KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 - 19:05
KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 -885.497 -537.421 2.577.082 2.577.082
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.370 -2.370 -2.370
Transferler
-537.421 537.421
Dönem Karı (Zararı)
82.273
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985
Transferler
82.273 -82.273
Dönem Karı (Zararı)
798.565 798.565 798.565
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.406 -24.406 -24.406
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.206 -523.395
Dönem Karı (Zararı)
798.565 82.273
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-488.698 -553.947
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 5.791 4.333
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
277.341 14.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 237.257 24.726
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4,10 40.084 -9.848
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-771.830 -573.158
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -771.830 -573.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-229.661 -51.721
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-224.023 -13.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-224.023 -13.973
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-116.131 -67.752
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.951 -24.097
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
66.951 -24.097
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-85.856 -11.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.398 65.531
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
129.398 65.531
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.206 -523.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.443 -1.831
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.443 -1.831
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -65.443 -1.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
772.905 1.573.990
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000
Alınan Faiz
772.905 573.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
787.668 1.048.764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
787.668 1.048.764
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.645.176 2.596.412
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.432.844 3.645.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.393.961 3.643.351
Ticari Alacaklar
4 318.580 94.557
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 309.244 82.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.336 11.978
Peşin Ödenmiş Giderler
7 221.888 105.757
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 221.888 105.757
ARA TOPLAM
4.934.429 3.843.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.934.429 3.843.665
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
66.844 3.455
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 66.844 3.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.712 6.449
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 2.712 6.449
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 128.245 36.288
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
197.801 46.192
TOPLAM VARLIKLAR
5.132.230 3.889.857
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 71.804 4.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16 71.804 4.853
Kısa Vadeli Karşılıklar
254.177 37.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 254.177 37.353
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
248.234 108.634
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 174.818 50.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.416 58.248
ARA TOPLAM
574.215 150.840
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
574.215 150.840
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 126.871 82.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 126.871 82.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.871 82.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
701.086 232.872
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.431.144 3.656.985
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.406 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-24.406 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.343.015 -1.425.288
Net Dönem Karı veya Zararı
798.565 82.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.431.144 3.656.985
TOPLAM KAYNAKLAR
5.132.230 3.889.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.769.348 1.336.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.769.348 1.336.926
BRÜT KAR (ZARAR)
2.769.348 1.336.926
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.781.909 -1.797.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 797.863 573.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -72.593 -41.915
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
712.709 71.511
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
712.709 71.511
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
712.709 71.511
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
85.856 10.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 85.856 10.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
798.565 82.273
DÖNEM KARI (ZARARI)
798.565 82.273
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
798.565 82.273
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.406
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
9 -30.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.101
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
6.101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
774.159 82.273
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
774.159 82.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821846


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.810 Değişim: 0,05% Hacim : 35.617 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.797 30.11.2021 Yüksek 1.819
Açılış: 1.808
13,2058 Değişim: 3,04%
Düşük 12,6998 30.11.2021 Yüksek 13,2110
Açılış: 12,8163
14,9611 Değişim: 3,40%
Düşük 14,2915 30.11.2021 Yüksek 14,9973
Açılış: 14,4689
761,78 Değişim: 3,64%
Düşük 729,71 30.11.2021 Yüksek 763,37
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.