KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:21
KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 4.000.000 -885.497 -537.421 2.577.082 2.577.082
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.370 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.370 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-537.421 537.421 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-132.907 -132.907 -132.907
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.425.288 -132.907 3.441.805 3.441.805
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
82.273 -82.273 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
945.278 945.278 945.278
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.343.015 945.278 4.602.263 4.602.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.669 -1.621.837
Dönem Karı (Zararı)
945.278 -132.907
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-597.263 -348.361
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 3.515 3.241
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
73.176 8.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
73.176 22.015
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -13.949
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-648.836 -354.825
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-648.836 -354.825
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-25.118 -4.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-264.346 -1.140.569
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.021 -3.277
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-187.021 -3.277
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-132.910 -98.084
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.447 -28.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.447 -28.950
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.238 39.139
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
54.238 39.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100 -1.049.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-100 -1.049.397
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
83.669 -1.621.837
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.829
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.829
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
649.379 1.336.853
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 1.000.000
Alınan Faiz
649.379 336.853
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
733.048 -286.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
733.048 -286.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.645.176 2.596.412
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.378.224 2.309.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.379.957 3.643.351
Ticari Alacaklar
4 281.578 94.557
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 272.316 82.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.262 11.978
Diğer Alacaklar
100 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
100 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 238.667 105.757
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 238.667 105.757
ARA TOPLAM
4.900.302 3.843.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.900.302 3.843.665
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5 2.735 3.455
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 2.735 3.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 3.654 6.449
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 3.654 6.449
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 61.406 36.288
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.795 46.192
TOPLAM VARLIKLAR
4.968.097 3.889.857
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 6.300 4.853
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 6.300 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 4.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 73.816 37.353
Diğer Borçlar
166.973 108.634
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 94.336 50.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 72.637 58.248
ARA TOPLAM
247.089 150.840
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
247.089 150.840
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 118.745 82.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.745 82.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
365.834 232.872
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.602.263 3.656.985
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.343.015 -1.425.288
Net Dönem Karı veya Zararı
945.278 82.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.602.263 3.656.985
TOPLAM KAYNAKLAR
4.968.097 3.889.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.058.064 830.036
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.058.064 830.036
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.058.064 830.036
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.736.326 -1.286.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 648.836 355.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -50.412 -35.873
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
920.162 -137.082
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
920.162 -137.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
920.162 -137.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25.116 4.175
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7 25.116 4.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
945.278 -132.907
DÖNEM KARI (ZARARI)
945.278 -132.907
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
945.278 -132.907
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
945.278 -132.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
945.278 -132.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794609


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,3633 Değişim: 1,01%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3907
Açılış: 8,2798
10,1502 Değişim: 0,62%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,1703
Açılış: 10,0874
494,78 Değişim: 1,15%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 495,04
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.