KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2019 - 19:07
KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 -353.902 -531.595 1.114.503 0 1.114.503
Transferler
-531.595 531.595
Dönem Karı (Zararı)
-537.421 -537.421 0 -537.421
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -885.497 -537.421 2.577.082 0 2.577.082
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 -885.497 -537.421 2.577.082 0 2.577.082
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.2.5 -2.370 0 -2.370 0 -2.370
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-537.421 537.421
Dönem Karı (Zararı)
0 82.273 82.273 0 82.273
Sermaye Arttırımı
1.000.000 0 1.000.000
Sermaye Azaltımı
1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 1.425.288 82.273 3.656.985 0 3.656.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-523.395 -737.507
Dönem Karı (Zararı)
82.273 -537.421
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
82.273 -537.421
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-553.947 -176.078
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.7 4.333 1.412
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.878 60.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 24.726 71.390
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.10 -9.848 -11.251
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-573.158 -237.629
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -573.158 -237.629
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.721 -24.008
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.973 -47.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.973 -47.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-67.752 -10.208
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.097 28.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.097 28.950
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-11.430 -11.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.531 15.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
65.531 15.045
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-523.395 -737.507
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.831 -12.592
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.831 -12.592
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.831 -1.382
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -11.210
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.573.990 2.234.944
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
11 1.000.000 2.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Alınan Faiz
573.990 234.944
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.048.764 1.484.845
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.048.764 1.484.845
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.596.412 1.111.567
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.645.176 2.596.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.643.351 2.599.520
Ticari Alacaklar
4 94.557 80.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 82.579 80.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.978 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 105.757 38.005
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 105.757 38.005
ARA TOPLAM
3.843.665 2.718.109
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.843.665 2.718.109
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
3.455 2.220
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 3.455 2.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.449 10.186
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 6.449 10.186
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 36.288 24.858
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.192 37.264
TOPLAM VARLIKLAR
3.889.857 2.755.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 4.853 28.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 0 25.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.853 3.750
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.353 47.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 37.353 33.355
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 13.949
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
108.634 40.733
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 50.386 8.132
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 58.248 32.601
ARA TOPLAM
150.840 116.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.840 116.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 82.032 61.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 82.032 61.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.032 61.304
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
232.872 178.291
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.656.985 2.577.082
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 4.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.425.288 -885.497
Net Dönem Karı veya Zararı
82.273 -537.421
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.656.985 2.577.082
TOPLAM KAYNAKLAR
3.889.857 2.755.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.336.926 436.334
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.336.926 436.334
BRÜT KAR (ZARAR)
1.336.926 436.334
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.797.267 -1.162.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 573.767 238.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -41.915 -60.981
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.511 -548.731
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.511 -548.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.511 -548.731
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.762 11.310
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 10.762 11.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.273 -537.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.273 -537.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
82.273 -537.421
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.273 -537.421
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
82.273 -537.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741172


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.