KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 18:32
KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 2.000.000 -353.902 -531.595 1.114.503 1.114.503
Transferler
-531.595 531.595
Dönem Karı (Zararı)
-134.095 -134.095 -134.095
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -885.497 -134.095 980.408 980.408
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 4.000.000 -885.497 -537.421 2.577.082 2.577.082
Transferler
-537.421 537.421
Dönem Karı (Zararı)
-97.800 -97.800 -97.800
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -1.422.918 -97.800 2.479.282 2.479.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.333.305 -193.628
Dönem Karı (Zararı)
-97.800 -134.095
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-38.615 38.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 1.101 80
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 27.203 54.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.464 33.243
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.739 21.105
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-88.176 -17.999
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-88.176 -17.999
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.257 2.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.469.720 -97.982
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.279 -22.256
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.279
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-120.839 -54.645
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.602.470 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.602.470 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.925 -21.663
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.925 -21.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.265 582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.265 582
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.333.305 -193.628
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.829 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.829 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.829 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.422 17.223
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
Alınan Faiz
66.422 17.223
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.397.898 -176.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.397.898 -176.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.596.412 1.111.567
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.994.310 935.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 28.019.172 2.599.520
Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
5 69.305 80.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 65.429 80.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17 3.876 0
Diğer Alacaklar
17 20.265 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 20.265 0
Peşin Ödenmiş Giderler
158.844 38.005
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 158.844 38.005
Diğer Dönen Varlıklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 0 0
ARA TOPLAM
28.267.586 2.718.109
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.267.586 2.718.109
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
3.869 2.220
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 3.869 2.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 9.265 10.186
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 9.265 10.186
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 3.601 24.858
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.735 37.264
TOPLAM VARLIKLAR
28.284.321 2.755.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 25.631.420 28.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 25.629.500 25.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.920 3.750
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.610 47.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 38.922 33.355
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
28.688 13.949
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.808 40.733
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 8.132
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 37.808 32.601
ARA TOPLAM
25.736.838 116.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.736.838 116.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
68.201 61.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 68.201 61.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.201 61.304
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.805.039 178.291
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.479.282 2.577.082
Ödenmiş Sermaye
12 4.000.000 4.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.422.918 -885.497
Net Dönem Karı veya Zararı
-97.800 -537.421
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.479.282 2.577.082
TOPLAM KAYNAKLAR
28.284.321 2.755.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 227.775 99.459
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
227.775 99.459
BRÜT KAR (ZARAR)
227.775 99.459
Genel Yönetim Giderleri
15 -390.046 -244.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 88.276 17.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.548 -4.773
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-76.543 -132.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-76.543 -132.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-76.543 -132.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.257 -2.020
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -21.257 -2.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-97.800 -134.095
DÖNEM KARI (ZARARI)
-97.800 -134.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-97.800 -134.095
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-97.800 -134.095
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-97.800 -134.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678938


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.450 Değişim: 0,62% Hacim : 4.111 Mio.TL Son veri saati : 10:51
Düşük 1.447 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3552 Değişim: -1,19%
Düşük 8,3102 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1519 Değişim: -1,16%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
497,19 Değişim: -0,79%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.