KAP ***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2023 - 19:09
KAP ***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 4.013 0 0 388.909 168.449 0 1.448.677 0 1.448.677
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 4.013 0 0 388.909 168.449 0 1.448.677 0 1.448.677
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -232.033 0 0 0 0 1.214.353 982.320 0 982.320
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.894 -115.894 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.894 -115.894 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 -228.020 0 0 504.803 52.555 1.214.353 2.430.997 0 2.430.997
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 116.560 0 0 504.804 1.371.027 0 2.879.697 0 2.879.697
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 116.560 0 0 504.804 1.371.027 0 2.879.697 0 2.879.697
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.119 0 0 0 0 1.434.486 1.746.605 0 1.746.605
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.318.472 -1.318.473 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.318.473 -1.318.473 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -1.192 0 0 0 428.679 0 0 1.823.276 52.554 1.434.486 4.626.302 0 4.626.302


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.430.449 68.933.288 77.363.737 4.117.608 40.670.244 44.787.852
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 1.753.380 22.585.847 24.339.227 1.374.777 12.353.844 13.728.621
Teminat Mektupları
1.753.380 4.994.214 6.747.594 1.374.777 4.143.861 5.518.638
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.753.380 4.994.214 6.747.594 1.374.777 4.143.861 5.518.638
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 5.708.093 5.708.093 0 3.893.608 3.893.608
Belgeli Akreditifler
0 3.108.921 3.108.921 0 1.451.935 1.451.935
Diğer Akreditifler
0 2.599.172 2.599.172 0 2.441.673 2.441.673
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 11.883.540 11.883.540 0 4.316.375 4.316.375
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 358.041 768.377 1.126.418 135.538 386.288 521.826
Cayılamaz Taahhütler
358.041 768.377 1.126.418 135.538 386.288 521.826
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
192.280 768.377 960.657 0 386.288 386.288
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.646 0 29.646 30.597 0 30.597
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
11.310 0 11.310 5.711 0 5.711
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
124.381 0 124.381 98.967 0 98.967
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
421 0 421 260 0 260
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.319.028 45.579.064 51.898.092 2.607.293 27.930.112 30.537.405
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.319.028 45.579.064 51.898.092 2.607.293 27.930.112 30.537.405
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.284.488 17.506.626 21.791.114 2.387.539 6.975.306 9.362.845
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.190.598 8.724.606 10.915.204 1.283.390 3.423.182 4.706.572
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.093.890 8.782.020 10.875.910 1.104.149 3.552.124 4.656.273
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.034.540 28.072.438 30.106.978 219.754 20.954.806 21.174.560
Swap Para Alım İşlemleri
0 15.217.987 15.217.987 0 10.376.062 10.376.062
Swap Para Satım İşlemleri
2.034.540 12.854.451 14.888.991 219.754 10.578.744 10.798.498
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
100.254.680 349.771.422 450.026.102 15.422.447 246.186.784 261.609.231
EMANET KIYMETLER
3.254.554 189.214.281 192.468.835 5.724.805 134.795.344 140.520.149
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.407 645.688 651.095 16.810 286.248 303.058
Tahsile Alınan Çekler
277.960 19.854 297.814 204.848 54.373 259.221
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.661 23.921 26.582 5.948 17.223 23.171
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.968.261 188.524.818 191.493.079 5.493.630 134.437.500 139.931.130
Emanet Kıymet Alanlar
265 0 265 3.569 0 3.569
REHİNLİ KIYMETLER
97.000.126 160.557.141 257.557.267 9.697.642 111.391.440 121.089.082
Menkul Kıymetler
2 0 2 436 0 436
Teminat Senetleri
920 275 1.195 921 187 1.108
Emtia
24.898 1.675 26.573 28.364 1.144 29.508
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.557.963 104.598.031 106.155.994 1.716.693 72.895.416 74.612.109
Diğer Rehinli Kıymetler
95.416.343 55.957.160 151.373.503 7.951.228 38.494.693 46.445.921
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
108.685.129 418.704.710 527.389.839 19.540.055 286.857.028 306.397.083


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.329.309 1.144.623
Alınan Faizler
4.121.123 1.709.622
Ödenen Faizler
-2.535.356 -866.315
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
272.572 172.492
Elde Edilen Diğer Kazançlar
461.762 734.840
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
13.025 3.144
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-817.826 -369.104
Ödenen Vergiler
-54.462 -20.766
Diğer
-131.529 -219.290
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
12.791.289 3.945.475
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-311.049 -2.948.115
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-15.173.227 -7.403.423
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.250.069 -2.031.591
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.108.136 382.421
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
17.866.367 12.147.504
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10.940.757 6.429.818
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.826.646 -2.631.139
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
14.120.598 5.090.098
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.357.189 -635.841
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-115.455 -105.833
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-59.219 -38.390
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
58.185 789.045
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.629.150 -3.341.577
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
463.057 1.978.651
Diğer
-74.607 82.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-45.475 -15.586
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-45.475 -15.586
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.954.726 866.941
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.672.660 5.305.612
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.649.512 4.637.904
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.322.172 9.943.516


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.434.486 1.214.353
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
312.119 -232.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
312.119 -232.033
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
452.516 -308.821
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-140.397 76.788
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.746.605 982.320


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.723.426 40.019.914 41.743.340 395.321 20.736.310 21.131.631
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.587.175 20.690.108 22.277.283 327.320 12.941.424 13.268.744
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 1.602.029 18.010.672 19.612.701 333.271 11.539.311 11.872.582
Bankalar
(5.I.3) 163 2.684.142 2.684.305 107 1.404.725 1.404.832
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-15.017 -4.706 -19.723 -6.058 -2.612 -8.670
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 52.550 52.550 82 34.160 34.242
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 52.550 52.550 82 34.160 34.242
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 22.353 18.871.780 18.894.133 39.445 7.703.359 7.742.804
Devlet Borçlanma Senetleri
22.353 504.956 527.309 39.445 345.314 384.759
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 18.366.824 18.366.824 0 7.358.045 7.358.045
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 113.898 405.476 519.374 28.474 57.367 85.841
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
113.898 405.476 519.374 28.474 57.367 85.841
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.731.160 37.443.920 53.175.080 9.669.666 28.877.347 38.547.013
Krediler
(5.I.5) 1.241.184 29.813.233 31.054.417 2.943.181 23.986.638 26.929.819
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 14.946.538 8.324.396 23.270.934 6.801.757 5.696.173 12.497.930
Devlet Borçlanma Senetleri
14.946.538 7.131.012 22.077.550 6.801.757 4.897.389 11.699.146
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.193.384 1.193.384 0 798.784 798.784
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-456.562 -693.709 -1.150.271 -75.272 -805.464 -880.736
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
211.409 0 211.409 185.440 0 185.440
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
21.392 0 21.392 21.087 0 21.087
Şerefiye
0 0 0 0 0
Diğer
21.392 0 21.392 21.087 0 21.087
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
123.225 0 123.225 1.026 0 1.026
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
43.534 0 43.534 658.331 0 658.331
DİĞER AKTİFLER (Net)
392.309 10.495 402.804 85.330 6.384 91.714
VARLIKLAR TOPLAMI
18.322.453 77.474.329 95.796.782 11.092.199 49.620.041 60.712.240
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 7.450.138 33.677.124 41.127.262 5.224.862 19.046.493 24.271.355
ALINAN KREDİLER
(5.II.4) 1.465.332 35.838.899 37.304.231 1.534.387 23.995.166 25.529.553
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.2) 3.056.256 0 3.056.256 731.806 0 731.806
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.3) 35.969 77.232 113.201 32.599 440.675 473.274
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
35.969 77.232 113.201 32.599 440.675 473.274
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 114.186 0 114.186 106.829 0 106.829
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 283.007 209.377 492.384 373.867 130.982 504.849
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
137.722 0 137.722 103.465 0 103.465
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
145.285 209.377 354.662 270.402 130.982 401.384
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 59.862 0 59.862 425.271 0 425.271
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 8.372.469 8.372.469 0 5.613.721 5.613.721
Krediler
0 8.372.469 8.372.469 0 5.613.721 5.613.721
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 222.110 308.519 530.629 143.938 31.947 175.885
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 4.196.174 430.128 4.626.302 2.763.329 116.368 2.879.697
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
27.894 0 27.894 27.893 0 27.893
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.449 430.128 428.679 192 116.368 116.560
Kar Yedekleri
1.823.276 0 1.823.276 504.804 0 504.804
Yasal Yedekler
92.361 0 92.361 26.438 0 26.438
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.672.852 0 1.672.852 420.303 0 420.303
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 58.063 0 58.063
Kar veya Zarar
1.487.040 0 1.487.040 1.371.027 0 1.371.027
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
52.554 0 52.554 52.554 0 52.554
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.434.486 0 1.434.486 1.318.473 0 1.318.473
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
16.883.034 78.913.748 95.796.782 11.336.888 49.375.352 60.712.240


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.IV.1 5.198.505 2.959.674 2.154.853 1.022.074
Kredilerden Alınan Faizler
3.056.580 1.305.036 1.162.094 532.685
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
53.118 8.738 28.588 1.280
Bankalardan Alınan Faizler
48.009 17.129 18.311 11.642
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
17.103 37.306 2.638 14.432
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.023.679 1.589.174 943.211 460.480
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
28.906 61.942 14.959 14.272
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.994.773 1.527.232 928.252 446.208
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
16 2.291 11 1.555
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.IV.2 -3.466.954 -1.268.012 -1.589.344 -581.859
Mevduata Verilen Faizler
-1.058.502 -750.767 -577.006 -339.498
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.836.428 -382.053 -741.556 -176.510
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-184.733 -30.734 -112.452 -1.575
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-15.288 -10.030 -5.120 -3.510
Diğer Faiz Giderleri
-372.003 -94.428 -153.210 -60.766
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.731.551 1.691.662 565.509 440.215
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
188.149 103.106 48.061 35.180
Alınan Ücret ve Komisyonlar
212.812 123.570 56.379 43.540
Gayri Nakdi Kredilerden
93.908 54.144 21.077 16.630
Diğer
118.904 69.426 35.302 26.910
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-24.663 -20.464 -8.318 -8.360
Gayri Nakdi Kredilere
-48 -50 -17 -16
Diğer
-24.615 -20.414 -8.301 -8.344
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.IV.3 1.214.324 380.303 228.199 173.678
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.031 1.406 -513 1.652
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
473.525 737.455 307.501 297.124
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
733.768 -358.558 -78.789 -125.098
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.IV.4 289.920 87.447 5.254 26.967
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.423.944 2.262.518 847.023 676.040
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.IV.5 -378.011 17.444 -446.733 200.597
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.IV.5 -20.724 -17.404 -8.262 -9.054
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-673.062 -397.860 -246.442 -159.937
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.IV.6 -443.261 -287.765 -93.195 -81.918
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.908.886 1.576.933 52.391 625.728
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.IV.7 1.908.886 1.576.933 52.391 625.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.IV.8 -474.400 -362.580 5.502 -182.238
Cari Vergi Karşılığı
0 -435.082 105.453 -164.259
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-474.400 -337.076 -99.951 -26.777
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 409.578 0 8.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.IV.9 1.434.486 1.214.353 57.893 443.490
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.IV.7 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.IV.8 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.IV.10 1.434.486 1.214.353 57.893 443.490
Grubun Karı (Zararı)
1.434.486 1.214.353 57.893 443.490
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,16680000 0,14120000 0,00670000 0,05160000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211088


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9144 Değişim: 0,01%
Düşük 28,8449 07.12.2023 Yüksek 28,9248
Açılış: 28,9123
31,1666 Değişim: 0,10%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2206
Açılış: 31,1368
1.884,14 Değişim: 0,02%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.885,49
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.