.619 -4.853
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.315 21.341
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.315 21.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-410.602 -15.640
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.123 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.123 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
184.953 358.966
Alınan Faiz
184.953 358.966
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-229.772 343.326
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-229.772 343.326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.432.844 3.645.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.203.072 3.988.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.169.792 4.393.961
Ticari Alacaklar
4 328.882 318.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,16 320.505 309.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 8.377 9.336
Peşin Ödenmiş Giderler
7 297.310 221.888
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 297.310 221.888
ARA TOPLAM
4.795.984 4.934.429
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.795.984 4.934.429
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
61.948 66.844
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 61.948 66.844
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
850 2.712
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 850 2.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 67.646 128.245
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
130.444 197.801
TOPLAM VARLIKLAR
4.926.428 5.132.230
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4,16 185 71.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4,16 185 71.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.395 254.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 47.395 254.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
222.919 248.234
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 163.492 174.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 59.427 73.416
ARA TOPLAM
270.499 574.215
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
270.499 574.215
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 66.662 126.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
66.662 126.871
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.662 126.871
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
337.161 701.086
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.589.267 4.431.144
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.406 -24.406
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-24.406 -24.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-544.450 -1.343.015
Net Dönem Karı veya Zararı
158.123 798.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.589.267 4.431.144
TOPLAM KAYNAKLAR
4.926.428 5.132.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.118.814 1.203.442 603.319 620.150
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.118.814 1.203.442 603.319 620.150
BRÜT KAR (ZARAR)
1.118.814 1.203.442 603.319 620.150
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.176.106 -1.033.497 -555.069 -558.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 283.230 428.946 174.590 209.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -7.216 -47.875 -4.328 -26.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
218.722 551.016 218.512 245.244
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
218.722 551.016 218.512 245.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
218.722 551.016 218.512 245.244
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-60.599 -4.440 -18.223 10.834
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -60.599 -4.440 -18.223 10.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
158.123 546.576 200.289 256.078
DÖNEM KARI (ZARARI)
158.123 546.576 200.289 256.078
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
158.123 546.576 200.289 256.078
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
158.123 546.576 200.289 256.078
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
158.123 546.576 200.289 256.078http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865499


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.038 Değişim: 1,66% Hacim : 29.745 Mio.TL Son veri saati : 14:41
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.049
Açılış: 2.010
13,7927 Değişim: 0,77%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,8016
Açılış: 13,6873
15,6185 Değişim: 0,44%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6356
Açılış: 15,5498
789,50 Değişim: 0,59%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 791,56
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.