" />

KAP ***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.04.2023 - 22:22
KAP ***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 4.013 0 0 388.909 168.449 0 1.448.677 0 1.448.677
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 4.013 0 0 388.909 168.449 0 1.448.677 0 1.448.677
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.655 0 0 0 0 375.944 358.289 0 358.289
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.894 -115.894 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.894 -115.894 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 -13.642 0 0 504.803 52.555 375.944 1.806.966 0 1.806.966
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -1.192 0 0 0 116.560 0 0 504.803 1.371.027 0 2.879.697 0 2.879.697
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 29.086 -1.192 0 0 0 116.560 0 0 504.803 1.371.027 0 2.879.697 0 2.879.697
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.972 0 0 0 0 544.233 542.261 0 542.261
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.318.473 -1.318.473 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.318.473 -1.318.473 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -1.192 0 0 0 114.588 0 0 1.823.276 52.554 544.233 3.421.958 0 3.421.958


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.406.996 43.955.840 47.362.836 4.117.608 40.670.244 44.787.852
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 1.578.300 17.435.079 19.013.379 1.374.777 12.353.844 13.728.621
Teminat Mektupları
1.578.300 4.286.778 5.865.078 1.374.777 4.143.861 5.518.638
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.578.300 4.286.778 5.865.078 1.374.777 4.143.861 5.518.638
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 3.903.803 3.903.803 0 3.893.608 3.893.608
Belgeli Akreditifler
0 1.020.899 1.020.899 0 1.451.935 1.451.935
Diğer Akreditifler
0 2.882.904 2.882.904 0 2.441.673 2.441.673
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 9.244.498 9.244.498 0 4.316.375 4.316.375
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 402.981 900.200 1.303.181 135.538 386.288 521.826
Cayılamaz Taahhütler
402.981 900.200 1.303.181 135.538 386.288 521.826
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
259.201 900.200 1.159.401 0 386.288 386.288
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.750 0 29.750 30.597 0 30.597
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
10.182 0 10.182 5.711 0 5.711
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
103.515 0 103.515 98.967 0 98.967
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
330 0 330 260 0 260
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.425.715 25.620.561 27.046.276 2.607.293 27.930.112 30.537.405
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.425.715 25.620.561 27.046.276 2.607.293 27.930.112 30.537.405
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
832.017 10.572.974 11.404.991 2.387.539 6.975.306 9.362.845
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
714.761 4.998.368 5.713.129 1.283.390 3.423.182 4.706.572
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
117.256 5.574.606 5.691.862 1.104.149 3.552.124 4.656.273
Para ve Faiz Swap İşlemleri
593.698 15.047.587 15.641.285 219.754 20.954.806 21.174.560
Swap Para Alım İşlemleri
0 7.809.945 7.809.945 0 10.376.062 10.376.062
Swap Para Satım İşlemleri
593.698 7.237.642 7.831.340 219.754 10.578.744 10.798.498
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
15.499.701 256.128.326 271.628.027 15.422.447 246.186.784 261.609.231
EMANET KIYMETLER
5.660.238 138.444.394 144.104.632 5.724.805 134.795.344 140.520.149
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.407 399.069 404.476 16.810 286.248 303.058
Tahsile Alınan Çekler
170.791 60.013 230.804 204.848 54.373 259.221
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.832 17.200 20.032 5.948 17.223 23.171
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.480.955 137.968.112 143.449.067 5.493.630 134.437.500 139.931.130
Emanet Kıymet Alanlar
253 0 253 3.569 0 3.569
REHİNLİ KIYMETLER
9.839.463 117.683.932 127.523.395 9.697.642 111.391.440 121.089.082
Menkul Kıymetler
1 0 1 436 0 436
Teminat Senetleri
921 192 1.113 921 187 1.108
Emtia
26.884 1.172 28.056 28.364 1.144 29.508
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.647.748 77.327.458 78.975.206 1.716.693 72.895.416 74.612.109
Diğer Rehinli Kıymetler
8.163.909 40.355.110 48.519.019 7.951.228 38.494.693 46.445.921
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
18.906.697 300.084.166 318.990.863 19.540.055 286.857.028 306.397.083


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
136.638 541.442
Alınan Faizler
965.173 697.928
Ödenen Faizler
-698.273 -177.024
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
119.203 83.762
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-49.630 73.665
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
12.945 1.024
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-246.830 -112.225
Ödenen Vergiler
-15.223 -4.432
Diğer
49.273 -21.256
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.964.444 627.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.799.774 -254.757
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.631.633 -4.517.497
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-246.551 -770.368
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.208.261 3.087.589
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.160.233 4.631.639
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.415.295 1.102.088
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.675.587 -2.651.267
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.101.082 1.168.869
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.395.594 2.010.618
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-109.686 -4.688
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.501 -6.927
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.402 901.109
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.343.205 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-18.011 1.111.718
Diğer
66.405 9.406
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-14.411 -3.543
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-14.411 -3.543
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
105.772 208.439
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.796.849 3.384.383
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.649.511 4.637.904
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.446.360 8.022.287


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
544.233 375.944
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.972 -17.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.972 -17.655
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.589 -22.873
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
617 5.218
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
542.261 358.289


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
797.452 25.852.183 26.649.635 395.321 20.736.310 21.131.631
Nakit ve Nakit Benzerleri
757.972 13.499.801 14.257.773 327.320 12.941.424 13.268.744
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 100.072 12.324.622 12.424.694 333.271 11.539.311 11.872.582
Bankalar
(5.I.3) 172 1.177.819 1.177.991 107 1.404.725 1.404.832
Para Piyasalarından Alacaklar
671.805 0 671.805 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14.077 -2.640 -16.717 -6.058 -2.612 -8.670
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 38.257 38.257 82 34.160 34.242
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 38.257 38.257 82 34.160 34.242
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 24.136 12.254.368 12.278.504 39.445 7.703.359 7.742.804
Devlet Borçlanma Senetleri
24.136 351.928 376.064 39.445 345.314 384.759
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 11.902.440 11.902.440 0 7.358.045 7.358.045
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 15.344 59.757 75.101 28.474 57.367 85.841
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.344 59.757 75.101 28.474 57.367 85.841
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.822.891 29.993.662 40.816.553 9.669.666 28.877.347 38.547.013
Krediler
(5.I.5) 2.219.039 24.612.283 26.831.322 2.943.181 23.986.638 26.929.819
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 8.760.878 5.828.984 14.589.862 6.801.757 5.696.173 12.497.930
Devlet Borçlanma Senetleri
8.760.878 4.998.952 13.759.830 6.801.757 4.897.389 11.699.146
Diğer Finansal Varlıklar
0 830.032 830.032 0 798.784 798.784
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-157.026 -447.605 -604.631 -75.272 -805.464 -880.736
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
213.917 0 213.917 185.440 0 185.440
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
22.629 0 22.629 21.087 0 21.087
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
22.629 0 22.629 21.087 0 21.087
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.026 0 1.026 1.026 0 1.026
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
580.404 0 580.404 658.331 0 658.331
DİĞER AKTİFLER (Net)
100.552 7.996 108.548 85.330 6.384 91.714
VARLIKLAR TOPLAMI
12.614.869 55.853.841 68.468.710 11.092.199 49.620.041 60.712.240
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 4.135.693 20.092.025 24.227.718 5.224.862 19.046.493 24.271.355
ALINAN KREDİLER
(5.II.4) 0 28.927.850 28.927.850 1.534.387 23.995.166 25.529.553
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.2) 4.339.828 0 4.339.828 731.806 0 731.806
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.3) 13.130 65.476 78.606 32.599 440.675 473.274
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
13.130 65.476 78.606 32.599 440.675 473.274
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 121.240 0 121.240 106.829 0 106.829
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 359.731 128.925 488.656 373.867 130.982 504.849
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
120.840 0 120.840 103.465 0 103.465
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
238.891 128.925 367.816 270.402 130.982 401.384
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 538.794 0 538.794 425.271 0 425.271
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 5.849.406 5.849.406 0 5.613.721 5.613.721
Krediler
0 5.849.406 5.849.406 0 5.613.721 5.613.721
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 193.066 281.588 474.654 143.938 31.947 175.885
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 3.306.789 115.169 3.421.958 2.763.329 116.368 2.879.697
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
27.894 0 27.894 27.893 0 27.893
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-581 115.169 114.588 192 116.368 116.560
Kar Yedekleri
1.823.276 0 1.823.276 504.804 0 504.804
Yasal Yedekler
92.361 0 92.361 26.438 0 26.438
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.672.852 0 1.672.852 420.303 0 420.303
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 58.063 0 58.063
Kar veya Zarar
596.787 0 596.787 1.371.027 0 1.371.027
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
52.554 0 52.554 52.554 0 52.554
Dönem Net Kâr veya Zararı
544.233 0 544.233 1.318.473 0 1.318.473
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.008.271 55.460.439 68.468.710 11.336.888 49.375.352 60.712.240


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 1.282.827 1.002.977
Kredilerden Alınan Faizler
701.562 340.500
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
547.445 641.080
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
536.783 600.090
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 0
Diğer Faiz Gelirleri
) -685.665 -274.490
Mevduata Verilen Faizler
-188.072 -157.193
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-360.125 -86.329
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-32.687 -27.212
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-5.096 -2.999
Diğer Faiz Giderleri
-99.685 -757
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
597.162 728.487
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
35.916 23.383
Alınan Ücret ve Komisyonlar
43.099 28.400
Gayri Nakdi Kredilerden
32.035 18.404
Diğer
11.064 9.996
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.183 -5.017
Gayri Nakdi Kredilere
-15 -17
Diğer
-7.168 -5.000
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 99.684 61.163
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.260 2.409
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-50.085 74.879
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
145.509 -16.125
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 61.992 46.912
FAALİYET BRÜT KÂRI
794.754 859.945
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) 266.778 -117.296
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -5.656 -7.530
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-179.911 -119.524
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -129.849 -91.770
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
746.116 523.825
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 746.116 523.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -201.883 -147.881
Cari Vergi Karşılığı
-123.339 -334.184
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-247.669 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
169.125 186.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 544.233 375.944
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 544.233 375.944
Grubun Karı (Zararı)
544.233 375.944
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06330000 0,04370000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143678


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0972 Değişim: 0,06%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,1107 Değişim: -0,13%
Düşük 36,0314 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.602,07 Değişim: 0,04%
Düşük 2.597,02 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.